Co nejdříve splácíte u dluhu? Úroky?

17.02.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Pořadí, v jakém je splácen samotný dluh čili jeho jistina a pak její příslušenství jako jsou úroky, úroky z prodlení, náklady na vymožení dluhu, ovlivňuje celkovou délku splácení, tedy to, kdy se dlužník plně zbaví zátěže.

Pravidla se změnila od 1. července 2021 a pak ještě od 1. ledna 2022. Nyní jsou tři způsoby započítávání splátek dlužníka, vlastně čtyři, protože tři nové způsoby se uplatňují až od určitého data.

Jak rychle se dlužník zbaví dluhu?

Způsob započítávání peněžitého plnění čili jednotlivých splátek dlužníka na jednotlivé složky dluhu v situaci, kdy pořadí splácení není dohodnuto ve smlouvě, upravuje občanský zákoník. Přednost má tedy dohoda. Banky nebo úvěrové společnosti si jistě vše potřebné pohlídají ve smlouvě, ale zdaleka ne každý člověk nebo firma na něco takového myslí. Vždyť dluhy nevznikají jen z úvěrů a zápůjček, ale třeba při náhradě škody, při nezaplacení za zboží apod.

1) Běžné splácení dluhů po staru

Podle dosavadních pravidel platilo do konce června 2021, že má-li dlužník plnit na jistinu (tedy platit samotný dluh), dále na úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění (1.) nejprve na náklady již určené, pak (2.) na úroky z prodlení, poté (3.) na úroky, a nakonec (4.) na jistinu. Úroky se rozumí běžné úroky, např. za poskytnutí úvěru. Úroky z prodlení jsou sankcí za pozdní placení dluhu.

Čtěte také: Jak se počítají úroky z prodlení u dluhů: výše sazby

Dlužník se však mohl rozhodnout a oznámit věřiteli, že splácí nejprve jistinu. Pak se mu ale začaly úročit i náklady a úroky, jež do té doby dospěly. Pro dlužníka výhodnější přednostní splácení jistiny (samotného dluhu) bylo vykompenzováno úročením nákladů apod.

2) Běžné splácení dluhů po novu

Od 1. 7. 2021 však platí, že volba dlužníka ohledně hrazení jednotlivých složek dluhu je podmíněna souhlasem věřitele. Nyní už věřitel nemusí dlužníkovi umožnit přednostní splácení jistiny. Týká se to ale jen nově vzniklých dluhů. Splátky na dluhy vzniklé před 1. 7. 2021 se započítávají podle dosavadních pravidel.

Takže nyní (u nových dluhů vzniklých od 1. 7. 2021), má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění (to co zaplatil) nejprve na (1.) náklady již určené, pak (2.) na úroky z prodlení, poté (3.) na úroky a nakonec (4.) na jistinu. Jiné pořadí splácení bude přitom možné, pokud o to dlužník požádá a věřitel mu vyhoví nebo pokud je něco jiného dohodnuto ve smlouvě. Pokud jde o pořadí splácení složek dluhu, tak má nyní věřitel dlužníka v hrsti. Ale ne, když jde o dluhy spotřebitele.

Čtěte také: Kdy se musí doplatit poplatek z prodlení?

Kdo je spotřebitelem

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem je tak třeba zákazník banky, u níž si bere úvěr, ale třeba i kupující, který si v obchodě kupuje zboží na splátky. A to pokud si peníze půjčuje nebo zboží kupuje tzv. pro sebe, nikoliv k výkonu podnikatelské činnosti.

Pořadí splácení složek dluhu

Zdroj: Depositphotos

 

3) Splácení nových spotřebitelských dluhů až po splatnosti

Zatímco dříve byla pravidla splácení jednotná bez ohledu na původ dluhu, nyní se (od 1. 7. 2021) dělí na dluhy ve spotřebitelských věcech a ty ostatní. Zvláštní pravidla splácení dluhů však pro spotřebitelské vztahy neplatí vždy. Pokud dlužník stíhá splácet řádně, jak je dohodnuto, tak platí pořadí (jako u jiných dluhů): 1. náklady, 2. úroky z prodlení, 3. úroky, 4. jistina.

Je-li však dlužníkem spotřebitel, který je v prodlení s plněním dluhu, hradí tedy závazky až po jejich splatnosti, započte se mu plnění, které zaplatil, nejprve (1.) na náklady již určené, pak (2.) na jistinu pohledávky, poté (3.) na úroky a nakonec (4.) na úroky z prodlení. Tady jde o ochranu spotřebitele, takže podnikatel a spotřebitel se nemohou dohodnout na jiných pravidlech pro případy, kdy se spotřebitel ocitne v problémech se splácením. Pro případ pozdního splácení dohoda nemá přednost před zákonem, vůbec se neuplatní.

Čtěte také: Kdy se neplatí penále u dluhu na sociálním pojištění?

4) Splácení dluhů nuceně v exekuci

Svá vlastní pravidla pak získalo od 1. ledna 2022 započítávání resp. rozpočítávání výtěžků dosažených v rámci exekuce, třeba z toho, co je sraženo dlužníkovi ze mzdy. Stanoví je občanský soudní řád.

Výtěžek dosažený exekucí k uspokojení pohledávky (dluhu), pro kterou je exekuce vedena, se započte nejprve (1.) na náklady na exekuci, pak (2.) na jistinu, pak (3.) na úroky, pak na (4.) úroky z prodlení, a nakonec (5.) na náklady oprávněného věřitele, t.j. třeba soudní poplatky, úplaty právníkům, kteří pro věřitele vymáhali dluh.

Čtěte také: Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY