Jak je to se sociálním pojištěním po podání přehledu u činnosti vedlejší

27.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší a letos prvně podáváte přehled pro OSSZ? V takovém případě vám bude vypočtena nová záloha. Kdy ji začít platit?

Osoby, jejichž výdělečná činnost je považována pro účely plateb sociálního a zdravotního pojištění za činnost vedlejší, první rok nemusí platit zálohy. Pojištění jednorázově doplatí při podávání přehledu o příjmech a výdajích OSSZ za příslušné zdaňovací období, kterým je kalendářní rok.

Mohlo by vás zajímat:

Podání přehledu OSSZ a dokázání činnosti vedlejší

Již když jste si byli zakládat živnostenské oprávnění na centrálním registračním místě, ve většině případů tedy na živnostenském úřadě, jste udávali, zdali budete podnikat prostřednictvím činnosti hlavní nebo vedlejší. Málokdo už ale ví, že tuto skutečnost budete muset při podávání přehledu i prokázat.

Již při podání přehledu to musíte OSSZ oznámit. Následně je nutné doklady, které prokazují, že se ve vašem případě jedná o činnost vedlejší, dodat, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled za rok 2021.

Nic dokládat nemusíte pouze tehdy, pokud má OSSZ tyto údaje ve své evidenci anebo je má možnost získat elektronicky dálkovým přístupem. Doložit tedy nemusíte např. to, že máte nárok na výplatu invalidního důchodu anebo vám byl přiznám důchod starobní, je-li orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Přehled OSSZ a činnost vedlejší: doplacení, nové zálohy

Zdroj: Depositphotos

 

Co se stane, když nedoložím důvody pro činnost vedlejší?

Pokud příslušné doklady nedoložíte v zákonem stanovené lhůtě, bude vaše samostatná výdělečná činnost považována za činnost hlavní. Nově se vás tedy bude týkat povinnost odvádět každý měsíc minimální zálohu na sociální pojištění, která v roce 2022 činí 2 841 Kč.

Navíc za nesplnění povinnosti anebo porušení povinností, které se týkají podání přehledu OSSZ může být uložena i pokuta.

Kdy nemusíte doplácet sociální pojištění?

Jak již bylo řečeno, pojistné na sociální a zdravotní se u výkonu vedlejší činnosti v prvním roce podnikání neplatí měsíčně, ale jednorázově se doplatí po podání přehledu. To ale u sociálního pojištění neplatí, pokud se nedosáhne rozhodné částky. Tou je daňový základ za 12 kalendářních měsíců do výše 85 058 Kč za rok 2021. Pro rok 2022 už platí 93 387 Kč.

Je-li váš základ daně tedy do této částky, žádné sociální pojištění po podání přehledu nedoplácíte a zároveň ani nebudete následující rok podnikání platit zálohy.

Do kdy doplatit pojistné na sociální?

Pokud v roce 2021 dojde k dosažení rozhodné částky, pojistné jednorázově doplatíte, a to do 8 dnů po dni, ve kterém byl odevzdán přehled.

Čtěte také: Do kdy odevzdat přehledy?

Nové zálohy na sociální (důchodové) pojištění

V přehledu si vypočítáte novou zálohu ve výši daňového základu za rok 2021. Tuto zálohu budete muset uhradit už v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled.

Pokud byste však podnikali již několik let a nová záloha na sociální pojištění je nižší, než jaká byla v měsíci podání přehledu, budete platit novou nižší zálohu již od měsíce, ve kterém byl odevzdán přehled. Ve všech případech pak nová výše zálohy platí až do konce kalendářního měsíce, ve kterém bude podán přehled za rok 2022.

Kolik je minimální záloha na důchodové pojištění u činnosti vedlejší?

I u činnosti vedlejší platí minimální záloha. Ta je ale dost odlišná od té, kterou platí OSVČ podnikající prostřednictvím činnosti hlavní. V roce 2022 činí 1 137 Kč měsíčně.

Čtěte také: Jak je to s přeplatkem a nedoplatkem na pojistném? 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ