Musíte odejít z práce, když dostanete invalidní důchod?

11.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho lidí se mylně domnívá, že by osoby pobírající invalidní důchod neměly pracovat. Není tomu ale tak. Jak je to tedy s výpovědí v zaměstnání? A je zde nárok na zkrácený úvazek?

Aby dané osobě vznikl nárok na invalidní důchod, musí dojít ke splnění dvou podmínek. Tou první je získání potřebné doby pojištění a druhou samozřejmě výrazný pokles schopnosti pracovat.

Stupně invalidity a snížení pracovní schopnosti

Stupně invalidity máme celkem tři v závislosti na tom, v jak vysoké míře práceschopnost poklesla:

  • První stupeň - pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %,
  • Druhý stupeň - pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %,
  • Třetí stupeň - pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Během doby pobírání invalidního důchodu je pak samozřejmě možné, že dojde ke změně. Míra práceschopnosti se může ještě více snížit anebo také zvýšit. Není proto nijak neobvyklé, že invalidní důchod může být po přezkoumání zdravotního stavu odebrán anebo naopak dojde k přiznání vyššího stupně invalidity.

Může se s invalidním důchodem pracovat?

Snížení práce schopnosti znamená, že daná osoba nemůže ze zdravotních důvodů plně využívat svůj pracovní potenciál na trhu práce. Na druhou stranu však není nutné, aby zatratila i tu pracovní schopnost, která jí ještě zbyla. S invalidním důchodem se tedy nejenže může pracovat, ale v některých případech dokonce musí.

Osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně nemají na rozdíl od těch, které jsou ve třetím stupni, vyřešeno sociální pojištění a právě proto je dobré, aby si přivydělávaly takovým způsobem, aby se z jejich mzdy odvádělo pojistné. To se odvádí u práce prostřednictvím klasické pracovní smlouvy vždy, u DPP u příjmů nad limit 10 000 Kč hrubého a u DPČ u příjmů nad limit 3 499 Kč hrubého měsíčně.

Čtěte také: Jak pracovat s invalidním důchodem?

Invalidní důchod a práce, výpověď, zkrácený úvazek

Zdroj: Depositphotos

 

Může vás zaměstnavatel vyhodit, když dostanete invalidní důchod?

O tom, za jakých podmínek je možné ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, ale i zaměstnance pojednává zákoník práce č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel vám pak může dle § 52 dát kvůli zdravotnímu stavu výpověď, jestliže se zaměstnanec stane dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým na základě lékařského posudku vydaného rozhodnutím příslušného správního orgánu anebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Dále také může zaměstnavatel zaměstnanci uložit výpověď, jestliže dle rozhodnutí příslušného správního orgánu anebo poskytovatele pracovnělékařských služeb nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání anebo pro ohrožení touto nemocí.

Čtěte také: Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Může dát zaměstnanec kvůli přiznání invalidního důchodu výpověď?

Zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele jednostranně ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu kdykoliv s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Okamžitou výpověď ze strany zaměstnance pak řeší § 56 zákoníku práce. Jasně v něm stojí, že zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže dle lékařského posudku nemůže dále bez vážného ohrožení zdraví vykonávat dosavadní práci s tím, že mu zaměstnavatel neumožnil do 15 dnů od předložení posudku výkon jiné vhodné práce.

Má invalidní důchodce nárok na zkrácený úvazek?

Pojem zkrácený úvazek zákoník práce nezná, nahrazuje jej totiž sousloví kratší pracovní doba. Zaměstnavatel se pak se zaměstnancem určitě může dohodnout na kratší pracovní době, zaměstnanec však na něco takového nemá ze zákona nárok. Zaměstnavatel jej musí povinně zařídit jen těhotným zaměstnankyním, zaměstnancům pečujícím o dítě mladší 15 let apod.

Čtěte také: Jaký je rozdíl mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou?


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY