Nezabavitelné minimum pro dlužníka v exekuci se opět zvýšilo

21.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Letos bylo kvůli inflaci už podruhé zvýšeno životní minimum. V důsledku toho se zvyšují nezabavitelné částky pro dlužníka v exekuci. O kolik více mu nyní musí ze mzdy nebo důchodu zůstat?

Míra exekučních srážek ze mzdy nebo ze sociálních dávek, s nimiž se zachází jako se mzdou – třeba z důchodů, tedy určení toho, kolik 1) zůstane dlužníkovi a kolik 2) připadne věřitelům, se odvíjí od životního minima a normativu nákladů na bydlení. Bez ohledu na to, v jaké obci dlužník žije, jaké jsou jeho rodinné poměry, jde vždy o normativ nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a o životní minimum jednotlivce.

Zatím letos pro každé čtvrtletí jinak – s vyšším nezabavitelným minimem

Normativ nákladů na bydlení byl pro rok 2022 zvýšen dvakrát hned v lednu, a tak se dvojí zvýšení na výsledných 7935 Kč stihlo projevit najednou od srážek ze mzdy za leden 2022. První zvýšení životního minima jednotlivce od 1. dubna 2022 na 4250 Kč (z dosavadních 3860 Kč) ovlivnilo srážky ze mzdy za duben a dále. Druhé zvýšení životního minima jednotlivce od 1. července 2022 na 4620 Kč ovlivní srážky ze mzdy za červenec a další měsíce.

Protože se mzda za předchozí měsíc vyplácí v následujícím kalendářním měsíci, došlo ke změnám v praxi v únoru, v květnu a nyní dojde v srpnu. Jinak řečeno u zaměstnanců se změny projevily vždy s měsíčním zpožděním, až při výplatě za předchozí kalendářní měsíc. Naproti tomu u důchodu se změny projeví ihned, u důchodu v lednu, dubnu a nyní v červenci.

Čtěte také: Jak probíhají exekuční srážky z odměny podnikatele? Nebo když je „zaměstnanec“ ve švarcsystému?

Zvýšení životního minima a nezabavitelná částka

Zdroj: Depositphotos

 

Jak se určují nezabavitelné částky, co zůstává dlužníkovi a co připadá věřitelům

Exekučně nezabavitelná částka, která se počítá z čisté mzdy dlužníka právě na něj samotného, činí 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pak činí 1/3 dlužníkovy nezabavitelné částky. Mezi vyživované osoby se počítá zejména manžel nebo manželka (i když mají svůj příjem, nemusí tedy být v důchodu nebo např. nezaměstnaní) a všechny nezaopatřené děti, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost. Je-li však vymáháno výživné pro dítě, v právě jehož prospěch je vedena exekuce, i když ji navrhl zákonný zástupce, třeba bývalá manželka, nezabavitelná částka na dítě se nepočítá.

A částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (právě po odečtení nezabavitelných částek) srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Tato částka se pak rozděluje na třetiny, přičemž dlužníkovi zůstávají 2 třetiny, pokud se sráží pro nepřednostní pohledávku.

Nepřednostními pohledávkami jsou třeba různé půjčky, úvěry, pokuty udělené úřady nebo soudy apod. A třetina připadá věřiteli. Nebo dlužníkovi zůstává jen 1 třetina a pak věřiteli připadají 2 třetiny zbytku čisté mzdy. Ovšem všechno nad částku dvojnásobku součtu životního minima jednotlivce a onoho normativu už vždy připadá věřiteli nebo věřitelům.

Pro exekuci na mzdu nebo plat dlužníka či na sociální dávky, s nimiž se zachází jako se mzdou – např. starobní či invalidní důchod, tak nyní platí, resp. budou platit tato čísla:

 

Mzda nebo důchod za duben, květen a červen 2022

Mzda nebo důchod za červenec 2022 a dále

Nezabavitelná částka na dlužníka

9138,75  Kč

9416,25 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

3046,25 Kč

 

3138,75 Kč

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení

24 370 Kč

25 110 Kč

I když bylo životní minimum valorizováno od 1. 7. 2022, s navýšenými nezabavitelnými částkami se bude prakticky počítat až v srpnu 2022 při zúčtování mzdy za červenec 2022. Právní předpis totiž říká, že „plátce mzdy uplatní nové nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění“.

Zvýšení se uskutečnilo k 1. 7. 2022, a proto se týká výplatního období za červenec čili mzdy za červenec. Nové nezabavitelné částky tak navýší dlužníkům až mzdu za měsíc červenec 2022, zúčtovanou a vyplácenou v srpnu 2022. Mzda za měsíc červen 2022 vyplácená v červenci 2022 je ještě zúčtována podle dosavadní výše nezabavitelných částek.

Čtěte také: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Příklad

Čistá měsíční mzda ženatého zaměstnance s jedním nezaopatřeným dítětem činí za červenec 22 294 Kč. Odečte se nezabavitelná částka 9416,25 Kč na dlužníka + 2 × 3138,75 Kč na vyživované osoby (manželku a dítě). Celková nezabavitelná částka je tedy 15 693,75 Kč, resp. po zaokrouhlení (na celou korunu nahoru) 15 694 Kč. Zbytek čisté mzdy činí 6600 Kč, který se rozdělí na tři třetiny po 2200 Kč. Na úhradu nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy čili 2200 Kč. O tyto peníze dlužník přijde. Zaměstnanci zůstává 20 094 Kč čistého. (Ze zbytku čisté mzdy 2 × 2200 Kč + nezabavitelná částka 15 694 Kč.)

Jestliže by však exekuce byla nařízena pro uspokojení přednostní pohledávky, pak by byly sraženy dvě třetiny zbytku čisté mzdy čili 4400 Kč. Dlužníkovi by zůstaly jen 17 894 Kč sestávající z celkové nezabavitelné částky 15 694 Kč a jedné třetiny zbytku čisté mzdy 2200 Kč.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ