Využíváte vozidlo k podnikání? Nezapomeňte přiznat a zaplatit silniční daň

26.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Máte auto, které je využíváno k výdělečné činnosti? V takovém případě se vás týká daňové přiznání a platba silniční daně. Kam přiznání podat a do kdy? A co platba daně?

Silniční daň popisuje Zákon české národní rady č. 16/1993 Sb., který mj. hovoří o tom, že jste-li už fyzická anebo právnická osoba a máte vozidlo, které využíváte k samostatné výdělečné činnosti, je vaší povinností podat daňové přiznání k této dani a také daň zaplatit.

Do kdy podat daňové přiznání k silniční dani?

Zákonným termínem je 31. leden 2022. V předchozích dvou letech byla kvůli pandemii koronaviru Ministerstvem financí ČR prodloužena beztrestná lhůta pro podání a to až o tři měsíce. Tentokrát však nic takového vyhlášeno nebylo a tudíž přiznání k silniční dani musíte odevzdat nejpozději do pondělí posledního ledna.

TIP: Formulář k silniční dani za rok 2021 ke stažení

Kam daňové přiznání odevzdat?

Daňové přiznání podáváte u finančního úřadu, pod který spadá sídlo vaší firmy anebo vaše trvalé bydliště.

Jak je to s platbou silniční daně?

Dobré je vědět, že vždy, pokud si poplatník pořídí nové auto, se musí povinně registrovat k silniční dani a to ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. Zálohy se vždy platí čtvrtletně a splatné jsou v dubnu, červenci, říjnu a prosinci. Tyto zálohy se vypořádávají právě prostřednictvím daňového přiznání. Daň pak musí být vypořádána také do 31. ledna 2022.

Čtěte také: Kolik v rámci silniční daně zaplatíte? Podívejte se na sazby

Přiznání k silniční dani - snížená sazba, auta na elektřinu a plyn

Zdroj: Depositphotos

 

Zálohy na silniční daň v roce 2022

Záloha za

Přesný termín

první čtvrtletí

19. dubna 2022

druhé čtvrtletí

15. července 2022

třetí čtvrtletí

17. října 2022

čtvrté čtvrtletí

15. prosince 2022*

* Záloha za říjen a listopad 2022 anebo případně záloha nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti. To ale jedině tehdy, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně (dle § 6 odst. 10).

Jaká vozidla mají sníženou sazbu daně?

Sazba daně se zcela zákonně může snížit. O 100 % se sníží u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, jestliže jsou vozidla využívána veřejně prospěšným poplatníkem (právnická osoba) k činnosti, ze které příjmy nejsou předmětem daně z příjmu, což platí i pro fyzické osoby. U těch však bez ohledu na to, zdali se jedná o veřejně prospěšného poplatníka.

Dále sem spadají i výcviková vozidla v rámci autoškol, jestliže neslouží k činnosti, z nichž by byly příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob anebo ze samostatně výdělečné činnosti.

Za výše uvedených pravidel (a dle § 6. odst. 10) se sazba snižuje i u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Dále se sazba může snížit ještě o 25 % a to u vozidel, která jsou určena pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, jestliže je poplatníkem osoba provozující zemědělskou výrobu a ještě v dalších případech.

Čtěte také: Elektronické dálniční známky 2021 a 2022

Silniční daň a vozidla na elektřinu nebo plyn

Od silniční daně jsou osvobozena vozidla, která mají elektrický a hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor. Dále také i ta vozidla, které jezdi na zkapalněný ropný anebo stlačený zemní plyn anebo jsou výrobcem určena ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85. Ve všech uvedených případech ale vždy za předpokladu, že se jedná o vozidla, které slouží k dopravě osob anebo nákladu s největší povolenou hmotností méně než 12 tun.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ