Zvýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu 2022

29.03.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dávky pěstounské péče se od začátku roku zvýšily, což platí i pro pěstouny na přechodnou dobu. Kolik tedy nově dostanete?

O pěstounské péči pojednává zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. od § 47a. Kromě “klasických” pěstounů pak existují i pěstouni na přechodnou dobu. I těm se pak odměna počítá od 1. ledna 2022 jinak. V článku se dozvíte:

Na jak dlouho mají přechodní pěstouni dítě?

pěstounská péče na přechodnou dobu se považuje za formu náhradní rodinné péče s tím rozdílem ale, že dítě je v rodině umístěno nejdéle na dobu 1 roku. Po jeho uplynutí se buď vrací k biologické rodině anebo je mu zajištěna jiná forma péče nahrazující péči rodičů. Dobré je navíc vědět, že přechodná pěstounská péče má při umisťování dítěte vždy převahu před kojeneckým ústavem.

Jak se počítá odměna přechodného pěstouna a kolik činí?

Dříve platily jednotné měsíční sazby, jejichž výše se odvíjela od počtu dětí v přechodné pěstounské péči a od toho, zda byly některé děti závislé na pomoci jiné osoby. Částky se pak každoročně nezvyšovaly.

Od začátku ledna pak platí nový výpočet pro odměnu pěstouna. Nově se její výše bude odvíjet od částky hrubé minimální mzdy stanovené pro daný rok. Jinak řečeno, když se zvýší minimální mzda, zvýší se i odměna. Výpočet je však závislý ještě od stanoveného koeficientu. Částky odměny pak od nového roku vypadají takto:

  • za žádné nebo jedno dítě náleží součin minimální mzdy a koeficientu 1,8,
  • za jedno dítě ve stupni závislosti I náleží součin minimální mzdy a koeficientu 2,0,
  • za jedno dítě ve stupni závislosti II až IV náleží součin minimální mzdy a koeficientu 2,2.

Dále bude ještě za každé další dítě náležet odměna pěstouna ve výši součinu minimální mzdy a koeficientu 0,3 a za každé další dítě ve stupni závislosti III až IV platí koeficient 0,5.

Čtěte také: Zvýšení odměny pro stálé pěstouny

Zvýšení odměny pěstouna na přechodnou dobu

Zdroj: Depositphotos

 

Odměna pěstouna na přechodnou dobu 2022 přehledně v tabulce

1 dítě

1 dítě ve stupni závislosti I

1 dítě ve stupni závislosti II až IV

Každé další dítě

Každé další dítě ve stupni závislosti III až IV

29 160 Kč hrubého

32 400 Kč hrubého

35 640 Kč hrubého

4 860 Kč hrubého

8 100 Kč hrubého

Mají nárok na odměnu oba pěstouni?

Pokud pěstounskou péči na přechodnou dobu poskytují dítěti manželé nebo pár, odměna nenáleží oběma, ale pouze jednomu z nich. Ve výjimečných případech však lze zařídit, aby si společní poručníci dítěte zažádali každý o jednu polovinu dávky.

Lze mít kromě odměny pěstouna i jiný příjem?

Zprostředkovaná pěstounská péče je v podstatě profesionální pěstounství. Jedná se tedy o druh zaměstnání. Přesto je ale možné mít i další práci a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o hlavní pracovní poměr, brigádu, podnikání apod.

Důležité je především zmínit, že odměna pěstouna, neboť se považuje za příjem ze závislé činnosti, podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a také dani z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Výhodou však je, že pokud se jedná o jediný příjem ze závislé činnosti, lze na něj uplatnit i daňové slevy, zvýhodnění i nezdanitelné položky daně a snížit si tak daňovou povinnost.

Odměna pěstouna pak navíc náleží i za dobu, během které nemá přechodný pěstoun svěřeno do náhradní rodinné péče žádné dítě.

TIP: Formuláře žádostí o dávky pěstounské péče

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY