Co nemůže pronajímatel bytu zakázat nájemci?

30.05.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Úspěšnost při hledání nového nájmu se řídí tím, zda projdete veškerými podmínkami pronajímatele. V jakých věcech by vás pronajímatelé neměli a nemohou omezovat?

Zákazy domácích mazlíčků, kouření, trvalých pobytů a dalších záležitostí jsou pro mnohé pronajímatele kritérii, podle nichž si vybírají ideální nájemníky. S jakými zákazy se nájemci nejčastěji setkávají a jsou vůbec oprávněné?

Co nemůže zakázat pronajímatel bytu nájemci?

Zdroj: Depositphotos

Můžete si do bytu pořídit domácího mazlíčka?

Najít bydlení s čtyřnohým zvířecím kamarádem se stává čím dál větším problémem pro ty, kteří chtějí bydlet v nájmu. Již hned v realitních portálech lze nalézt informaci o tom, že žádná domácí zvířata nejsou povolena. Může si ale takovou podmínku pronajímatel vůbec určovat?

Podle nového občanského zákoníku § 2258 má nájemce právo chovat zvíře v bytě tehdy, když jeho chov nezpůsobuje obtíže ostatním obyvatelům domu. Za chov zvířete může pronajímatel bytu vyžadovat vyšší nájemné kvůli zvýšeným výdajům na údržbu společných prostor domu.

Pokud si tedy pronajímatel v nájemní smlouvě ustanoví, že se zvířetem v nájemcově domácnosti nesouhlasí, je takové jednání neplatné.

Trvalé bydliště si zřídíte i bez souhlasu pronajímatele

Dalším populárním, ale nepovoleným jednáním je zakazování trvalého pobytu ze strany pronajímatelů.

Nájemce si po obdržení nájemní smlouvy může zařídit trvalý pobyt, aniž by tuto událost musel oznamovat pronajímateli. K zařízení trvalého pobytu v místě nájmu stačí pouze předložit nájemní smlouvu na příslušném úřadu.

Důvodů pro zřízení trvalého pobytu může být několik: účast u voleb v místě bydliště, získání sociálních dávek nebo třeba přihlášení k praktickému lékaři.

Jiná situace by nastala, kdyby nájemce chtěl na adrese svého nájmu zřídit také místo podnikání. Tehdy už musí o tomto kroku informovat pronajímatele, který má právo vyjádřit nesouhlas.

Čtěte také: Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu

Kouřit si můžete v celém bytě

Zakouřený byt není snadné jen tak vyvětrat, proto pro mnoho pronajímatelů může být obtížné najít nového nájemníka. Zakazovat kouření v bytě ale není možné.

Záležitost s kouřením se tedy vztahuje pouze na ústní dohodu a vzájemnou důvěru. Porušení takové dohody není ovšem právně vymahatelné a nelze s nájemníkem ukončit okamžitě smlouvu.

Koho můžete pozvat k sobě?

Pronajímatel nemá právo zasahovat ani do toho, jaké osoby mohou nájemce na bytě navštěvovat. Dle občanského zákoníku si může nájemce přijímat ve svém bytě kohokoliv.

Jestliže se nájemce rozhodne, že do své domácnosti chce přijmout nového člena, musí o této události neodkladně informovat pronajímatele.

Pokud změnu počtu lidí neohlásí ani do dvou měsíců, je takové jednání bráno jako hrubé porušení, s čímž souvisí také to, že s ním pronajímatel může ukončit nájemní smlouvu bez výpovědní doby.

Stejně musí nájemce postupovat tehdy, když se počet členů v domácnosti sníží, o této události informuje neodkladně pronajímatele.

V nájemní smlouvě si může pronajímatel vyhradit právo na to, že s přijetím nové osoby musí souhlasit, to ovšem neplatí, pokud jde o nájemcovu osobu blízkou (osoby v přímé linii, sourozenci, manželé, partneři…).

Pronajímatel si může také stanovit, kolik osob může maximálně byt užívat tak, aby počet lidí byl adekvátní k velikosti bytu a vyhovoval obvyklým hygienickým podmínkám.

TipKdo hradí opravy v pronájmu: nájemce, nebo majitel?

Může pronajímatel zakazovat nájemci podnájem?

V situaci, kdy nájemce v domě trvale bydlí, může zprostředkovat podnájem třetí osobě i bez souhlasu pronajímatele.

V opačném případě (když nájemce v bytě trvale nebydlí) musí o souhlas požádat pronajímatele písemnou formou. Pronajímatel má na vyjádření odpovědi 1 měsíc, jestliže se během této doby nevyjádří, považuje se to jako souhlas s podnájmem. Pokud ale je v nájemní smlouvě již ustanovený zákaz podnájmu, je zřejmé, že pronajímatel podnájem pro třetí osobu nepovolí.


Čtěte také: 

Kdo a kdy vám může zrušit trvalý pobyt?

Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ