Jak se odhlásit z režimu paušální daně anebo se do něj přihlásit

14.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Přihlásili jste se letos v lednu k platbě paušální daně a zjistili jste, že se vám nevyplatí? Anebo uvažujete o tom, že chcete vstoupit do režimu paušálního zdanění? V článku se společně podíváme, jak na registraci, ale i odhlášení se z režimu.

Paušální daň je nový druh zdanění, který zahrnuje jednotnou platbu sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob. Na oplátku pak není nutné, aby OSVČ, která do režimu vstoupila, podávala daňové přiznání finančnímu úřadu a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Nebude totiž nic vyrovnávat, přiznávat, ani doplácet, protože daně i pojištění už bude mít vyřešené.

Kolik je paušální daň v roce 2022?

Jednotná částka bude v roce 2022 činit 5 994 Kč s tím, že pro letošní rok je stanovená na 5 469 Kč.

Pro příští rok se bude skládat z částky zdravotního pojištění ve výši 2 627 Kč, sociálního pojištění zvýšeného o 15 %, čili v částce 3 267 Kč a daně z příjmů, která bude činit 100 Kč.

Částka se pak vždy platí do 20. dne kalendářního měsíce, za který má záloha náležet.

Čtěte také: Jaké budou platit OSVČ minimální zálohy v roce 2022?

Jak se registrovat k paušální dani?

Pokud máte zájem se k paušální dani registrovat, budete potřebovat jednotný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu, kterou můžete stáhnout na webu finanční správy. Oznámení pak lze podat i obdobně, a to prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Pokud si pak formulář stáhnete, finančnímu úřadu jej můžete doručit hned několika způsoby:

  • osobně přes podatelnu úřadu anebo do sběrného boxu v listinné podobě,
  • zasláním Českou poštou v listinné podobě,
  • datovou schránkou v elektronické podobě,
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem v elektronické podobě nebo
  • emailem s ověřenou identitou podatele způsobem, jakým se lze přihlásit do datové schránky v elektronické podobě.

Do oznámení pak bude kromě obecných náležitostí potřeba uvést i identifikační a kontaktní údaje o OSVČ, ale i o vstupu do paušálního režimu a také o důchodovém a zdravotním pojištění poplatníka.

Čtěte také: Vše o paušální dani v roce 2022

Jak se odhlásit a přihlásit k režimu paušální daně

Zdroj: Depositphotos

 

Budete se muset k paušální dani na příští rok opět přihlašovat?

Pokud jste se na letošní rok již přihlásili k režimu paušální daně a rádi byste v něm setrvali i pro rok příští, dobrou zprávou je, že znovu oznámení podávat nemusíte. V režimu totiž automaticky zůstáváte.

Čtěte také: Komu se vyplatí paušální daň?

Jak vystoupit z režimu paušálního zdanění?

Až na výjimky lze z režimu paušálního zdanění vystoupit až ke skončení zdaňovacího období, kterým je samozřejmě kalendářní rok, v našem případě 2021. Zákonně lze pak režim opustit nejpozději do 10. dne od uplynutí zdaňovacího období, čili do 10. ledna 2022.

Vystoupení se musí ohlásit správci daně, čili finančnímu úřadu. Není však nikde přesně stanoveno, jakým způsobem má ohlášení proběhnout. Rozhodně by však mělo mít písemnou formu a využít lze nepovinný tiskopis Oznámení o ukončení paušálního režimu č. 25 5258, který lze stáhnout na portále finanční správy.

Tento tiskopis také můžete využít tehdy, pokud přestanete být poplatníkem paušální daně, protože přestanete plnit podmínky, za kterých je režim umožněn. Pokud by u vás navíc taková skutečnost nastala, jste povinni tuto informaci nahlásit správci daně do 15 dnů. Počítejte však s tím, že v takovém případě budete muset do uplynutí 3 měsíců po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání finančnímu úřadu a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Paušální měsíční platby se pak samozřejmě započtou do daňových povinností.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ