Jak probíhají exekuční srážky z odměny podnikatele? Nebo když je „zaměstnanec“ ve švarcsystému?

09.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Co když dlužník není zaměstnancem? Jak se provádí exekuce srážkami z podnikatelské odměny? Kolik při takové exekuci zůstane osobě samostatně výdělečně činné a kolik připadne věřitelům? Jak se liší exekuce na příjem ze závislé činnosti v zaměstnání a z podnikatelské činnosti?

Exekuci lze provádět i srážkami z podnikatelské odměny těch lidí, kteří nejsou zaměstnanci, a nepobírají tak příjem ze závislé činnosti, ale jsou OSVČ, ať už opravdu podnikají, anebo jsou jen zapojeni v tzv. švarcsystému.

Při exekuci proti osobám samostatně výdělečně činným se většinou nezačíná nařízením exekuce formou srážek z příjmu, ale použijí se jiné způsoby vymožení peněz pro věřitele. Předně tzv. přikázání pohledávky (z účtu povinného dlužníka u peněžního ústavu). Jde vlastně o, lidově řečeno, obstavení účtu. Tento způsob exekuce lze použít i vůči zaměstnancům, vůči komukoli, kdo má peněžní prostředky na účtu.

Dozvíte se:

Při obstavení účtu má každý nárok na trojnásobek životního minima čili 12 750 Kč

Exekutor přikáže peněžnímu ústavu, aby až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel z dlužníkova účtu peníze. Dlužník ztrácí právo vybrat si peníze z účtu, použít je k bezhotovostním platbám nebo s nimi jinak nakládat (leda by posílal peníze samotnému v exekuci oprávněnému věřiteli nebo exekutorovi). Zákaz užít peněžní prostředky však neplatí, pokud jsou určeny pro výplatu mezd nebo náhrad mezd zaměstnancům podnikatele. Jinak dlužníkovi náleží z jeho peněz jen maximálně trojnásobek životního minima jednotlivce. Na 12 750 Kč má dlužník nárok jednorázově, nikoliv každý měsíc. Za dobu blokace účtu kvůli exekuci si může tuto částku vybrat jen jednou.

Jenomže peníze na účtu nemusejí stačit na splacení exekučně vymáhaných dluhů.

OSVČ, třeba živnostník, většinou nemá pravidelný příjem od jednoho nebo několika málo plátců, ale spíše nepravidelné příjmy od vícero zákazníků, klientů. Existují však výjimky. Mezi ně patří třeba obchodní zástupci. Může jít i o někoho, kdo např. poskytuje pravidelnou úklidovou službu stálému okruhu zákazníků. Především se pak v takové situaci ocitají lidé zapojení ve švarcsystému.

Čtěte také: Zaměstnavatel nevyplatil mzdu vůbec, nebo ji nezaplatil celou či včas. Jak se může zaměstnanec bránit?

Exekuční srážku u OSVČ, autorské honoráře

Zdroj: Depositphotos

 

Exekuce u OSVČ probíhá z hrubého příjmu

Pokud dlužník nepobírá mzdu, plat, sociální dávky, tak pochopitelně nelze nařídit exekuci srážkami ze mzdy a obdobných příjmů. Exekuce na podnikatelskou odměnu má tato pravidla:

  • Srážky se nepočítají z čistého příjmu (jako je tomu u mzdy nebo sociálních dávek), ale z hrubého (fakturovaného, inkasovaného) příjmu.
  • Neuplatňují se žádné nezabavitelné částky jako u zaměstnanců, ani na samotného zaměstnance, ani na vyživované osoby.
  • Hrubý příjem se nerozděluje na třetiny (jako je tomu u zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek u zaměstnanců, ale na pětiny. A to celý hrubý příjem.

Dvě nebo tři pětiny podnikatelské odměny nebo autorského honoráře

Pohledávky fyzických osob (OSVČ), které jsou podnikateli (tedy jejich pravidelná měsíční odměna nebo odměny, které dostávají od jiného subjektu), vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají exekuci (a mohou být dlužníkovi zabaveny) jen dvěma pětinami. Jde-li však o exekuci pro některou z přednostních pohledávek (např. výživné, dluhy na daních apod.), podléhají exekuci třemi pětinami.

Podobně je tomu, pokud dlužník pobírá autorské honoráře, když třeba pravidelně píše pro časopis a dostává za to honorář. Pak mu z něj zůstávají tři pětiny a dvě pětiny připadnou na úhradu exekučně vymáhaných dluhů. Je-li však exekuce vedena pro některou z přednostních pohledávek, pak exekuci podléhají tři pětiny honoráře a dlužníkovi zůstávají jen dvě pětiny honoráře.

Čtěte takéJak probíhají mobiliární exekuce v roce 2022?

U autorů příspěvků podlézají exekuci hrubé i čisté honoráře

Pokud autor dostává honoráře vyšší než 10 000 Kč za měsíc, exekuce se provádí z hrubých částek. Pokud dostává nižší honoráře, tak se mu sráží z čistých zdaněných částek. Příjem autora od téhož plátce (např. vydavatele, provozovatele vysílání) za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, který v úhrnu nepřesáhne 10 000 Kč, je samostatným základem daně a podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Tu strhává plátce autorského honoráře, a autor tak dostává rovnou čistou částku, ze které už neodvádí pojistné.

Z toho, co zbude, musí dlužník samozřejmě ještě platit daně a pojištění

OSVČ nebo autoři jsou tak v horším postavení než zaměstnanci. Nemají garantovány nezabavitelné částky. Navíc to, co jim po provedení exekuce zůstane, není určeno jen na úhradu životních nákladů, ale také na úhradu pojistných a daňových odvodů. Exekuce samozřejmě nezbavuje dlužníka povinnosti platit pojištění, daně a zálohy na ně. Kdyby je neplatil, jen by mu hrozily další exekuce.

Čtěte také: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ