Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?

26.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Na pracovní volno máte právo v případě úmrtí v rodině. Kdy budete mít nárok na 2 dny? Kdy na 1 den? A kdy nedostanete volno vůbec?

Pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy vám bude náležet při úmrtí v rámci rodiny. Při ztrátě manžela, druha nebo dítěte máte nárok na 2 dny pracovního volna a na 1 další den pro účast na pohřbu těchto blízkých.

Při úmrtí rodiče, sourozence, manželky či manželova sourozence (i z partnerovy strany), dítěte manžela či manželky, máte nárok na 1 den pracovního volna. Jestliže budete zajišťovat těmto osobám rovněž pohřeb, náleží vám ještě další den pracovního volna.

Pohřeb a pracovní volno

Zdroj: Shutterstock

Úmrtí v rodině a pracovní volno

Úmrtí v rámci rodiny je vždy bolestivé, a proto je v občanském zákoníku stanoveno, že zaměstnanci mají náhradní volno na truchlení i volno na zařízení nezbytností týkající se pohřbu rodinného příslušníka.

Ohledně délky pracovního volna záleží na tom, v jakém příbuzenském vztahu byl zaměstnanec a zemřelý.

Jak jsme zmínili již výše, na 2 dny pracovního volna mají nárok zaměstnanci, jímž zemře dítě, manžel/ka, druh či registrovaný partner. Zaměstnanci mají rovněž nárok na den volna pro účast na pohřbu těchto nejbližších.

Nárok ve výši 1 dne mají zaměstnanci při účasti na pohřbu jejich rodiče (i ze strany manžela/manželky), sourozence (i ze strany manžela/manželky), dítěte manžela/manželky.

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnancům poskytnuto také na další 1 den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Při úmrtí vnoučete, prarodiče (i ze strany manželovy či manželčiny) či osoby, se kterou v době úmrtí pobýval zaměstnanec v domácnosti, má zaměstnanec nárok na volno po dobu nezbytně nutnou na pohřbu, nejvýše však na 1 den.

Shrnutí pracovního volna na pohřeb u rodinných příslušníků:

Vztah zemřelého k zaměstnanci Pracovní volno Pracovní volno na zařízení pohřbu
Dítě 2 1
Manžel/ka 2 1
Rodiče 1 1
Sourozenec 1 1
Rodiče manžela/ky 1 1
Sourozenec manžela/ky 1 1
Dítě manžela/ky 1 1
Prarodič 1 1
Neteř, synovec 1 1
Vnouče 1 1
Registrovaný/á partner/ka 2 1
Kamarád/ka 0 1
Spolubydlící 1 1

Co když vám umře kamarád/ka?

Jestliže zemře zaměstnanci kamarád/ka, většinou na pracovní volno nárok mít nebude.

Jiná situace nastává v tom případě, že zaměstnanec se zemřelou osobou obýval stejnou domácnost. Pokud ano, pracovník bude mít nárok na 1 den pracovního volna a náhradu mzdy.

To samé platí v případě, že blízké osobě obstarává zaměstnanec pohřeb, to bude mít nárok na 1 den pracovního volna. A nemusí se jednat o rodinného příslušníka, ale „pouze“ o kamarádku či kamaráda.

Nicméně zaměstnavatelé se většinou snaží vyjít vstříc, aby se jejich pracovníci mohli jít rozloučit s blízkým člověkem.

Tip: Kalkulačka náhrady mzdy

Pohřeb zaměstnance a kolegové

Na pracovní volno s náhradou mzdy či platu na nezbytně nutnou dobu mají nárok zaměstnanci, kteří se zúčastní pohřbu svého kolegy.

Tito zaměstnanci jsou po dohodě určeni zaměstnavatelem. Jestliže je v zaměstnání také odborová organizace, po dohodě s ní zaměstnavatel určí dané zaměstnance.

Pohřeb a noční směny

Zaměstnanci, kteří pracují v nočních směnách a kvůli účasti na pohřbu by nestihli začátek své směny, mají rovněž nárok na volno při účasti na pohřbu.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 70 krát

Články ze sekce: DANĚ