Kdy může zaměstnanec dostat výpověď i během své pracovní neschopnosti?

29.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Je zaměstnanec chráněn v pracovní neschopnosti vždy? I když se třeba jen účelově „hodil marod“? U jakých výpovědních důvodů tato ochrana platí a u jakých ne? Kdy a jak prodlužuje pracovní neschopnost výpovědní dobu a celý pracovní poměr?

Je všeobecně známo, že zákoník práce zakazuje dát zaměstnanci výpověď, když je nemocný, když se nachází v dočasné pracovní neschopnosti.

Ochrana před výpovědí nejen během pracovní neschopnosti

Podobně je však zaměstnanec chráněn před výpovědí např. i

 • při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení,
 • v době, po kterou je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, třeba poslance nebo senátora,
 • v době, kdy byl zaměstnanec dosud pracující v noci uznán dočasně zdravotně nezpůsobilým právě pro výkon noční práce,
 • během poskytování dlouhodobé domácí péče nemocnému členovi rodiny a pobírání dlouhodobého ošetřovného, nebo při péči o nemocné dítě mladší 10 let a pobírání ošetřovného,
 • dále pak je chráněna zaměstnankyně v době těhotenství a čerpání mateřské dovolené, zaměstnankyně i zaměstnanec v době čerpání rodičovské dovolené.

Podrobněji se tentokrát podíváme na pracovní neschopnost.

Čtěte také: Jak se počítá nemocenské a komu se zvýší od 1. ledna 2022?

Výpověď během neschopenky: kdy lze dostat

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy zaměstnanec není chráněn

Zákaz výpovědi v pracovní neschopnosti neplatí, pokud si tuto neschopnost zaměstnanec přivodil úmyslně, třeba aby vylákal nemocenské dávky a nemusel pracovat, nebo vnikla-li jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek. Naproti tomu ale zákaz výpovědi platí i tehdy, když se zaměstnanec jen tzv. hodil marod - když tak trochu či více simuluje, třeba využije svých chronických zdravotních obtíží, aby jej lékař uznal práce neschopným, a to právě proto aby předešel výpovědi nebo ji oddálil. Ani pak nemůže zaměstnavatel odepřít zaměstnanci ochranu, i když ví, že zaměstnanec marodí v podstatě jen na oko.

Zákaz výpovědi však nedopadá na všechny výpovědní důvody. Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci:

 • pro organizační změny podle § 52 písm. a) a b) zákoníku práce (tj. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, v níž zaměstnanec pracuje),
 • z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr,
 • pro jiné porušení pracovní kázně podle § 52 písm. g) zákoníku práce,
 • pro porušení režimu práce neschopného zaměstnance, třeba přetahování vycházek, zvlášť hrubým způsobem.

Čtěte také: Kontrola na nemocenské zaměstnavatelem: můžete být potrestání za překračování vycházek, a to i výpovědí?

Kdy zaměstnanec je chráněn

Z opačného úhlu pohledu je naopak možno říci, že zaměstnance chrání jeho dočasná pracovní neschopnost před výpovědí pro

 • nadbytečnost podle § 52 písm. c) zákoníku práce, 
 • zdravotní důvody na straně zaměstnance podle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce, nesplňování předpokladů pro výkon sjednané práce nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce podle § 52 písm. f) zákoníku práce.

Čtěte také: Kdy vás můžou vyhodit z práce i v ochranné době

Co když výpověď padla ještě před pracovní neschopností?

Zákoník práce určuje, že byla-li dána zaměstnanci výpověď ještě před počátkem pracovní neschopnosti tak, že by výpovědní doba měla uplynout v době pracovní neschopnosti, tak se doba pracovní neschopnosti do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Kdy se výpovědní doba prodlužuje a kdy ne

Výpovědní doba se tak prodlužuje, ale jen když dočasná pracovní neschopnost zaměstnance přesahuje konec výpovědní doby. Běh výpovědní doby se pak přeruší. Znovu začne běžet až po skončení pracovní neschopnosti. (Zaměstnanec však může oznámit, že na prodloužení výpovědní doby a pracovního poměru netrvá.) Naopak jestliže je zaměstnanec v průběhu výpovědní doby v pracovní neschopnosti a ta skončí dříve, než výpovědní doba, nemá pracovní neschopnost vliv na délku výpovědní doby.

Čtěte také: Výpověď ve zkušební době, v jakých případech jste před ní chránění?

Příklady

Dva zaměstnanci dostali výpověď, a to 20. 4. 2022. Oběma tak začne plynout výpovědní doba 1. 5. 2022.

První zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným od 15. 6. 2022 do 21. 6. 2022 Pracovní poměr mu skončí bez ohledu na pracovní neschopnost tak, jak a kdy měl skončit, bez vlivu pracovní neschopnosti, a to 30. 6. 2022, neboť pracovní neschopnost skončí dříve, než výpovědní doba.

Druhý zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným od 25. 5. 2022 do 19. 7. 2022 včetně. Prodloužený pracovní poměr skončí až dne dne 25. 8. 2022. (37 dnů od počátku pracovní neschopnosti ze dne 25. 5. 2022 do dne, kdy měla skončit výpovědní doba: 30. 6. 2022) se přičte ke dni, kdy skončí pracovní neschopnost, tj. K 19. 7. 2022.

Čtěte také: Kolik musí ve firmě padnout výpovědí, aby šlo o hromadné propuštění?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU