Jak vysoké je nezabavitelné minimum dlužníka, který má exekuci na mzdu? Jak se zvýšilo?

22.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Něco jiného říká ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí, něco jiného některé soudy. Úřady jsou pro to, aby dlužníkovi zůstávalo více peněz, někteří soudci naopak pro to, aby to bylo méně.

Na různých serverech se lze dočíst o různých výších nezabavitelných částek pro dlužníka, na jehož mzdu je nařízena exekuce, a jeho rodinu. Přitom takhle zásadní věc by měla být vykládána jednotně.A také různé kalkulačky po zadání stejných čísel přinášejí různé výsledky.

Konstrukce, tedy to, jak spočítat výši nezabavitelných částek je jasná. Právník Richard W. Fetter nám vysvětlil, že rozdíly v uváděných výších nezabavitelných částek jsou způsobeny - jednoduše řečeno - tím kdo co při jejich konstrukci a výpočtu zohledňuje. Jde o to, zda zohledňuje dvojí zvýšení příslušného tzv. normativu nákladů na bydlení pro rok 2022 nebo jenom jedno.

Co určuje výši nezabavitelných částek?

Výše nezabavitelných částek se odvíjí od dvou veličin. Jednak od uvedeného normativu nákladů na bydlení, a to konkrétně pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, který se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory. A jednak od výše životního minima jednotlivce.

Čtěte také: Životní a existenční minimum vzroste od 1. dubna 2022 o 10 %

Platí navýšený normativ nákladů na bydlení nebo ten původní od 1. ledna?

Normativ nákladů na bydlení byl od 1. 1. 2022 stanoven ve výši 6815 Kč. Normativ se vyhlašuje vždy pro daný kalendářní rok od jeho počátku. Jenomže už 28. 1. 2022 byl v zájmu toho, aby více lidí dosáhlo na příspěvek na bydlení, mimořádně navýšen o dalších 1120 Kč. A právě tady je původ rozdílů. Některé soudy, někteří exekutoři a další právníci se domnívají, že navýšení (druhé zvýšení) normativu platí jenom pro státní sociální podporu a ne pro nezabavitelné částky, takže při exekuci počítají jen s původními 6815 Kč. Naproti tomu ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí a jiní právníci počítají s normativem ve výši 7935 Kč, tedy včetně jeho navýšení o 1120 Kč.

Životní minimum jednotlivce činilo do 31. 3. 2022 3860 Kč a od 1. 4. 2022 bylo zvýšeno na 4250 Kč. Aspoň u něj je vše jasné.

Čtěte také: Jak probíhají mobiliární exekuce v roce 2022?

Nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu

Zdroj: Depositphotos

 

Jak se spočítají nezabavitelné částky?

Nezabavitelná částka na dlužníka, na jehož mzdu je uvalena exekuce, činí 3/4 součtu právě částky životního minima jednotlivce a normativu nákladů na bydlení. A tak někdo na straně jedné vypočítává nezabavitelnou částku na dlužníka pro mzdu za leden až březen jako 3/4 ze součtu částek 3860 Kč (původní výše životního minima) a 6815 Kč (původní výše normativu) a někdo na straně druhé jako 3/4 ze součtu částek 3860 Kč a 7935 Kč (navýšený normativ).

A stejně tak jedna strana počítá po valorizaci životního minima nezabavitelnou částku od mzdy za měsíc duben jako 3/4 součtu částek 4250 Kč a 6815 Kč, zatímco druhá strana jako 3/4 součtu částek 4250 a 7935 Kč. Proto se nezabavitelné částky na dlužníka v podání a jedněch a v podání druhých liší. A stejně tak i výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se počítá jako 1/3 nezabavitelné částky na samotného dlužníka.

Tomu, kdo počítá s nižším normativem nákladů na bydlení vycházejí nezabavitelné částky takto:

 

Mzda za leden až březen 2022

Mzda za duben 2022 a dále

Nezabavitelná částka na dlužníka samotného

8 006,25 Kč

8 298,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 

2 668,75 Kč

2 766,25 Kč

Tomu, kdo počítá s vyšším normativem nákladů na bydlení, vycházejí nezabavitelné částky takto:

 

Mzda za leden až březen 2022

Mzda za duben 2022 a dále

Nezabavitelná částka na dlužníka samotného

8 846,25 Kč

9 138,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

2 948,75 Kč

3 046,25 Kč

Celková nezabavitelná částka konkrétního dlužníka, která nikdy nesmí být sražena dlužníkovi z čisté mzdy, je součtem nezabavitelné částky na samotného dlužníka a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Výsledek se zaokrouhlí na celou korunu nahoru.

Na koho se počítá nezabavitelná částka?

Nezabavitelná částka pro vyživovanou osobu se počítá zásadně na manžela nebo manželku a na nezaopatřené děti. Ovšem, když exekuce probíhá právě kvůli neplacení výživného na dítě, tak se nezabavitelné částka nepočítá na to dítě, v jehož prospěch je exekuce nařízena. Jestliže má zaměstnanec např. manželku a dvě děti, jedno v aktuálním manželství a druhé z předešlého manželství, jemuž dluží výživné, tak se nepočítají 3 nezabavitelné částky na vyživované osoby (na manželku a 2 děti), ale jen 2 (na manželku a 1 dítě).

Čtěte také: Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

Nezabavitelné minimum může být vyšší, než součet všech nezabavitelných částek

Někdy se o nezabavitelných částkách hovoří jako o nezabavitelném minimu, ale to není přesné. Nezabavitelné částky jsou součástí nezabavitelného minima. Ještě se totiž uplatňují další částky, které nesmějí být dlužníkovi sraženy ze mzdy ve prospěch jeho věřitelů. Ty pak spolu s nezabavitelnými částkami tvoří nezabavitelné minimum. Jde o limitovanou jednu nebo dvě třetiny, které ještě zbývají z čisté mzdy dlužníka po odečtení všech nezabavitelných částek. Týká se to spíše lidí s vyšší mzdou.

Čtěte také: Co když má dlužník více exekucí? Co mu ze mzdy nebo platu zůstane? A jak se o zbytek jeho výdělku podělí věřitelé?

Pokud je exekuce nařízena pro přednostní pohledávku, zůstává dlužníkovi ještě 1/3 zbytku čisté mzdy, která případně zbývá po odečtení nezabavitelných částek. Pokud exekuce probíhá kvůli uspokojení nepřednostní pohledávky, zůstávají dlužníkovi dokonce 2/3 takového zbytku čisté mzdy. Výše těchto třetin je však omezena.

Nad částku, která odpovídá dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, se již sráží plně. Vše, co převyšuje nezabavitelné částky a tuto částku dvojnásobku životního minima a normativu, už připadá plně věřitelům nebo padne na náklady exekuce apod. A právě vše, co z čisté mzdy zůstává po odečtení nezabavitelných částek až do plně zabavitelné částky (je tzv. mezi těmito čísly), se rozdělí na třetiny, přičemž dlužníkovi z toho může zůstat, jak jsme vysvětlili, jedna nebo dvě třetiny. To si někdy příště ukážeme na příkladech.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 35 krát