OECD: Nejvyšší daně jsou ve Francii a Belgii

10.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Míra zdanění v členských zemích OECD se značně liší. V evropských zemích je výrazně vyšší než v mimoevropských, hlavním důvodem je vysoké pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Jak vysoké je souhrnné zdanění v zemích OECD?

Souhrnné zdanění v členských zemích OECD si porovnáme dle součtu hlavních daňových sazeb, tedy efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, sazby daně z příjmu právnických osob a základní sazby DPH.

Jak vysoké je souhrnné zdanění v Česku?

Souhrnnou daňovou sazbu si názorně vypočítáme v Česku dle aktuální situace roku 2021. Aktuální souhrnná daňová sazba, tedy součet nejdůležitějších daňových sazeb, činí 93,5 % (8,7 % + 11,0 % + 33,8 % + 21 % + 19 %). U Česka máme uvedenu aktuální souhrnnou daňovou sazbu, u ostatních členských zemí je uvedena dle údajů v roce 2020.

Efektivní sazba daně z příjmu (8,7 %)

Za první pololetí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda v Česku 36 807 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočítáme efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka v částce 2 320 Kč.

Základem daně je částka 36 900 Kč (zaokrouhleno na stokoruny nahoru), daň z příjmu před uplatněním slevy na poplatníka je tedy 5 535 Kč (36 900 Kč x 15 %). Po slevě činí daň z příjmu 3 215 Kč (5 535 Kč – 2 320 Kč). Efektivní sazba daně z příjmu je tedy 8,7 % (3 215 Kč: 36 807 Kč). V letošním roce je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob o více než 5 % nižší než v roce 2020, důvodem jsou legislativní změny při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu se od letošního roku počítá přímo z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy a došlo ke zvýšení slevy na poplatníka o 250 Kč.

Čtěte také: Zrušení superhrubé mzdy

EOCD: Kde jsou nejvyšší daně 2021

Zdroj: Depositphotos

Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Zaměstnancům je z hrubé mzdy jejich zaměstnavatelem sraženo na sociálním pojištění 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 %. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem činí tedy 11 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (33,8 %)

Sociální a zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance i zaměstnavatel. Souhrnná sazba povinného pojistného v Česku je v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD jedna z nejvyšších a činí 33,8 %, neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. Právě u odvodů na povinném pojistném jsou nejvyšší daňové rozdíly mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi OECD. Vyspělá sociální politika v evropských zemích vyžaduje vyšší finanční zdroje.

DPH (21 %)

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí v Česku 21 %.

Daň z příjmu právnických osob (19 %)

Sazba daně z příjmu právnických osob činí v Česku 19 %.

Čtěte také: Jaká je průměrná mzda u našich sousedů?

V evropských zemích je souhrnné zdanění vyšší

Dle hodnoty souhrnné daňové sazby si členské země OECD můžeme rozdělit do čtyř skupin, přičemž mimoevropské země najdeme pouze v prvních dvou skupinách. Můžeme tedy říct, že zdanění v evropských zemích je citelně vyšší než v mimoevropských zemích.

První skupina (souhrnná daňová sazba do 70 %)

Nejnižší souhrnná daňová sazba je v Chile (36,0 %), ve Švýcarsku (50,9 %), v USA (58,4 %), na Novém Zélandu (62,1 %), v Koreji (63,3 %), v Izraeli (63,7 %), v Kanadě (64,7 %), v Mexiku (68,6 %) a v Austrálii (70,0 %).

Druhá skupina (souhrnná daňová sazba od 70 % do 90 %)

Mezi země s nižší souhrnnou daňovou sazbou patří ještě Irsko (71,4 %), Velká Británie (73,2 %), Lotyšsko (73,6 %), Japonsko (77,4 %), Island (78,4 %), Dánsko (82,3 %), Polsko (82,5 %), Turecko (84,6 %), Lucembursko (84,6 %), Nizozemí (86,8 %), Norsko (87,5 %), Maďarsko (87,5 %) a Estonsko (89,4 %).

Třetí skupina (od 90 % do 100 %)

Ve třetí skupině najdeme již pouze evropské země, a sice Slovinsko (90,8 %), Finsko (92,9 %), Česko (93,5 %), Slovensko (94,7 %), Španělsko (97,0 %) a Řecko (98,0 %).

Čtvrtá skupina (nad 100 %)

V sedmi členských zemích OECD a současně i EU je souhrnná daňová sazba vyšší než 100 %, jedná se o Švédsko (101,7 %), Portugalsko (105,6 %), Rakousko (105,6 %), Německo (107,7 %), Itálii (110,4 %), Belgii (111,5 %) a Francii (112,0 %).

Čtěte také: OECD: Ve kterých zemích je průměrná mzda vyšší než 100 tisíc Kč

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ