Můžete jako nepodnikatelé vystavit fakturu?

11.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Dostali jste se do situace, kdy po vás chce někdo vystavit fakturu, ale vy nedisponujete živnostenským oprávněním? Lze v takovém případě vůbec fakturu vystavit?

Jestliže pomůžete kamarádovi posekat trávník, nejspíš za to fakturu požadovat nebude. Jiná situace ale nastane, pokud navážete spolupráci s podnikatelem, který vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Taková osoba si bude chtít náklady na provoz činnosti zaevidovat pro účely daňového přiznání i případnou kontrolu z finančního úřadu.

Fakturace bez IČ

Zdroj: Depositphotos

I jako nepodnikatelé můžete vystavit fakturu

Je potřeba říci, že zákony pojem „faktura“ neznají, ale v běžné konverzaci se téměř jiný termín nepoužívá. Nic vám ale nebrání tomu si tento doklad fakturou pojmenovat. V legislativě nikde nenajdete, že by nepodnikatel nemohl fakturovat, tedy vydávat „potvrzení o vyúčtování“. Proto osoba, která má nahodilý příležitostný příjem či autorský honorář, může vystavit fakturu odběrateli za poskytnuté zboží či služby.

Nepleťte si fakturu s daňovým dokladem

Důležité je neplést si „fakturu“ s daňovým dokladem, jehož náležitosti jsou přesně vymezeny zákonem. Daňový doklad se vás jako nepodnikatelů vůbec netýká. Vystavují jej pouze podnikatelé, kteří jsou registrováni k DPH a připočítávají ke zboží a službám aktuální sazbu daně.

Co má obsahovat faktura?

  • Identifikaci dodavatele  - (jméno a příjmení, adresu, IČO, bez IČ v případě nepodnikatele, rejstřík ve kterém je podnikatel zapsaný)
  • Identifikaci odběratele – fyzické osoby nebo právnické osoby (jméno a příjmení, adresa firma, IČO)
  • Pořadové číslo faktury
  • Dodanou službu nebo zboží
  • Datum vystavení a splatnosti faktury
  • Formu úhrady faktury (hotově, kartou)
  • Fakturovanou částku

Přivydělat si můžete formou příležitostného příjmu

Pro přivýdělek mimo pracovní smlouvu není hned nutné zajít na živnostenský úřad a stát se podnikatelem. Polepšit si finančně umožňuje zákon do určité částky, kterou nazýváme příležitostným příjmem. Jako nepodnikatel si můžete vydělat příležitostnými příjmy maximálně 30 000 Kč za kalendářní rok. Takto vydělaná částka nepodléhá zdanění.

Aby se mohl přivýdělek zařadit do kategorie příležitostných příjmů, musí jít o neopakovatelnou nárazovou činnost. Pokud tedy budete každý měsíc fotografovat produkty pro stálého klienta, o nahodilý příjem se již jednat nebude a vaše činnost se stane nepovoleným podnikáním, za což vám hrozí vysoké pokuty.

Za provozování činnosti, která spadá do kategorie volných živností, vám může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Při provozování činnosti, spadající do vázaných živností, je limit zvýšen na 750 000 Kč.

Příklady příležitostného příjmu

Kodér David pomohl kadeřnictví dokončit webové stránky, za které dostal 80 000 Kč. Sice se jedná o nárazový přivýdělek, ale částka přesáhla maximální limit za kalendářní rok. Proto se již jedná o podnikatelskou činnost, v tomto případě spadající do volné živnosti.

Studentka oděvní školy Viktorie, uplete pro e-shop každý měsíc jeden pár dětských botiček, za což jí náleží odměna v hodnotě 1 500 Kč. I když je částka pod hranicí 30 000 Kč za rok, jedná se o pravidelnou činnost, která již spadá do podnikání.

Přivýdělek na základě autorského zákona

Samostatnou kategorií jsou příjmy na základě autorského zákona. Jestliže píšete články například pro noviny, můžete do této kategorie spadat právě vy. Pro tyto účely je vždy nejlepší informovat se o vaší situaci přímo na živnostenském úřadě.

U autorské činnosti není nutné zřizovat živnostenské oprávnění. Pro účely zdanění a pojištění je ovšem důležitá výše částky, kterou si vyděláte za měsíc.

Pokud jsou vaše autorské honoráře menší než 10 000 Kč, podléhá váš příjem srážkové dani ve výši 15 %, kterou vám odečte plátce daně (redakce…). Takovýto příjem nijak do daňového přiznání neuvádíte.

Nad hranici 10 000 Kč vás čeká už mnohem více povinností, jelikož se bude jednat o samostatnou výdělečnou činnost. Čeká vás povinná registrace k dani z příjmu na finančním úřadě a přihlášení ke zdravotnímu i sociálnímu pojištění. Veškeré příjmy pak budete uvádět do daňového přiznání a nemine vás ani podání přehledu na OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Přivýdělky na základě autorského zákona lze fakturovat stejně jako příležitostný příjem.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát