Jak je to s trvalým pobytem v nájmu a podnájmu při nesouhlasu pronajímatele

02.05.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Pronajímatelé bytů se někdy brání tomu, aby si jejich nájemci v dané nemovitosti zřídili trvalý pobyt. Obvyklým důvodem jsou obavy z exekuce vybavení bytu. Potřebují nájemci k přepisu trvalého pobytu svolení majitele? A jak může pronajímatel ochránit svůj majetek?

Pokud je nájemce v exekuci, ne vždy může exekutor situaci řešit srážkami ze mzdy. Rozhodnout se může i pro zabavení majetku, na základě čehož může vtrhnout do nájemní nemovitosti. Tu naštěstí zabavit nemůže, neboť není v katastru nemovitostí napsána na nájemce. Pravděpodobně se však pokusí sebrat vybavení a právě to je jeden z důvodů, proč pronajímatelé nechtějí, aby měli nájemci v jejich bytě či domě trvalý pobyt. Ten ale nelze jen tak zakázat.

Trvalý pobyt v nájmu a podnájmu

Trvalý pobyt v nájmu pronajímatel z hlediska nového občanského zákoníku zakázat nemůže, jednalo by se o zkracování práv nájemce. Zakázat jej navíc nelze ani v nájemní smlouvě, takové ustanovení by bylo neplatné.

S platnou nájemní smlouvou tedy může nájemce kdykoliv zajít na úřad a nechat si přepsat trvalý pobyt na adresu nájmu. Pobyt bude zaevidován i přes nesouhlas pronajímatele.

Složitější je však získání trvalého bydliště pro ty, kdo žijí ve spolubydlení nebo družstevním bytě a mají status podnájemce. Pokud se bude chtít podnájemník přihlásit k trvalému pobytu, ohlašovna vše nahlásí majiteli nemovitosti. Jestliže ten ohlašovně sdělí, že žádný souhlas neudělil, ohlašovna se může ozvat nájemci s tím, aby sdělil, zda je podnájemní smlouva platná, a případně udělil souhlas s užíváním bytu.

Čtěte také:

Exekuce a trvalý pobyt v nájmu a podnájmu

Zdroj: Depositphotos

 

Jak o změnu trvalého pobytu zažádat?

Změnu trvalého pobytu je možné vyřídit na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tedy na městském úřadu či na úřadu městské části nebo obvodu. Aby evidence adresy trvalého pobytu proběhla bez problémů, musí být předložen občanský průkaz a buď doklad o vlastnictví bytu, nebo doklad opravňující k užívání bytu – v případě majitele bytu tedy výpis z katastru nemovitostí, v případě nájemce nájemní smlouva nebo písemný a úředně ověřený souhlas majitele. Pak už stačí jen vyplnit přihlašovací list k trvalému pobytu a stvrdit souhlas se změnou vlastnoručním podpisem.

Následný proces zpracování žádosti může trvat i pár týdnů, vše se odvíjí od vytíženosti konkrétní ohlašovny v místě nového trvalého pobytu. Po změně trvalého bydliště je nutné do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz, vlastníci motorového vozidla pak též musejí do 10 dnů změnit zápis v registru vozidel. Informován by měl být také zaměstnavatel, mobilní operátor, poskytovatelé dalších služeb, ale i pojišťovna či správa sociálního zabezpečení.

Čtěte také: Exekuce na vaše nájemníky: jak ochránit svůj majetek?

Kdy může pronajímatel zrušit trvalý pobyt

Již nahlášený trvalý pobyt v pronajatém bytě je přesto možné za určitých podmínek zrušit. Pronajímatel v takovém případě musí na příslušném obecním úřadu, úřadu městské části či úřadu městského obvodu vznést návrh na zrušení trvalého pobytu a řádně jej odůvodnit. V zásadě se jedná o tři možnosti, které plynou ze zákona:

  1. Trvalý pobyt může být v pronájmu zrušen, pokud nemovitost byla odstraněna, zanikla nebo přestala splňovat podmínky k užívání za účelem bydlení.
  2. Pokud nájemní smlouva skončila a nájemce se odstěhoval, ale nový trvalý pobyt si jinde nevyřídil.
  3. Pronajímatel může navrhnout zrušení trvalého pobytu nájemci, pokud se zjistí, že byl nahlášen na základě neplatných, nebo dokonce padělaných dokladů.

Jak lze ochránit majetek pronajímatele při exekuci nájemce?

Bohužel i to se může stát. Pokud chcete být jako pronajímatel dostatečně ochráněni v situaci, kdy do vámi pronajímaného bytu vtrhne exekutor a rozhodne se zabavovat majetek, nikdy nezapomeňte k nájemní smlouvě dokládat i předávací protokol. V něm by mělo být jasně uvedeno, s jakým nábytkem a spotřebiči se byt pronajímá. Ideálně by měl obsahovat také fotodokumentaci.

Štěpán Smoleja, vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz., také radí: „Pronajímatelé by si rovněž měli uchovávat účtenky od vybavení bytu, díky nimž lze později prokázat jeho vlastnictví. Možností je rovněž pronajímat byt bez vybavení. V neposlední řadě by si majitelé bytu měli pravidelně kontrolovat, zda nájemce není v exekuci. S tím jim pomáhá například i náš jednoduchý nástroj na prověření rizikovosti osob.“ Zajistit si lze také výpis z rejstříku exekucí.

Tip: Je exekuce srážkou z příjmu asociální?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát