Jak zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc kvůli drahým energiím?

25.11.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Na vysoké ceny za energie lze využít sociální dávku mimořádná okamžitá pomoc. Jak, kde a na co si o ni můžete zažádat?

Ve chvíli, kdy energie podražily a statisíce osob se ocitlo u dodavatelů poslední instance, je řada domácností ohrožená finanční nouzí. Alespoň něco vám pak mohou pomoci vyřešit sociální dávky, a to příspěvek a doplatek na bydlení, ale také mimořádná okamžitá pomoc, o které budeme dnes hovořit.

K čemu slouží mimořádná okamžitá pomoc?

Mimořádná okamžitá pomoc je upřesněna v zákoně o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. V tom je jasně uvedeno několik situacích, za kterých lze tuto až na výjimky jednorázovou dávku čerpat. Je jimi mimořádná událost např. v podobě živelné pohromy, ale také případ, kdy hrozí kvůli nedostatečným finančním prostředkům vážná újma na zdraví. Nás ale bude nejvíce zajímat možnost využití MOP na úhradu nezbytného výdaje.

Takovým nezbytným a jednorázovým výdajem může být třeba nedoplatek na energiích po vyúčtování.

Kolik peněz dostanete na doplacení energií?

Pokud nejsou vaše majetkové a finanční poměry dostačující k tomu, abyste doplatek uhradili, v rámci mimořádné okamžité pomoci můžete získat až částku do výše požadovaného nákladu.

Kde zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Dávku vždy řeší a vyplácí Úřad práce ČR. Zažádat o ni tedy můžete na příslušné krajské pobočce.

Čtěte také: Až přes 50 000 Kč s dávkou mimořádné okamžité pomoci. Za jakou cenu ale?

Jak zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc: co doložit

Zdroj: Depositphotos

 

Žádost o MOP: Co potřebujete?

Kromě občanských průkazů u všech osob budete potřebovat i vyplněnou žádost, kterou najdete na všech kontaktních pracovištích úřadu práce. Dále si ji také můžete stáhnout na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete i vyplněný vzor. V žádosti pak bude potřeba uvést popis situace a uvedení účelu, na který má být dávka použita.

Pokud pak v průkazu totožnosti nemáte uvedeno rodné příjmení, budete potřebovat i rodný list. Ten se také vyžaduje u dětí mladších 15 let včetně potvrzení o studiu. Pokud je dítě nezaopatřené, ale nestuduje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, musíte navíc dodat buď:

potvrzení o zdravotním stavu od úřadu práce anebo neschopnost vykonávat výdělečnou činnost kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nebo

potvrzení o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře, které doloží neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání anebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Dále pak budete potřebovat i vyplněný formulář Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a Doklad o výši měsíčních příjmů. Informace o ostatních posuzovaných osobách pak ÚP poskytnete prostřednictvím tiskopisu Ostatní společně posuzované osoby. V rámci se sociálních dávek se totiž vždy hodnotí příjmy celé domácnosti.

Všechny zmíněné formuláře pak najdete také webu MPSV ke stažení.

Čtěte také: Hlavní příčiny vysokých cen energií a dopady na topení

Jak žádost doručit úřadu práce?

Žádost a další náležitosti můžete pracovníkům úřadu doložit osobně, poštou anebo elektronicky. Poslední možnost lze využít ale pouze tehdy, jestliže vlastníte datovou schránku anebo email s uznávaným elektronickým podpisem.

Jak vám bude mimořádná okamžitá pomoc vyplacena?

Jak již bylo zmíněno, v tomto případě dostanete částku do výše skutečného nákladu. Vyplacena vám bude buď přímo na bankovní účet anebo prostřednictvím poštovním poukázky. Pokud si vyberete tuto možnost, budete muset podepsat ještě souhlas s předáváním rodného čísla České poště.

Čtěte také: Zdražování energií: Co vám může pomoci?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ