Kteří pacienti mají nárok na cestovné?

30.08.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Musíte vy anebo vaši blízcí dojíždět pravidelně k lékaři kvůli léčbě? Možná budete mít nárok na tzv. cestovné. Komu může být přiznáno?

O cestovném pojednává § 36 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Náhrada cestovních výdajů za dopravu pak není žádná sociální dávka, nýbrž služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nárok na ni však rozhodně nemá každý.

Kdy je možné proplatit výdaje na dopravu k lékaři?

Cestovné bude náležet tehdy, dopravuje-li se pacient soukromým vozidlem na lékařský zákrok, ozdravný nebo lázeňský pobyt, terapii, dialýzu, rehabilitaci apod. Vždy jde ale o případy, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje přepravit se běžným způsobem bez toho, aby musela být využita zdravotnická dopravní služba.

O nároku vždy navíc rozhoduje ošetřující lékař. A vzhledem k tomu, že cestovné je přiznáno pouze v případě cesty osobním motorovým vozidlem, lékař musí s takovou přepravou souhlasit. Podmínkou však je, že vozidlo nebude řídit pacient.

VZP na svém webu uvádí hned několik příkladů osob, kterým mohou být tyto cestovní náhrady přiznány. Jsou to např. pacienti s onkologickou léčbou, která vyvolává nežádoucí účinky, s chronickým onemocněním ledvin podstupující hemodialýzu a s diagnózami, které omezují mobilitu.

Čtěte také: Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Cestovně - náhrada cestovních nákladů pojišťovnou

Zdroj: Depositphotos

 

Jak zažádat o cestovné?

Tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem, který slouží jako žádost o proplacení peněz za cestu, by měl mít k dispozici váš ošetřující lékař. Pokud by tomu tak nebylo, lze jej stáhnout na webových stránkách pojišťoven.

Lékař formulář vyplní a dostatečně udá důvody k transportu. Odůvodnění typu vyšetření, kontrola anebo prohlídka pro uplatnění nároku stačit nebudou. Poté lékař přenechá tiskopis pacientovi.

Čtěte také: Kdy máte nárok na placené volno kvůli lékaři?

Jak se uplatňuje tiskopis pro vyúčtování náhrady cestovních nákladů?

Pacient bude tiskopis předkládat na odborném vyšetření, na cestu k němuž požaduje proplatit výdaje. Lékař návštěvu pacienta potvrdí vždy na druhé straně tiskopisu. Pokud lékař z jakéhokoliv důvodu návštěvu a ošetření pacienta nepotvrdí, nárok na proplacení zaniká.

Vystavený tiskopis je pak možné využít hned na 10 cest, vždy ale pouze k jednomu poskytovateli čili lékaři. Aby pak mohlo dojít k proplacení výdajů na cestu, formulář musí být doručen příslušné zdravotní pojišťovně.

Dobré je vědět, že pokud byste o vyúčtování nákladů nezažádali ihned, promlčecí lhůta zde činí 3 roky. Nezaniká pak ani úmrtím pacienta, ale automaticky se „přenáší“ do dědického řízení.

Výše cestovních náhrad od zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna vždy proplatí vzdálenost nejbližšího smluvního poskytovatele, který je oprávněn poskytnout ono specifické vyšetření. Vyúčtován bude pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení.

Případná delší cesta musí být lékařem vždy zdůvodněna.

Pro rok 2023 úhrada pro přepravu pacienta soukromým vozidlem činí 7,672 Kč za 1 kilometr.

Pro všechny jízdy, které se uskutečnily kdykoliv během roku 2022, platí úhrada ve výši 6,93 Kč. V roce 2021 byla sazba stanovena na 6,07 Kč a pro celý předchozí rok 6,09 Kč.

Čtěte také: Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DANĚ