OECD: Kolik skutečně platíme na dani z příjmu?

14.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD platíme v Česku nízké odvody na dani z příjmu fyzických osob. Ve kterých zemích platí zaměstnanci na dani z příjmu nejvíce a ve kterých nejméně? Jak se počítá skutečná efektivní sazba daně z příjmu?

V Česku se skutečná efektivní sazba daně z příjmu vypočítá z hrubé mzdy a od vypočtené daně z příjmu se odečte sleva na poplatníka, případně další daňové slevy, na které má daňový poplatník nárok.

Vždy jeden z rodičů může navíc uplatnit daňové zvýhodnění na děti, a pokud je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se na dani z příjmu nic neplatí, a ještě se peníze dostanou.

Jak se daní příjem?

Zdroj: Shutterstock

 

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu v Česku

V tabulce si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, stejným způsobem je dle databáze OECD (Taxing Wages 2022) vypočtena efektivní sazba daně i v ostatních členských zemích. 

V Česku si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu u průměrné hrubé mzdy za rok 2021 dle databáze OECD ve výši 36 570 Kč. Pro porovnání s ostatními zeměmi OECD je výpočet proveden nejenom dle legislativy letošního roku, ale i loňského. V roce 2022 je sleva na poplatníka vyšší o 250 Kč než v roce 2021 a při stejně vysoké hrubé mzdě efektivní daň z příjmu poklesla. 

 

Text

Rok 2021

Rok 2022

Hrubá mzda

36 570 Kč

36 570 Kč

Základ daně (zaokrouhleno na sta nahoru)

36 600 Kč

36 600 Kč

Daň z příjmu

5490 Kč (36 600 × 15 %)

5490 Kč (36 600 × 15 %)

Sleva na poplatníka

2320 Kč

2570 Kč

Daň z příjmu 

3170 Kč (5490 – 2320)

2920 Kč (5490 – 2570)

Efektivní sazba daně

8,67 % (3170: 36 570)

7,98 % (2920: 36 570)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy nedosahovala v loňském roce v Česku ani 9 % a patří v rámci zemí OECD mezi nejnižší, nižší je pouze v Koreji (6,15 %), v Polsku (6,37 %), v Japonsku (7,85 %) a v Řecku (8,31 %). V Česku je však oproti většině členských zemí OECD citelně vyšší povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. 

Tip: Vypočítejte si čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

Nejvyšší efektivní sazba daně je v Dánsku

Z členských zemí OECD byla v roce 2021 efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy hned v sedmi zemích vyšší než 20 %, a sice v Dánsku (35,55 %), na Islandu (27,89 %), v Belgii (25,78 %), v Austrálii (23,23 %), v Irsku (22,66 %), ve Finsku (20,32 %) a v Itálii (20,14 %).

Vyšší efektivní sazba daně z příjmu než 15 % je ještě v Lucembursku (19,62 %), na Novém Zélandu (19,44 %), v Norsku (19,43 %), v Kanadě (18,58 %), ve Švédsku (17,52 %), v Německu (17,50 %), v USA (17,16 %), v Portugalsku (17,02 %), v Litvě (16,99 %), ve Francii (16,47 %), v Lotyšsku (15,99 %), v Nizozemí (15,56 %), v Estonsku (15,51 %), v Rakousku (15,20 %) a v Maďarsku (15,00 %). 

 

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ