Výpověď ve zkušební době, v jakých případech jste před ní chránění?

31.01.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Dostali jste se do situace, kdy nevíte, zda vám může dát zaměstnavatel výpověď ve zkušební době? Existuje několik případů, kdy vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď ve zkušební době. Jaké to jsou?

Zkušební doba není povinná. Ve většině pracovních smluv je ale sjednaná. Běžně se poskytuje na 3 měsíce, u vedoucích pozic je to pak 6 měsíců. Na prodloužení zkušební doby nemá zaměstnavatel ze zákona právo. Pokud by se tak stalo, jednání nebude platné. V případě, že by zaměstnavatel dal výpověď zaměstnanci v prodloužené zkušební době, je toto jednání nezákonné a zaměstnanec by měl nárok na odškodnění.

Pracovní poměr lze ve zkušební době ze dne na den zrušit z obou stran účastníků pracovního vztahu, tedy zaměstnavatele i zaměstnance. Ale anii zkušební doba se neobejde bez nečekaných událostí, během kterých jste před výpovědí od zaměstnavatele chránění.

Výpověď ve zkušební době a nemocenská

Jak je to v situaci, kdy v rámci zkušební doby onemocníte? V prvních 14 dnech nemocenské se nacházíte v ochranné lhůtě a zaměstnavatel vám výpověď dát nemůže. Zaměstnanec je tak tímto opatřením chráněn od výpadku příjmů v době, kdy je v pracovní neschopnosti. Pokud se vaše nemocenská prodlouží na více než 14 dnů, zaměstnavatel je v právu vám udělit výpověď.

Dny na nemocenské se do zkušební doby nezapočítávají. Automaticky se vám prodlužuje zkušební doba o tolik dnů, kolik jste jich strávili na nemocenské dovolené.

Příklad: Pokud jste započali hlavní pracovní poměr 1. 1. 2022 s 3 měsíční zkušební dobou, tedy do 31. 3. 2022 a během tohoto období odejdete na 14denní nemocenskou dovolenou, prodlužuje se vám zkušební doba do 14. 4. 2022.

Úraz během zkušební doby

Přivodili jste si během pracovní doby úraz? V takové situaci jste chránění před výpovědí stejně jako u běžného onemocnění. Během 14 dnů trvající pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel nemůže vypovědět pracovní poměr, v následujících dnech je už ovšem v právu.

Každý pracovní úraz musíte ihned nahlásit vašemu nadřízenému, který údaj zaeviduje do databáze úrazů. Za situace, kdy úraz znemožňuje zaměstnanci vykonávaní práce, nastupuje na nemocenskou dovolenou.

Zaměstnanec mé také nárok na odškodnění od zaměstnavatele dle rozsahu a závažnosti pracovního úrazu. Zaměstnavatel nemusí ručit za zranění pracovníka, který nedodržel stanovené postupy práce. Odškodnění se také nevztahuje na situace, kdy si zaměstnanec přivodil úraz během cesty do práce či z ní.

Úraz a zkušební doba

Zdroj: Shutterstock

Těhotenství ve zkušební době

Zjištění těhotenství ve zkušební době není vždy považováno za šťastnou událost. Platí ovšem, že tuto událost nemusíte svému zaměstnavateli ve zkušební době oznamovat. Pokud chcete zůstat vůči zaměstnavateli féroví a skutečnost mu oznámíte ještě ve zkušební době, platí, že zaměstnavatel vám nemůže udělit výpověď z důvodu těhotenství. V tomto případě, by se zaměstnavatel dopustil diskriminačního chování, které je nezákonné. Zaměstnavatel ale může dát výpověď ve zkušební době těhotné zaměstnankyni z jiného důvodu než je těhotenství.

Těhotenství vás tedy před výpovědí neochrání, ale nesmí být příčinnou ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel nemá povinnost sdělit důvod výpovědi. Může vám například říci, že se na danou pozici nehodíte. V takovýchto případech se těžko posuzuje, zda za výpovědí skutečně nestojí těhotenství zaměstnankyně.

Umístění na jinou pracovní pozici během zkušební doby

Pokud se během zkušební doby osvědčíte natolik, že vám zaměstnavatel nabídne možnost lepšího pracovního místa, zkušební doba se vám nijak nemění. Zůstává ta, která je původně sjednaná.

V případě, že jste po uplynutí zkušební doby začali vykonávat jinou pozici u stejného zaměstnavatele, nevztahuje se na vás již zkušební doba a zaměstnavatel vás již nemůže bez udání důvodu vyhodit.

Původní sjednaná délka zkušební doby se vztahuje také na situace, kdy se máte stát pracovníkem na vedoucí pozici. Zaměstnavatel vám nemůže ani v tomto případě lhůtu prodloužit.


Výpověď ve zkušební době VZOR

Vzor výpovědi ze strany zaměstnance stáhete po rozkliknutí odkazu.

Zdroj: readgur.com

Vzor výpovědi ze strany zaměstnavatele stáhnete po rozkliknutí odkazu.

Zdroj: mylaw.cz


 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: Spotřebitel