Starobní důchodci a daně za rok 2022 v příkladech

02.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoké příjmy. Jak se odlišují daňové povinnosti starobních důchodců, si ukážeme v několika příkladech.

Penzisté pobírající pouze státní starobní důchod mají daňové starosti pouze výjimečně, neboť do 36násobku minimální mzdy je starobní důchod osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a sociální a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy. Dani z příjmů za rok 2022 tedy podléhá pouze státní důchod nad 583 200 Kč. Jaké daňové povinnosti mají ostatní důchodci?

  1. Zaměstnaný starobní důchodce
  2. Nízký zisk z podnikání
  3. Vyšší zisk z podnikání
  4. Příjem z nájmu
  5. Brigády na dohodu
  6. Příležitostný příjem

Starobní důchodci a daně za rok 2021

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Zaměstnaný starobní důchodce

Starobní důchodce Jiří pracoval po celý rok 2022 pro zaměstnavatele AB na klasickou pracovní smlouvu. Z hrubé mzdy mu bylo sráženo zaměstnavatelem sociální pojištění a zdravotní pojištění a záloha na dani z příjmu. Pan Jiří požádá zaměstnavatele AB o provedení ročního zúčtování daně. Pan Jiří si sám žádné daňové tiskopisy vyplňovat nebude, stejně jako většina zaměstnanců.

Čtěte také: Zaměstnanci a daně: roční zúčtování a slevy

Příklad 2: Nízký zisk z podnikání

Paní Alena je ve starobním důchodu a vykonává současně vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za rok 2022 má paní Alena ve výši 85 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní paní Alena slevu na poplatníka jako všichni daňoví poplatníci v částce 30 840 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmů v částce 12 750 Kč (85 000 Kč × 15 %), nezaplatí paní Alena nic na dani z příjmů fyzických osob.

Na sociálním pojištění rovněž nezaplatí nic, neboť její hrubý zisk je do limitu pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro celý kalendářní rok 2022 je limitem hrubý zisk ve výši 93 387 Kč. Na zdravotním pojištění zaplatí 5738 Kč (85 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Paní Alena bude muset vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ, i když neplatí nic na dani z příjmů a sociálním pojištění.

Čtěte také: Vedlejší výdělečná činnost v roce 2023

Příklad 3: Vyšší zisk z podnikání

Paní Simona je ve starobním důchodu a za rok 2022 má hrubý zisk ve výši 900 000 Kč. V řádném starobním důchodu je možné mít libovolně vysoké příjmy a současně pobírat starobní důchod. Na dani z příjmů za rok 2022 zaplatí 104 160 Kč (900 000 Kč × 15 % − 30 840 Kč). Na sociálním pojištění potom 131 400 Kč (900 000 Kč × 50 % × 29,2 %) a na zdravotním pojištění 60 750 Kč (900 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Příklad 4: Příjem z nájmu

Starobní důchodce pan Jaromír má za rok 2022 příjem z nájmu ve výši 200 000 Kč. Výdaje uplatňuje 30% výdajovým paušálem. Daňový základ z nájmu je tedy 140 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Jaromír slevu na poplatníka ve stejné výši 30 840 Kč. Daň z příjmu je tedy nulová. Příjem z nájmu nepodléhá odvodu na sociální pojištění a zdravotní pojištění, bez ohledu na jeho výši. Pan Jaromír nebude platit z nájmu žádnou daň, ale daňové přiznání k dani z příjmů musí vyplnit a odevzdat na finančním úřadu.

Čtěte také: Jak se daní pronájem?

Příklad 5: Brigády na dohodu

Starobní důchodce Josef si v červnu, červenci, srpnu a září přivydělával na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani a uplatňoval při výpočtu čisté měsíční odměny slevu na poplatníka. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně. Při podepsaném prohlášení k dani neplatil pan Josef nic ani na dani z příjmů fyzických osob.

Čtěte také: Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v letech 2022 a 2023

Příklad 6: Příležitostný příjem

Paní Hana je v řádném starobním důchodu a její zahrada je jejím koníčkem. Příležitostně si přivydělává prodejem ovoce. Za rok 2022 takto získala 20 000 Kč. Tento příjem splňuje znaky příležitostného příjmu, který je až do částky 30 000 Kč osvobozen od daně z příjmů. Paní Hana tedy nemá žádné daňové starosti.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY