Kdy máte nárok na placené volno kvůli lékaři?

09.08.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Potřebujete v pracovní době na preventivní prohlídku anebo musíte doprovodit dítě k lékaři? Musí vám zaměstnavatel poskytnout volno a k tomu i náhradu mzdy nebo platu?

Návštěva lékaře patří v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. k jiným důležitým osobním překážkám v práci, které jsou však blíže popsány v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Pojďme se tedy společně podívat, kdy vám zaměstnavatel musí umožnit návštěvu doktora, a ještě vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu.

  1. Vyšetření nebo ošetření u lékaře
  2. Pracovnělékařská prohlídka
  3. Doprovod k lékaři
  4. Doprovod do zařízení sociálních služeb a školní poradny

1. Vyšetření nebo ošetření u lékaře

Pokud potřebujete v pracovní době navštívit lékaře, zaměstnavatel vám musí poskytnout volno s náhradou mzdy. Podmínkou však je, že zdravotnické zařízení, kam zaměstnanec míří, musí být ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u které je zaměstnanec registrován. Dále by také mělo být nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance.

Druhou podmínku není nutné dodržet, nicméně je třeba brát v potaz, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne pouze na dobu nezbytně nutnou a za předpokladu, že ošetření nebo vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu.

Čtěte také: Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?

2. Pracovnělékařská prohlídka

Nemusí jít jen o pracovnělékařskou prohlídku, ale třeba i o vyšetření anebo očkování související s výkonem práce. Podstatné je, že jsou v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel vám musí opět poskytnout pracovní volno, a to na dobu nezbytně nutnou, a nahradit případnou ztrátu výdělku, a to ve výši průměrného výdělku anebo ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy, platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem.

Dále je také povinen poskytnout náhradu výdajů, neboť je nelze přenášet na zaměstnance. Mezi to však nepatří výdaje na benzín nebo jízdné.

Čtěte také: Jak často musíte na periodickou zdravotní prohlídku v zaměstnání?

Mimořádná okamžitá pomoc 2023: formulář, částka

Zdroj: Shutterstock

 

3. Doprovod k lékaři

Na pracovní volno máte nárok i tehdy, pokud nejdete k lékaři přímo vy, ale doprovázíte rodinného příslušníka, a to do zdravotnického zařízení na vyšetření nebo ošetření z důvodu náhlého onemocnění, úrazu anebo k předem domluvené kontrole.

I kdyby šlo jako doprovod více rodinných příslušníků bez ohledu na to, zda mají společného zaměstnavatele, či nikoliv, volno se poskytne jen jednomu z nich, a to opět na dobu nezbytně nutnou. Ta může činit maximálně 1 den a je také nutné, aby byl doprovod nezbytný a lékařské úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Čtěte také: Propustka k lékaři. Kdy a na jak dlouho o ni smí zaměstnanec požádat?

Důležité je vědět, že náhradu mzdy nebo platu dostanete, jestliže jde o doprovod dítěte, manžela, druha a rodiče a prarodiče zaměstnance, případně manžela nebo manželky. Náhrada mzdy nebo platu naopak nebude poskytnuta, když:

  • doprovázíte ostatní rodinné příslušníky,
  • má zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění.

Čtěte také: Kdy máte nárok na náhradní volno?

4. Doprovod do zařízení sociálních služeb a školní poradny

Zaměstnavatel vás také po dobu nezbytně nutnou musí omluvit, pokud doprovázíte zdravotně postižené dítě do zařízení sociálních služeb, školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět. Volno se opět poskytne pouze jednomu z rodinných příslušníků. Ten bude mít také nárok na náhradu mzdy nebo platu, maximálně však 6 pracovních dnů v jednom kalendářním roce.

Volno také ještě dostanete, pokud dítě doprovázíte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Opět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků po nezbytně nutnou dobu, tentokrát však bez náhrady mzdy nebo platu.

Čtěte také: Koho v zaměstnání uvolní, aby mohl pracovat s dětmi na táboře? A kdo si musí vzít dovolenou?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 70 krát