Jak vybrat jméno pro vaše dítě v souladu se zákony?

29.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Každý nově narozený občan dostane krátce po svém příchodu na svět jméno, které mu vybrali rodiče či jeho příbuzní. Toto jméno se společně s příjmením zapíše do matriční knihy narození a do rodného listu novorozence.

Při výběru není nutné omezovat se pouze na klasický český kalendář, kde jsou jen nejužívanější a tradiční jména. Zároveň ale neprojde ledajaké jméno, které rodiče napadne.

Zvolené jméno, popřípadě jména, musí fyzická osoba používat při jednání v úředním styku (bankou, úřadem, školou...).

Výběr jména pro dítě

Zdroj: Shutterstock

Jaká jména matrika nezapíše?

Dle zákonu o matrikách lze do matriční knihy zapsat jakékoliv existující jméno ve správné pravopisné podobě. Není možné zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Matrika nezapíše jména, která vyjadřují názvy věcí (Židle, Kabelka, pozor Almara ano) nebo jména obecná, jako je označení měsíců, týdnů, dnů (Leden…). Taktéž nejsou povolené jména, která označují geografické prvky (Praděd, Sněžka…), lze je zvolit pouze v případě, že se jako křestní jména objevují v cizích jazycích.

Mohou se ale použít některá existující jména, která souvisí s názvy rostlin, klasicky je to například Růžena, Liliana, Jasmína apod.

Taktéž dívce nemůže být přiděleno mužské jméno a naopak. Ledaže by se jednalo o jméno, které má stejný tvar v rodě ženském i mužském např.: Saša, Nikola, René a další. Dítěti nemůže být zapsáno stejné jméno, které má jeho sourozenec, mají-li stejné rodiče. Pokud matriční úřad shledá pochybnosti o existenci jména, jsou rodiče povinni doložit doklad o jméně vydaný znalcem.

Rodiče mohou dítěti vybrat maximálně dvě jména, která nesmějí být stejná. Pouze děti cizinců s trvalým pobytem v ČR, mají nárok na zapsání více jmen. Požádat o přidání jména může občan i v dospělosti.

Seznamy jmen ovšem prochází každoročně obnovou a přehodnocením. Není tedy nemožné, že by třeba nějaké domácky užívané jméno, z něhož se již vytratilo citové zabarvení, nemohlo být přidáno do oficiálního seznamu jmen. Obměňování slovníku jmen je závislé na společenském vývoji.

Dítě tedy nelze pojmenovat úplně novým vymyšleným jménem, u kterého nelze jeho podobu nijak znalecky ověřit, s podobnými zákony se setkáme i napříč dalšími evropskými státy.

TIP: Jak dlouho trvá vystavení rodného listu dítěte?

Výběr cizojazyčného jména

Rodiče pro svého potomka nemusí volit pouze jména v českém jazyce, ale dle zákona lze vybrat i jméno v cizím jazyce. Cizojazyčnými jmény se myslí například zahraniční podoby českých jmen: Jiří - Georg - George - Jurij apod.

Pro miminko lze vybrat také základní podobu cizího jména, které není známé v České republice.

Znalecké ověření jmen

Matriční úřad může v případě pochybností o existenci jména požádat rodiče o znalecký posudek k vybranému jménu. Co takové znalecké ověření jména vlastně znamená?

Matriční úřady se při schvalování jmen řídí knihou od autorky Miloslavy Knappové: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Tato kniha obsahuje více než 14 000 českých i cizojazyčných podob jazykově ověřených jmen a je pravidelně aktualizována o nová jména. Pořídit si ji může každý občan, který se nechce upínat při výběru jména pouze na kalendář. K nahlédnutí je kniha i na matričních úřadech.

Jestliže tedy rodiče požadují pro své dítě jméno, které není známo úředníkovi z matriky a není uvedené ani ve zmíněné knize, musí rodiče na požadavek úředníka zajistit odborné jazykové ověření jména. Konkrétně jde o ověření jeho základní a spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému.

Při průběhu ověřování je využíváno různých zdrojů. Těmi může být česká i zahraniční literatura, kalendáře a pravopisná pravidla.

Jazykové posuzování jmen je odbornou disciplínou, kterou mohou vykonávat pouze pověření soudní znalci a odborné instituce pověřené soudním znalectvím (Ústav pro jazyk český).

Ústav pro jazyk český lze o posouzení jména požádat prostřednictvím tohoto formuláře. Vypracování odborného posudku může trvat až 30 dní a vyjde přibližně na 600–1100 Kč.

Jazykové posudky vydané odbornými soudními znalci slouží jako doklad pro matriční úřad. Tomu je přisouzena pravomoc rozhodnout o přijatelnosti jména.

TIP: 10+1 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti

Změna jména fyzické osoby

Pokud osoba v ČR není spokojená se svým jménem, může požádat matriční úřad o jeho změnu. Za nezletilou osobu podává žádost její zákonný zástupce. Zákon pro změnu jména stanovuje jasné podmínky, podle kterých přijímá nebo zamítá žádosti.

Žena nemůže žádat o změnu svého jména na jméno, které je určeno pro mužské pohlaví a naopak. K této situaci může dojít pouze tehdy, když osoba žádající o změnu jména, má potvrzení od zdravotnického zařízení, že u ní byla dokončena léčba pro změnu pohlaví.

Dále matriční úřad nevyhoví těm osobám, které žádají o jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo jméno, které má již jeho sourozenec. Matriční úřad si v případě pochybností o existenci požadovaného jména, může vyžádat znalecký posudek.

Jestliže má být měněno jméno nezletilého, musí matriční úřad zjistit stanovisko dítěte či mladistvého. Při vyjádření nesouhlasu dítěte bude takový požadavek zamítnut.

O změnu jména může požádat i cizinec. Matriční úřad mu vyhoví pouze tehdy, když má zařízený trvalý pobyt na území ČR nebo mu byl udělen azyl.

TIP: Kalkulačka a výpočet porodného 2022

Zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (Miloslava Knappová)


Čtěte také: 

Které doklady si musíte po svatbě vyřizovat znovu?

Otcovská dovolená v roce 2022

 
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel