Jaké je zdanění u práce na dohody (DPČ a DPP) v roce 2022?

09.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké je zdanění dohod (DPČ a DPP) při podepsaném prohlášení a při výdělku nad 3499 Kč (u DPČ), respektive 10 000 Kč (u DPP) v roce 2022? Co ovlivňuje výpočet odměn z dohod?

Práce na dohodu může být dobrým přivýdělkem, ale i možností, jak pracovat u více zaměstnavatelů po celý rok. Dohody mají svá omezení, například to, že obě dohody (DPP i DPČ) musí být sjednány písemně.

Jaká mají další omezení? A jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění při práci na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) v roce 2022?

Dohoda o pracovní činnosti – jaké jsou její výhody a nevýhody?

Základní omezení u DPČ je to, že se do 3499 Kč nemusí odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nad tuto částku se ovšem musí klasicky odvádět zdravotní i sociální pojištění. Daň z příjmu se odvádí vždy, záleží na podepsaném prohlášení poplatníka.

Dalším omezujícím faktorem je, že na DPČ lze v průměru pracovat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tedy při klasickém „plném“ úvazku (40 hodin) nesmí zaměstnanec pracovat v průměru více než 20 hodin týdně.

Nicméně se jedná o průměr, tudíž jeden týden nemusí pracovat vůbec a druhý týden plných 40 hodin.

Na rozdíl od DPP může na základě DPČ pracovat pro 1 zaměstnavatele i déle než 300 hodin ročně.

Více se o dohodě o pracovní činnosti dočtete na našich stránkách.

Dohoda o provedení práce – jaké jsou její výhody a nevýhody?

Dohoda o provedení práce je ideální pro práce s ohodnocením do 10 000 Kč měsíčně, protože do tohoto limitu se neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nad 10 000 Kč se odvody odvádí stejně jako u zaměstnání.

Daň z příjmů se odvádí formou srážkové či zálohové daně. Uplatnění slev záleží na podepsaném prohlášení poplatníka.

Na dohodu o provedení práce lze pracovat maximálně na 300 hodin ročně pro 1 zaměstnavatele. Na DPP lze pracovat pro více zaměstnavatelů, vždy však pouze na 300 hodin ročně pro 1 zaměstnavatele.

Daně, sociální a zdravotní pojištění a dohody

Daň z příjmů

Jak zmiňujeme výše, důležité pro odvody daně z příjmů je podepsané prohlášení poplatníka k dani, to můžete mít podepsáno vždy pouze u 1 zaměstnavatele v daném měsíci. Během roku tedy můžete mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, ale musí být stanoveno, za jaké měsíce.

Daň z příjmů má výši 15 % z hrubé mzdy (odměny).

Jestliže pracovník nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu daň a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se nemusí uvádět v daňovém přiznání, ale v případě, že budete mít nárok na vratku daně, uveďte příjem z dohod v daňovém přiznání, stejně jako sraženou daň.

Jestliže máte podepsané prohlášení k dani, budete moci uplatnit vaše slevy na dani (klasicky slevu na poplatníka, na studenta a další) i daňové zvýhodnění na děti.

Je tedy na vás, u kterého zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, stejně jako to, jestli nakonec podáte daňové přiznání a budete žádat o případnou vratku daně.

Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.

Zdravotní pojištění se nemusí u dohod odvádět do limitů, pak do výše minimálního odvodu

Zdravotní pojištění má výši 13,5 % z hrubé mzdy, přičemž jednu třetinu hradí zaměstnanci (4,5 %), zbývající dvě třetiny pak zaměstnavatel (9 %).

Nicméně minimálně musí na zdravotním pojištění odvést 13,5 % z minimální mzdy, která je pro rok 2022 stanovena na 16 200 Kč.

To znamená, že minimální výše odvodu při práci nad limity dohod u zdravotního pojištění je 2187 Kč, přičemž zaměstnavatel odvádí vždy 9 % z odměny a zaměstnanec musí zbytek doplatit.

Jestliže pracujete pouze na dohody s příjmem do limitů, musíte nějakým způsobem odvádět zdravotní pojištění (například jako OBZP).

Pokud podnikáte či jste zaměstnaní a na dohody do limitů si přivyděláváte, zdravotní pojištění odvádíte za živnost, respektive jej odvádí váš zaměstnavatel.

Jestliže jste ve starobním či invalidním důchodu nebo jste studentem do 26 let (respektive 28 let u doktorského studia), pak za vás zdravotní pojištění odvádí stát.

Sociální pojištění se odvádí pouze při práci na dohody „nad limit“

Sociální pojištění se do limitů u dohod neodvádí. Nad limity se již sociální pojištění platit musí:

  • zaměstnanec odvádí 6,5 % z hrubé mzdy
  • zaměstnavatel odvádí 24,8 % z hrubé mzdy

Práce na dohody v roce 2022

Zdroj: Depositphotos

Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2022?

V následující tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPČ a má příjem těšně do limitu a nad něj.

V případě, že má příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění.

V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.

Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2022 2187 Kč měsíčně, což ovlivní nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.

Dále záleží na tom, jestli zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, či nikoliv, to znamená, jakou formou bude hradit daň z příjmů.

Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2022

Hrubá mzda 3499 Kč 3499 Kč 3500 Kč 3500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ne Ano Ne Ano
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1872 Kč 1872 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 228 Kč 228 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 525 Kč 525 Kč 525 Kč 525 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 Kč 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč
Daň z příjmů po slevě 525 Kč 0 Kč 525 Kč 0 Kč
Čistý příjem 2974 Kč 3499 Kč 876 Kč 1401 Kč

Nejběžněji se potkáme s výdělkem ve výši 3499 Kč a nepodepsaným prohlášením k dani, protože DPČ je vhodná pro pravidelné či nárazové krátké přivýdělky.

Tip: Kalkulačka dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2022?

Pro jednorázové či pravidelné přivýdělky (do 300 hodin ročně) s odměnou do 10 000 Kč je vhodná dohoda o provedení práce, kde ovšem musíte s prací nad limit počítat s odvody, proto je vhodné se domluvit s vaším zaměstnavatelem o výši odměny a rozvržení práce a odměn v jednotlivých měsících.

Avšak zaměstnavatelé na to myslí rovněž, protože i oni se chtějí vyhnout odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

V tabulce se podívejte na míru zdanění a odvodů pro pracovníky na DPP nad limit a do limitu v roce 2022 při (ne)podepsaném prohlášení k dani.

Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2022

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1286 Kč 1286 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně z příjmů Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň z příjmů po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6549 Kč 8064 Kč

Tip: Zdanění práce na DPP 4× jinak

Příjemnou změnou v roce 2022 byl růst slevy na dani na poplatníka, a to na 2570 Kč měsíčně, což prakticky znamená, že zaměstnanci, jejichž hrubá mzda nepřesahuje 17 100 Kč, mají nulovou daň.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: DANĚ