Kdy má nezaměstnaný znovu nárok na podporu při návratu na úřad práce?

01.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nové zaměstnání nebo podnikání nevyjde, a tak se nezaměstnaný znovu zaeviduje na úřadu práce. Kdy má uchazeč o zaměstnání v takovém případě nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Někdy se prostě nedaří a člověk skončí jako nezaměstnaný na úřadu práce opakovaně, krátce po sobě. Třeba když ho propustí z nového zaměstnání ve zkušební době. Určitě však má smysl být v evidenci úřadu práce, protože si nezaměstnaný nemusí sám platit zdravotní pojištění. Platí ho za něj stát. Jinak by musel každý měsíc poslat své zdravotní pojišťovně 2336 Kč jako tzv. samoplátce. Navíc se doba v evidenci úřadu práce částečně počítá do odpracovaných let pro nárok na starobní nebo invalidní důchod. A to se později může hodit.

O tom, zda bude, nebo nebude mít uchazeč o zaměstnání znovu nárok na podporu, rozhodují dvě skutečnosti: jak dlouho v případě předchozí evidence sociální dávku čerpal a kolik toho stihl znovu odpracovat. Počítají se přitom všechna zaměstnání nebo výdělečné činnosti, na jejichž základě byl uchazeč o zaměstnání účastný důchodového pojištění. Takže dohoda o provedení práce s měsíčním výdělkem nad 10 000 Kč (tedy od 10 001 Kč výše) a pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti s výdělkem od 4000 Kč měsíčně. Jde tedy o to, kolik uchazeč o zaměstnání vyčerpal zprvu tzv. podpůrčí doby (po kterou se poskytuje podpora) a kolik získal znovu důchodového pojištění.

Je nutno odpracovat aspoň 12 měsíců v posledních 2 letech

Vždy, ať už nezaměstnaný žádá o podporu poprvé, nebo opakovaně, musí prokázat, že v době 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání předchozím zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Jinak řečeno pracoval nebo podnikal a odváděl nebo mu bylo sráženo pojistné na důchodové pojištění.

Pokud byl člověk současně zaměstnán a při tom podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná, počítá se pojištění jenom jednou. Jako náhradní dobu místo předchozího zaměstnání lze přitom započítat např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, osobní péči o dítě ve věku do 4 let aj.

Čtěte také: Při jakém odchodu z práce dostanete nízkou podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti

Zdroj: Shutterstock

 

Nevyčerpaná plná podpora a odpracované alespoň 3 měsíce

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nečerpal podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (což je v závislosti na věku uchazeče 5, 8, nebo 11 měsíců) a posléze znovu odpracoval (nebo podnikal) aspoň 3 měsíce, má znovu nárok na plnou dobu podpory. Má proto znovu nárok na sociální dávku, a to

  • až po dobu 5 měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně;
  • na 8 měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne více než 55 let;
  • na 11 měsíců, pokud je mu více než 55 let.

Ale je nutné, aby mezi oběma registracemi na úřadu práce byly aspoň 3 měsíce, po které byl člověk účastný důchodového pojištění jako zaměstnanec nebo OSVČ.

Čtěte také: Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti pro lidi, kteří neprokáží úřadu práce svůj poslední výdělek

 Nevyčerpaná plná podpora a odpracovány méně než 3 měsíce

Jestliže však někdo získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu jen po zbývající část podpůrčí doby. Může dostat podporu jen po takovou dobu, kterou si nestihl vyčerpat původně, tedy může být na podpoře po zbytek z 5, 8, nebo 11 měsíců.

Příklad: Uchazeč o zaměstnání ve věku 37 let pobíral podporu 3 měsíce, pak nastoupil do nového zaměstnání, ale po 2 měsících byl propuštěn ve zkušební době. Má tedy při nové registraci na úřadu práce nárok na podporu jen po dobu 2 měsíců, které předtím nevyčerpal a zbývají mu z původní podpůrčí doby 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání ve věku 53 let by za stejných podmínek měl nárok na podporu při druhé registraci až 5 měsíců (8 měsíců pro uchazeče v jeho věku minus vyčerpané 3 měsíce). Nezaměstnaný ve věku 56 let by měl nárok na podporu dalších 8 měsíců (11 měsíců celkového nároku na podporu minus již vyčerpané 3 měsíce).

Čtěte také: Výpověď na nemocenské: Kdy se registrovat na úřadu práce a čerpat podporu?

Kdo pobíral podporu po maximální dobu, musí nově odpracovat 6 měsíců

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence úřadu práce pobíral podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu podle věku 5, 8, nebo 11 měsíců, má znovu nárok na podporu, jen pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Příklad: Uchazeč pobíral podporu po maximální dobu, potom si našel zaměstnání, z něhož však byl propuštěn ve zkušební době, a to po odpracování 3 měsíců. Nárok na podporu mu znovu nevznikne.

Existují však výjimky, kdy se odpracování 6 měsíců nevyžaduje, a to když:
  • člověk skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů,
  • s ním byl rozvázán pracovní poměr z organizačních výpovědních důvodů,
  • když zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek, takže např. když zaměstnanec zrušil pracovní poměr okamžitě pro neplacení mzdy.

Čtěte také: Nevyplacení mzdy: co dělat, jak se bránit?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 63 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY