Jak se žije v zemích EU za minimální mzdu?

22.10.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Minimální mzda je zavedena ve většině členských zemí EU. Jaká je životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu? Kde si za minimální mzdu koupí nejvíce zboží a služeb?

Z členských zemí Evropské unie není minimální mzda zavedena pouze v Dánsku, ve Finsku, na Kypru, v Itálii, v Rakousku a ve Švédsku. Např. v zemích Skandinávie je však velmi často minimální mzda sjednávána kolektivními smlouvami. Snahou evropských vlád je zvyšování rozdílu mezi hodnotou minimální mzdy a sociálními dávkami, tak by životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu byla citelně vyšší než lidí dlouhodobě nezaměstnaných pobírajících pouze sociální dávky.

Život za minimální mzdu

Zdroj: Shutterstock

V Česku činí v roce 2021 měsíční minimální mzda 15 200 Kč (90,50 Kč za hodinu), stejně jako v ostatních zemích EU v posledních letech stoupala. V přiložené tabulce máme uvedenu měsíční minimální mzdu a hodinovou minimální mzdu v Česku od roku 2015.

Rok

Minimální měsíční mzda

Minimální hodinová mzda

2015

9 200 Kč

55,00 Kč

2016

9 900 Kč

58,70 Kč

2017

11 000 Kč

66,00 Kč

2018

12 200 Kč

73,20 Kč

2019

13 350 Kč

79,80 Kč

2020

14 600 Kč

87,30 Kč

2021

15 200 Kč

90,50 Kč

Důležitost správného nastavení minimální mzdy

Pro národní ekonomiku je velmi důležité, aby hodnota minimální mzdy byla vhodně nastavena. To znamená, aby i zaměstnancům vykonávajících pomocné práce byla zaručena dostatečná životní úroveň, ale současně nebyla příliš vysoká a pro zaměstnavatele neznamenala neúměrně vysoké mzdové nároky právě za zaměstnance vykonávající jednodušší pracovní činnosti. Na hodnotu minimální mzdy jsou v členských zemích EU navázány i důležité parametrické hodnoty ovlivňující daňové sociální podmínky. V Česku se např. od hodnoty minimální mzdy odvozuje platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů nebo nutnost vlastního příjmu pro čerpání daňového bonusu.

Čtěte také:

Rozdílná hodnota minimální mzdy v EU

Hodinová minimální mzda v členských zemích Evropské unie v nominální hodnotě se v roce 2021 pohybuje od 2,00 euro za hodinu v Bulharsku po 12,72 euro za hodinu v Lucembursku. V roce 2021 je tedy hodinová minimální mzda v Lucembursku 6,4krát vyšší než v Bulharsku. V Lucembursku jsou však vyšší ceny zboží a služeb, a proto při zohlednění těchto cenových rozdílů je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v Lucembursku vyšší než v Bulharsku „pouze“ 2,67krát. Při zohlednění cen zboží a služeb jsou rozdíly mezi západoevropskými zeměmi a východoevropskými zeměmi nižší než při porovnání hodinové minimální mzdy v nominální hodnotě. Právě dle hodnoty hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly můžeme tedy porovnat životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu v jednotlivých členských zemích EU.

 

Minimální mzda v paritě kupní síly v zemích EU

Dle hodnoty hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly si můžete jednotlivé členské země EU rozdělit do tří skupin:

  • Nad 8 euro za hodinu

V první skupině jsou členské země EU, kde je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly, tedy při zohlednění rozdílných cen v jednotlivých zemích za zboží a služby vyšší než 8 euro. Jedná se o Lucembursko (10,05 €), Francii (9,34 €), Nizozemí (8,78 €), Belgii (8,70 €), Německo (8,59 €) a Irsko (8,54 €).

  • Od 5 euro do 8 euro za hodinu

Ve druhé skupině jsou země, kde se hodinová minimální mzda v paritě kupní síly pohybuje od 5 euro do 8 euro. Takto vysoká hodinová minimální mzda je ve Slovinsku (6,98 €), v Polsku (6,17 €), ve Španělsku (6,12 €), v Litvě (5,76 €), v Rumunsku (5,40 €) a na Maltě (5,24 €).

  • Nižší než 5 euro za hodinu

Hned v devíti členských zemích EU je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly nižší než 5 euro za hodinu, a sice v Chorvatsku (4,99 €), v Česku (4,85 €), na Slovensku (4,72 €), v Portugalsku (4,71 €), v Řecku (4,50 €), v Maďarsku (4,38 €), v Estonsku (4,26 €), v Lotyšsku (3,99 €) a v Bulharsku (3,77 €).

Pramen: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut Deutschland, Mindestlohndatenbank Januar 2021

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DANĚ