Penále u dluhů na pojistném se zvýšilo

30.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Kontaktovali vás s tím, že máte dluh na zdravotním nebo sociálním pojištění? Jak se na takovém dluhu vyměřují penále? A co se změnilo?

Za zaměstnance řeší pojištění zaměstnavatel, za státní pojištěnce platí zdravotní stát. Osoby samostatně výdělečně činné anebo ty bez zdanitelných příjmů však musí platby odvádět samy. Pokud tak nečiní, dluh na pojistném se zvyšuje o předepsané penále, které se navíc od začátku letošního roku zvýšilo. Tento dluh navíc může být vymáhán i exekučně.

Zálohy na sociální a zdravotní OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná podnikající prostřednictvím činnosti hlavní musí platit zálohy na pojistném alespoň ve výši minimálních záloh, pokud jí zdravotní pojišťovnou a okresní správou sociálního zabezpečení nebyly vyměřeny vyšší. Minimální zálohy pak v roce 2022 vypadají takto:

  • Sociální pojištění – 2841 Kč
  • Zdravotní pojištění – 2627 Kč

U osob, u kterých je výdělečná činnost z důvodu pojistných odvodů považována za činnost vedlejší, činí minimální záloha na sociálním pojištění 1137 Kč, pokud jsou účastníky na pojištění. U vedlejší činnosti totiž sociální pojištění nemusí být odváděno do výdělku 93 387 Kč za kalendářní rok 2022. Zdravotní pojištění je u nich pak placeno vždy ze skutečně dosaženého zisku.

V obou případech se pak zálohy na pojistném každý rok zvyšují závisle na výši stanovené průměrné mzdy.

Čtěte také: Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

Penále u dluhů na pojistném 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Výše platby pojištění u OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou pojištěnci, za které zdravotní neplatí stát, zaměstnavatel a ani si jej nehradí v rámci výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je v podstatě zákonně-povinná daň za bezplatnou zdravotní péči, je nutné, aby se takový pojištěnec u své zdravotní pojišťovny nahlásil právě do kategorie OBZP a zdravotní pojištění si platil sám bez ohledu na to, zda má nějaké příjmy.

Pro OBZP měsíční platba na zdravotním pojištění činí 2187 Kč a také se každý rok zvyšuje. Sociální pojištění pak není nutné platit. Je však vhodné uvažovat o dobrovolné účasti na důchodovém pojištění kvůli nároku na starobní důchod v budoucnu.

Čtěte také: Kolik musíte odvést na sociálním pojištění a co se stane, když ho neplatíte

Jak může vzniknout dluh na pojistném?

Důvodů může být skutečně mnoho. Nejčastěji samozřejmě vznikne, pokud pojištění neodvádíte. Dále k němu může dojít i tehdy, pokud platby odvádíte, ale zato v nižší než stanovené výši, k čemuž může dojít např. v situaci, kdy už máte platit zálohu novou, ale nezměníte si trvalý příkaz. Problémem mohou navíc být i špatné platební údaje anebo nezadaní variabilního symbolu, neboť pojišťovna nebo OSSZ poté neví, ke komu platbu přiřadit.

Dále se dluhu nevyhnete ani tehdy, pokud neuhradíte nedoplatek na pojistném anebo jestliže změníte zdravotní pojišťovnu a nevyrovnáte své závazky.

U OBZP mj. ještě k dluhu může dojít, např. když je vyřazena z úřadu práce a nepřihlásí se u své zdravotní pojišťovny do této kategorie.

Čtěte také: 8 praktických důvodů vzniku dluhu na zdravotním pojištění

Penále u dluhu na sociálním a zdravotním pojištění

Dříve bylo u zdravotní pojišťovny ale i OSSZ předepsáno totožné penále, které činilo 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. To platilo do 31. prosince 2021.

Od 1. ledna 2022 však v obou případech došlo ke změně. U zdravotní pojišťovny se penále za každý kalendářní den prodlení zvýšilo na 0,0322 %.

U dluhu na sociálním pojištění je to o něco složitější. Penále se totiž nově stanovuje ve výši repo sazby České národní banky platné pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Sníženou sazbu, která činí 0,025 %, lze uplatnit u dluhů, u kterých bylo povoleno hrazení prostřednictvím splátkového kalendáře.

Penále pak nemusí platit osoby, které jsou přihlášeny k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Čtěte také: Jak řešit dluhy u zdravotní pojišťovny?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ