OECD: Kolik skutečně platíme na dani z příjmu?

14.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD platíme v Česku nízké odvody na dani z příjmu fyzických osob. Ve kterých zemích platí zaměstnanci na dani z příjmu nejvíce a ve kterých nejméně? Jak se počítá skutečná efektivní sazba daně z příjmu?

V Česku se skutečná efektivní sazba daně z příjmu vypočítá z hrubé mzdy a od vypočtené daně z příjmu se odečte sleva na poplatníka, případně další daňové slevy, na které má daňový poplatník nárok.

Vždy jeden z rodičů může navíc uplatnit daňové zvýhodnění na děti, a pokud je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se na dani z příjmu nic neplatí, a ještě se peníze dostanou.

Jak se daní příjem?

Zdroj: Shutterstock

 

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu v Česku

V tabulce si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, stejným způsobem je dle databáze OECD (Taxing Wages 2022) vypočtena efektivní sazba daně i v ostatních členských zemích. 

V Česku si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu u průměrné hrubé mzdy za rok 2021 dle databáze OECD ve výši 36 570 Kč. Pro porovnání s ostatními zeměmi OECD je výpočet proveden nejenom dle legislativy letošního roku, ale i loňského. V roce 2022 je sleva na poplatníka vyšší o 250 Kč než v roce 2021 a při stejně vysoké hrubé mzdě efektivní daň z příjmu poklesla. 

 

Text

Rok 2021

Rok 2022

Hrubá mzda

36 570 Kč

36 570 Kč

Základ daně (zaokrouhleno na sta nahoru)

36 600 Kč

36 600 Kč

Daň z příjmu

5490 Kč (36 600 × 15 %)

5490 Kč (36 600 × 15 %)

Sleva na poplatníka

2320 Kč

2570 Kč

Daň z příjmu 

3170 Kč (5490 – 2320)

2920 Kč (5490 – 2570)

Efektivní sazba daně

8,67 % (3170: 36 570)

7,98 % (2920: 36 570)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy nedosahovala v loňském roce v Česku ani 9 % a patří v rámci zemí OECD mezi nejnižší, nižší je pouze v Koreji (6,15 %), v Polsku (6,37 %), v Japonsku (7,85 %) a v Řecku (8,31 %). V Česku je však oproti většině členských zemí OECD citelně vyšší povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. 

Tip: Vypočítejte si čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

Nejvyšší efektivní sazba daně je v Dánsku

Z členských zemí OECD byla v roce 2021 efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy hned v sedmi zemích vyšší než 20 %, a sice v Dánsku (35,55 %), na Islandu (27,89 %), v Belgii (25,78 %), v Austrálii (23,23 %), v Irsku (22,66 %), ve Finsku (20,32 %) a v Itálii (20,14 %).

Vyšší efektivní sazba daně z příjmu než 15 % je ještě v Lucembursku (19,62 %), na Novém Zélandu (19,44 %), v Norsku (19,43 %), v Kanadě (18,58 %), ve Švédsku (17,52 %), v Německu (17,50 %), v USA (17,16 %), v Portugalsku (17,02 %), v Litvě (16,99 %), ve Francii (16,47 %), v Lotyšsku (15,99 %), v Nizozemí (15,56 %), v Estonsku (15,51 %), v Rakousku (15,20 %) a v Maďarsku (15,00 %). 

 

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour incomePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ