Důležitá čísla pro vyplnění přehledu za rok 2021

17.03.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


OSVČ musí odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled za rok 2021, a to i když vykonávaly vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nebo podnikaly pouze po část roku. Podívejme se na hlavní čísla ovlivňující vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění za rok 2021 zaplaceno alespoň v minimální výši a při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí ze skutečného vyměřovacího základu i při ročním zisku pouze ve výši např. 10 000 Kč. Jaká hlavní čísla a termíny ovlivňují vyplnění přehledu za rok 2021?

Přehledy 2021 a 2022

Zdroj: Shutterstock

2. 5., 1. 6. nebo 1. 8. 2022

Základní termín pro odevzdání přehledu za rok 2021 je do 2. 5. 2022, v případ podání daňového přiznání elektronicky se termín o měsíc posunuje. Nejdéle času na odevzdání přehledu mají OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, potom je termín až do 1. 8. 2022.

TIP: Do kdy musíte podat přehled na vaší zdravotní pojišťovně?

13,5 %

Sazba zdravotního pojištění v příkladech je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se počítá zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je stejná při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

50 %

Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního pojištění je polovina daňového základu. Např. při hrubém zisku (příjmu poníženého o výdaje) ve výši 800 000 Kč je skutečný vyměřovací 400 000 Kč (800 000 Kč x 50 %). V tomto případě je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ za celý rok v částce 212 646 Kč.

17 720,50 Kč

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2021 činí minimální vyměřovací základ 17 720,50 Kč. Za celý rok 2021 činí zdravotní pojištění u OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, částku 28 708 Kč (17 720,50 Kč x 12 měsíců x 13,5 %). To se týká OSVČ se skutečným daňovým základem nižším než 425 292 Kč.

8 dní

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud vznikne nedoplatek (zálohy jsou nižší než vypočtené roční zdravotní pojištění), potom je nutné vypočtený nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2021 zaplatit do 8 dní ode dne odevzdání přehledu.

1 měsíc

OSVČ, které zaplatily během roku 2021 více na měsíčních zálohách na zdravotním pojištění, než činí roční zdravotní pojištění, mají nárok na vzniklý přeplatek. Tento přeplatek je možné si nechat zaslat na bankovní účet. Druhou možností je použít vypočtený přeplatek na úhradu dalších záloh. Zákonný termín pro obdržení přeplatku na bankovní účet je jeden měsíc.

2 627 Kč

Od odevzdání přehledu za rok 2021 se platí nové měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Nová měsíční záloha se platí za měsíc, kdy byl přehled odevzdán. Měsíční zálohy za příslušný měsíce se odvádí do 8. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí v letošním roce 2 627 Kč.

0 Kč

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností během roku zálohy na zdravotním pojištění neplatí a zdravotní pojištění doplácí jednorázově po odevzdání přehledu. Z hrubé mzdy je jim však samozřejmě každý měsíc zdravotní pojištění sráženo jejich zaměstnavatelem (4,5 % z hrubé mzdy) a dalších 9 % na zdravotním pojištění za ně platí jejich zaměstnavatel.

0,0322 %

Placení zdravotního pojištění by měly všechny OSVČ věnovat dostatečnou pozornost. Neplacení zdravotního pojištění nebo platby v nižší částce nebo opožděné platby jsou sankciovány. Za každý den prodlení činí aktuální sazba penále 0,0322 %. Dlužné pojistné i dlužné penále přitom zdravotní pojišťovny velmi pečlivě vymáhají.


Čtěte také:

Na co má v daních vliv průměrná mzda?

Odevzdání přehledu a nová měsíční záloha na zdravotním pojištění

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ