Kdy vás můžou vyhodit z práce i v ochranné době

07.06.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pracujete a dostali jste výpověď? A může si něco takového zaměstnavatel vůči vám vůbec dovolit? Co když jste v ochranné době, která vás před vyhazovem chrání? Pojďte se podívat na situace, kdy vás může propustit, i když jste takto chránění.

Zaměstnavatel může propustit zaměstnance, jen pokud má k tomu důvody, které jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Někteří zaměstnanci se pak výpovědi můžou vyhnout, pokud jsou v ochranné době. Ta ale ani zdaleka neochrání všechny a v určitých případech dostanou výpověď zcela zákonně.

Co je ochranná doba?

Ochranná doba je období, během kterého není možné, aby zaměstnanec dostal výpověď. V praxi se např. jedná o dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, pokud si DPN nepřivodil sám, pod vlivem omamných látek anebo od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu do lázeňského léčení do dne ukončení. Pokud by pak zaměstnanec onemocněl tuberkulózou, ochranná doba se prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

Dále také nesmějí být vyhozeny těhotné zaměstnankyně anebo ty, které čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a pokud je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku nezpůsobilým pro noční práci.

Poté sem také patří doba, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce anebo poskytuje dlouhodobou péči se souhlasem zaměstnavatele o dítě mladší 10 let dle zákona o nemocenském pojištění.

Čtěte také: Co musí obsahovat výpověď?

Výpověď ze zaměstnání v ochranné době: kdy lze dát

Zdroj: Shutterstock

 

Co když zaměstnanec dostal výpověď před ochrannou dobou?

V praxi mohou nastat situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď a následně pro důvody výše "vstoupí" do ochranné doby. K tomu může dojít, pokud např. zaměstnanec dostane výpověď pro opakované porušování pracovních povinností, ale následně nastoupí na neschopenku na několik měsíců.

Důležité je vědět, že ochranná doba se do té výpovědní nezapočítává. Ke skončení pracovního poměru tedy dle zákoníku práce dojde až po uplynutí výpovědní doby, jejíž zbývající část začne plynout po konci ochranné doby. Toto pravidlo však nemusí být dodrženo, pokud zaměstnanec netrvá na takovém prodloužení pracovního poměru.

Ochranná doba a konec smlouvy na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou se vždy sjednává na určité období. Pokud zaměstnanec vstoupil před uplynutím lhůty stanovené ve smlouvě do ochranné doby, pracovní poměr bude i přesto rozvázán, neboť dochází ke konci smlouvy. Zaměstnavatel pak s vámi ale samozřejmě může uzavřít novou smlouvu, ale rozhodně také nemusí. Nejde o jeho povinnost.

Kdy můžete dostat výpověď, i když jste v ochranné době?

Zákoník práce dává zaměstnavateli možnost dát zaměstnanci výpověď i přesto, že se v ochranné době nachází (§ 54), a to v těchto případech:

  • z těchto 5 důvodů, pokud jste na neschopence,
  • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo přemisťuje mimo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána - zde je pak nárok na odstupné,
  • z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (neplatí pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo pro zaměstnance či zaměstnankyně na rodičovské dovolené),
  • porušování pracovních povinností nebo režimu práce neschopného pojištěnce, například pokud zaměstnanec nebude dodržovat rozsah povolených vycházek v pracovní neschopnosti (neplatí pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo pro zaměstnance či zaměstnankyně na rodičovské dovolené).
  • pokud jste nedostali výpověď, ale došlo k rozvázání pracovního vztahu vzájemnou shodou obou smluvních stran.

Na pracovní dohody se pak ochranná doba nevztahuje.

Čtěte také: Ochranná lhůta po skončení zaměstnání a nemocenské dávky

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU