Průměrná čistá mzda stoupla téměř o 5 tisíc

17.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Od letošního roku odvádí zaměstnanci méně na dani z příjmu fyzických osob a současně meziročně stoupla průměrná hrubá mzda. O kolik obdrží na účet více zaměstnanec s průměrnou mzdou?

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 činila dle údajů ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda 38 275 Kč, za 2. čtvrtletí roku 2020 byla přitom průměrná hrubá měsíční mzda o 3 893 Kč nižší, tedy 34 382 Kč. Pro zaměstnance je však rozhodující výše jejich čisté mzdy – částka, kterou obdrží od zaměstnavatele na bankovní účet.

Čistá mzda je nižší, neboť z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Jak se liší průměrná čistá mzda za 2. čtvrtletí loňského roku a za 2. čtvrtletí letošního roku?

Výpočet průměrné čisté mzdy 2021

Nejdříve si vypočítáme průměrnou čistou mzdu za 2. čtvrtletí letošního roku. Daň z příjmu fyzických osob se bude počítat přímo z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy, tak jako tomu bylo v loňském roce. Sazba daně z příjmu je 15 % a od vypočtené daně z příjmu se odečte sleva na poplatníka ve výši 2 320 Kč.

Sleva na poplatníka se meziročně zvýšila o 250 Kč. Při výpočtu daňové povinnosti budeme počítat s uplatněním právě pouze základní slevy na poplatníka. Sazba sociálního pojištění placená zaměstnancem činí 6,5 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem činí 4,5 % z hrubé mzdy.

Čtěte také: Kdy a jak využijete základní slevu na poplatníka?

Text

Částka

Hrubá mzda

38 275 Kč

Základ daně

38 300 Kč

(na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu před slevami

5 745 Kč

(38 300 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Daň z příjmu po slevě

3 425 Kč

(5 745 Kč – 2 320 Kč)

Sociální pojištění

2 488 Kč

(38 275 Kč x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

1 723 Kč

(38 275 Kč x 4,5 %)

Čistá mzda na účet

30 639 Kč

(38 275 Kč – 3 425 Kč – 2 488 Kč – 1 723 Kč)

vlastní výpočet autora

Čtěte také: Nejvíce na účet dostávají zaměstnanci ve Švýcarsku

Srovnání a výpočet průměrné čisté mzdy 2020 a 2021

Zdroj: Depositphotos

 

Výpočet průměrné čisté mzdy 2020

V roce 2020 se daň z příjmu fyzických osob počítala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (souhrnná sazba 33,8 %). Sleva na poplatníka činila 2 070 Kč. Sazby sociálního pojištění a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem byly v loňském roce shodné. Níže v tabulce si tedy vypočteme průměrnou čistou mzdu zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu za 2. čtvrtletí loňského roku ve výši 34 382 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

34 382 Kč

Základ daně

46 100 Kč

(34 382 x 1,338, na stokoruny nahoru)

Daň z příjmu před slevami

6 915 Kč

(46 100 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu po slevě

4 845 Kč

(6 915 Kč – 2 070 Kč)

Sociální pojištění

2 235 Kč

(34 382 Kč x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

1 548 Kč

(34 382 Kč x 4,5 %)

Čistá mzda na účet

25 754 Kč

(34 382 Kč – 4 845 Kč – 2 235 Kč – 1 548 Kč)

 

vlastní výpočet autora

Čtěte také: EU: Jak se liší čistá mzda a mzdové náklady?

Důvody zvýšení průměrné mzdy a čisté mzdy

V nominální hodnotě, tedy bez započítání meziroční inflace, stoupla průměrná čistá mzda o 4 885 Kč (30 639 Kč – 25 754 Kč). Vysoký nominální růst průměrné čisté mzdy je způsoben jednak legislativními změnami snižující daňovou povinnost, tak vysokou průměrnou mzdou za 2. čtvrtletí roku 2021 (např. i z důvodu vyplácených odměn za práci během pandemie).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ