Kdy vám spoření v doplňkovém penzijním spoření nesníží daň?

08.12.2021 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Spoření na penzi v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření je státem podporováno i možností uplatnění daňového odpočtu. Podívejme se v několika vybraných příkladech, kdy však spoření na penzi daňovou povinnost nesnižuje.

Za rok 2021 je možné si snížit daňový základ až o 24 000 Kč v případě, že jsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu u vlastního spoření na penzi formou penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Daňový odpočet (nezdanitelná položka) se uplatňuje vždy za celý kalendářní rok. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet v ročním zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

  1. Nízká měsíční úložka = nulová úspora na dani?
  2. Příspěvky zaměstnavatele na penzijku a úspora na dani
  3. Bez příjmu nejsou daně, ani úspory
  4. Zpětné doplacení smlouvy
  5. Student s nízkými zdanitelnými příjmy a daňový odpočet

Kdy nemůžete uplatit slevu na dani za spoření

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká může být daňová úspora?

Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu ve výši 150 Kč, maximální daňová úspora z důvodu spoření v penzijních produktech může být 3 600 Kč. V pěti vybraných příkladech si však ukážeme, kdy občané spořící si na penzi na daňovou úsporu nedosáhnou.  

1. Nízká měsíční úložka

Pan Jakub si měsíčně spoří po celý rok 2021 na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření 1 000 Kč, za celý rok tedy částku 12 000 Kč. Pan Jakub nemá nárok na žádný daňový odpočet, neboť pro účely daňového odpočtu se hodnotí vklady nad 1 000 Kč měsíčně. Do měsíčního tisícikorunového vkladu je spoření na penzi podporováno formou státního příspěvku. 

Tip: Srovnejte si nabídku penzijního spoření na trhu

2. Příspěvky zaměstnavatele

Zaměstnankyně Alena si měsíčně spoří na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 500 Kč a další 3 000 Kč ji na smlouvu měsíčně zasílá její zaměstnavatel. Paní Alena nemůže uplatnit žádný daňový odpočet, neboť pro účely snížení daňového základu se počítají pouze vlastní vklady na smlouvu a příspěvky zaměstnavatele se nehodnotí.

3. Žádný zdanitelný příjem

Paní Alice je na rodičovské dovolené a po celý rok 2021 nemá žádný zdanitelný příjem. Přestože jí tedy zasílá manžel na její smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 000 Kč, tak paní Alice nemůže dosáhnout na žádnou daňovou úsporu, neboť nemá žádné zdanitelné příjmy a neplatí žádnou daň z příjmu.

 

4. Opožděné doplacení smlouvy

Podnikatel Lukáš má zřízen u své smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daňový automat, což mu umožňuje platit měsíčně během roku pouze 1 000 Kč a v případě dobré finanční situace doplatit koncem roku co nejvyšší částku za účelem maximalizace daňového odpočtu. Tento režim je možný. Bohužel pan Lukáš pošle částku 24 000 Kč, aby maximalizoval daňový odpočet za rok 2021, nedopatřením až začátkem ledna 2022. Panu Lukášovi tedy za rok 2021 nárok na daňový odpočet nevznikne.

5. Student s nízkými zdanitelnými příjmy

Student VŠ Michal si spoří na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 000 Kč měsíčně. Michal pracuje po celý rok 2021 pro zaměstnavatele XY na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 17 500 Kč. Student Michal rovněž z důvodu spoření na doplňkové penzijní spoření na dani z příjmu fyzických osob neušetří. Již nyní totiž z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 27 840 Kč a roční slevy na studenta ve výši 4 020 Kč nezaplatí nic na dani z příjmu. Do ročního daňového základu ve výši 212 400 Kč za rok 2021 nezaplatí studenti na dani z příjmu fyzických osob nic, což je i případ pana Michala.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ