Rozdíly při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění za rok 2021

31.03.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti v roce 2021 je nutné odevzdat přehledy zdravotní pojišťovně a OSSZ, základní termín je do 2. 5. 2022. Podívejme se v praktických příkladech, jak se může lišit výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a sazba sociálního pojištění 29,2 %. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže být pojistné, na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, nulové, neboť při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty. Výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění se v některých případech liší, jak si ukážeme na několika příkladech.

Pozor na rozdíly výpočtu zdravotního a sociálního pojištění!

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Minimální vyměřovací základ x skutečný vyměřovací základ

Živnostník Karel dosáhl za rok 2021 hrubého zisku ve výši 394 000 Kč a po celý loňský rok vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být dodrženy minimální vyměřovací základy. Skutečný vyměřovací základ – polovina daňového základu je 197 000 Kč (394 000 Kč x 50 %).

  • Minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění je 106 332 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, sociální pojištění za rok 2021 se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Minimální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění je 212 646 Kč. Skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, zdravotní pojištění za rok 2021 se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu.

Roční sociální pojištění činí tedy 57 524 Kč (197 000 Kč x 29,2 %) a roční zdravotní pojištění je 28 708 Kč (212 646 Kč x 13,5 %). Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je nastaven odlišně. Vyměřovací základy pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění se tak v praxi mohou lišit.

Čtěte také: Důležitá čísla pro vyplnění přehledu za rok 2021

Příklad 2) Platba pouze zdravotního pojištění

Paní Lucie vykonává samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání, jedná se tedy o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) za rok 2021 má paní Lucie ve výši 82 400 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění se dokonce vůbec nemusí platit, jestliže je skutečný vyměřovací základ do limitu. Pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Na sociálním pojištění tedy nezaplatí paní Lucie nic, přesto však musí přehled za rok 2021 vyplnit a odevzdat. Roční zdravotní pojištění činí 5 562 Kč (82 400 Kč x 50 % x 13,5 %). Zdravotní pojištění se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy, i při hrubém zisku v jednotkách tisícikorun.

Příklad 3) Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

Podnikatelka Jana dosáhla za rok 2021 hrubého zisku 5 240 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je 2 620 000 Kč (5 240 000 Kč x 50 %). Pro výpočet sociálního pojištění je však stanoven maximální vyměřovací základ a částka sociálního pojištění je tedy zastropována.

  • Maximální vyměřovací základ za rok 2021 činí 1 701 168 Kč, sociální pojištění paní Jana se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu, a nikoliv ze skutečného vyměřovacího základu. Na sociálním pojištění zaplatí paní Jana za rok 2021 částku 496 742 Kč (1 701 168 Kč x 29,2 %).
  • Pro výpočet zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven. Zdravotní pojištění za rok 2021 se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a činí 353 700 Kč (2 620 000 Kč x 13,5 %).

Maximální částka sociálního pojištění je zastopována, zdravotního pojištění nikoliv. Podnikatelé s velmi vysokými zisky tak platí více na zdravotním pojištění než na sociálním pojištění, přestože sazba sociálního pojištění je 2,16krát vyšší než sazba zdravotního pojištění.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ