Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

10.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Když už někdo spadne do dluhů a exekucí, obvykle má více srážek ze mzdy najednou. Podle jakých pravidel se pak dělí věřitelé o dlužníkovy peníze? A kolik zůstává samotnému dlužníkovi a jeho rodině?

I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. I kdyby dlužil, kam se podívá, a sebevíce.

Nezabavitelné minimum je tvořeno především nezabavitelnými částkami. Nezabavitelná částka se počítá na samotného dlužníka a na vyživované osoby. Jako vyživované osoby se berou především manžel nebo manželka, i když mají samostatný příjem, a samozřejmě nezaopatřené děti. Podrobnosti o výpočtu aktuálních nezabavitelných částek jsme přinesli zde:

V článku se dozvíte:

Výše nezabavitelných částek

Problémem letošního roku je však to, že nepanují jednotné názory na to, jak jsou nezabavitelné částky vysoké.

Podle některých soudů činí

 

nezabavitelná částka na dlužníka samotného

8298,75 Kč

nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 

2766,25 Kč

 

Podle ministerstva spravedlnosti činí

 

nezabavitelná částka na dlužníka samotného

9138,75 Kč

nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

3046,25 Kč

Celková nezabavitelná částka konkrétního dlužníka, která mu nikdy nesmí být sražena, je součtem nezabavitelné částky na samotného dlužníka a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Určují ji tedy rodinné poměry dlužníka.

Nezabavitelné minimum může být rovno celkové nezabavitelné částce, ale i vyšší. Záleží na výši čisté mzdy zaměstnance – zda a kolik z ní ještě zbude po odečtení nezabavitelných částek. (Jedna třetina zbytku čisté mzdy je určena pro přednostní pohledávky, jedna pro nepřednostní pohledávky a jedna třetina vždy zůstává dlužníkovi.) Až součet nezabavitelných částek a k tomu nejméně jedna třetina (pokud je sráženo pro přednostní pohledávky), popř. i dvě třetiny zbytku čisté mzdy (pokud je sráženo pro nepřednostní pohledávky), které zbývají po odečtení nezabavitelných částek, je celkovým nezabavitelným minimem dlužníka.

Čtěte také: Jak a kolik se sráží při exekuci z důchodu?

Srážky ze mzdy při více exekucích a pohledávky

Zdroj: Depositphotos

 

Nezabavitelné minimum tvoří nezabavitelné částky a jedna nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy

Pokud je exekuce nařízena pro přednostní pohledávku, zůstává dlužníkovi ještě 1/3 zbytku čisté mzdy, maximálně však 7376 Kč. (Podle ministerstva spravedlnosti max. 8123 Kč. Stejně jako MS počítá s vyššími nezabavitelnými částkami, počítá i s vyšší maximální třetinou zbytku čisté mzdy.) Pokud exekuce probíhá kvůli uspokojení nepřednostní pohledávky, zůstávají dlužníkovi 2/3 zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek). Maximálně však 14 752 Kč (podle MS pak 16 246). To, co případně převyšuje uvedené částky, už se sráží bez omezení ve prospěch věřitelů.

Jak to vypadá, jak se počítá, když se sráží samostatně pro přednostní nebo nepřednostní pohledávku, jsme ukázali zde:

Tentokrát se podíváme, jak se řeší situace, když má dlužník více exekucí najednou. Už přeskočíme počítání nezabavitelných částek. Ty už asi každý zvládá si vypočítat.

Příklad 1.: Výživné má absolutní přednost

Exekuce je nařízena pro placení měsíčního výživného 5000 Kč, pro přednostní pohledávku na pojistném na zdravotní pojištění 7050 Kč a pro nepřednostní pohledávku nesplacené půjčky 100 000 Kč.

Po odečtení nezabavitelných částek zbude zaměstnanci z čisté mzdy 3630 Kč. Tato částka (3630 Kč) se rozdělí na 3 třetiny po 1210 Kč. Jedna třetina 1210 Kč zůstane zaměstnanci spolu s nezabavitelnými částkami. Výživné je přednostní pohledávkou, ale k jejímu uspokojení nestačí třetina (zbytku čisté mzdy) určená pro přednostní pohledávky, takže se výživné bude uspokojovat i z další třetiny pro nepřednostní pohledávky. K uspokojení splátky výživného však nestačí ani 2 × 1210 Kč = 2420 Kč. Na výživném tak bude vznikat dluh. A tím spíše musí počkat uspokojování další přednostní pohledávky, jakož i samozřejmě nepřednostní pohledávky.

TIP: Kalkulačka pro výpočet srážek ze mzdy

Příklad 2.: Uspokojení pohledávek podle jejich pořadí

Exekuce z dřívějška je nařízena pro výživné 4500 Kč měsíčně. Nadto 10. kalendářního dne v měsíci byl zaměstnavateli nově doručen exekuční příkaz (finančního úřadu), na jehož základě má být sráženo k uspokojení přednostní (daňové) pohledávky (ve výši 25 000 Kč), ale už 2. kalendářního dne v témže měsíci přišel exekuční příkaz (soudního exekutora), na jehož základě má být sráženo k uspokojení nepřednostní pohledávky (nesplaceného úvěru ve výši 70 000 Kč).

Zaměstnanci zbývá z čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek 9000 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 3000 Kč. Jedna třetina čili 3000 Kč zůstane zaměstnanci spolu s nezabavitelnými částkami. Na uspokojení výživného připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy určená pro přednostní pohledávky 3000 Kč a dalších potřebných 1500 Kč se vezme z třetiny určené pro nepřednostní pohledávky.

V třetině pro nepřednostní pohledávky zbude 1500 Kč. A ty se použijí na úhradu dluhu z úvěru. Nepřednostní pohledávka dostane přednost před přednostní daňovou pohledávkou, protože má lepší-dřívější pořadí. Uspokojení přednostní pohledávky musí počkat. Při uspokojování dluhů z třetiny pro nepřednostní pohledávky už totiž nerozhoduje povaha pohledávky, ale její pořadí.

Právník Richard W. Fetter nás upozornil, že přednostní pohledávky mají prioritní povahu jen ve třetině určené pro přednostní pohledávky. Jestliže ta k jejich uspokojení nestačí, uspokojují se ještě z třetiny pro nepřednostní pohledávky, a to spolu se všemi ostatními pohledávkami, avšak už jen podle svého pořadí. Absolutní přednost má jen výživné. A to v uvedeném případě vyčerpalo zcela třetinu pro přednostní pohledávky (a ani to nestačilo). Kdyby však nebylo exekuce pro výživné, jedna třetina (3000 Kč) by připadla na přednostní pohledávku, jedna třetina (3000 Kč) na nepřednostní pohledávky a jedna třetina by zase zůstala dlužníkovi.

Čtěte také: Chráněný účet jako ochrana financí před exekutory, jak ho založit?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ