Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?

09.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Na pracovní volno máte právo v případě úmrtí v rodině. Kdy budete mít nárok na 2 dny? Kdy na 1 den? A kdy nedostanete volno vůbec?

Pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy vám bude náležet při úmrtí v rámci rodiny. Při ztrátě manžela, druha nebo dítěte máte nárok na 2 dny pracovního volna a na 1 další den k účasti na pohřbu těchto blízkých.

Při úmrtí rodiče, sourozence, manželky či manželova sourozence (i z partnerovi strany), dítěte manžela či manželky máte nárok na 1 den pracovního volna. Jestliže budete zajišťovat těmto osobám rovněž pohřeb, tak vám náleží ještě další den pracovního volna.

Občanský zákoník vám umožňuje se rozloučit s nejbližším

Pohřeb a pracovní volno

Zdroj: Shutterstock

Úmrtí v rodině a pracovní volno

Úmrtí v rámci rodiny je vždy bolestivé, a proto je v občánském zákoníku stanoveno, že zaměstnanci mají náhradní volno na truchlení i volno na zařízení nezbytností týkající se pohřbu rodinného příslušníka.

Ohledně délky pracovního volna záleží na tom, v jakém příbuzenském vztahu byl zaměstnanec a zemřelý.

Jak jsme zmínili již výše, na 2 dny pracovního volna mají nárok zaměstnanci, jímž zemře dítě, manžel/ka, druh či registrovaný partner. Zaměstnanci mají rovněž nárok na den volna k účasti na pohřbu těchto nejbližších.

Nárok ve výši 1 dne mají zaměstnanci při zúčastnění se pohřbu jejich rodiče (i manžela/manželky), sourozence (i manžela/manželky), dítěte manžele/ky.

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnancům poskytnuto také na další 1 den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Při úmrtí vnoučete, prarodiče (i manželovi či manželčiny) či osoby, se kterou v době úmrtí pobýval zaměstnanec v domácnosti, má zaměstnanec nárok na volno po dobu nezbytně nutnou na pohřbu, nejvýše však na 1 den.

Shrnutí pracovního volna na pohřeb u rodinných příslušníků

Vztah zemřelého k zaměstnanci Pracovní volno Pracovní volno na zařízení pohřbu
Dítě 2 1
Manžel/ka 2 1
Rodiče 1 1
Sourozenec 1 1
Rodiče manžela/ky 1 1
Sourozenec manžela/ky 1 1
Dítě manžela/ky 1 1
Prarodič 1 1
Neteř, synovec 1 1
Vnouče 1 1
Registrovaný/á partner/ka 2 1
Kamarád/ka 0 1
Spolubydlící 1 1

Co když vám umře kamarád/ka?

Jestliže zemře zaměstnanci kamarád/ka, většinou na pracovní volno nárok mít nebude.

Jiná situace nastává v tom případě, pokud zaměstnanec se zemřelou osobou obýval stejnou domácnost. Pokud ano, pracovník bude mít nárok na 1 den pracovního volna a náhradu mzdy.

To samé platí v případě, že blízké osobě obstarává zaměstnanec pohřeb, to bude mít nárok na 1 den pracovního volna.

A nemusí se jednat o rodinného příslušníka, ale "pouze" o kamarádku či kamaráda.

Nicméně zaměstnavatelé se většinou snaží vyjít vstříc tomu, aby se jejich pracovníci mohli jít rozloučit s blízkým člověkem.

Tip: Na kolik vás vyjde pohřeb?

Pohřeb zaměstnance a kolegové

Na pracovní volno s náhradou mzdy či platu na nezbytně nutnou dobu mají nárok zaměstnanci, již se zúčastní pohřbu svého kolegy.

Tito zaměstnanci jsou po dohodě určeni zaměstnavatelem. Jestliže je v zaměstnání také odborová organizace, tak po dohodě s ní zaměstnavatel určí dané zaměstnance.

Tip: Kdy vzniká nárok na pohřebné?

Pohřeb a noční směny

Zaměstnanci, kteří pracují v nočních směnách a kvůli účasti na pohřbu by nestihli začátek své směny mají rovněž nárok na volno při účasti na pohřbu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DANĚ