Koho v zaměstnání uvolní, aby mohl pracovat s dětmi na táboře? A kdo si musí vzít dovolenou?

14.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jaká práva mají zaměstnanci, kteří chtějí pracovat s dětmi na letním táboře nebo na sportovním soustředění? Jak dlouhé volno v práci mohou dostat? Komu bude práce s dětmi proplacena?

Za účelem činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež mají zaměstnanci nárok na pracovní volno. Od loňského roku 2021 mají zaměstnanci nově nárok na volno též pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Zaměstnanci mají v uvedených případech podle zákoníku práce právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance uvolnit z práce a poskytnout jim volno, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. S odvoláním na takové provozní důvody může zaměstnavatel volno zaměstnanci neposkytnout.

Pracovní volno při práci s dětmi, letní tábor

Zdroj: Depositphotos

Zaměstnavatel může poskytnutí volna odmítnout kvůli vážným provozním důvodům

Co jsou provozní důvody, pro které zaměstnavatel nemusí umožnit zaměstnanci účast na dětském letním táboře nebo sportovním soustředění, zákoník práce neurčuje. Pravidla pro posouzení, zda jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody, však vyložily soudy, a to při řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jestliže zaměstnanec neúspěšně žádal o kratší pracovní dobu, které nechtěl zaměstnavatel vyhovět.

Na základě výsledků sporů o kratší pracovní úvazek pro zaměstnance tak můžeme říci, že i při posouzení, zda je možno uvolnit zaměstnance, aby mohl odjet pracovat na dětský tábor, je třeba vyjít z povahy provozu a dalších skutečností o organizačně technických poměrech zaměstnavatele, z množství (počtu) zaměstnanců působících u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich odměňování za vykonanou práci.

Zaměstnavatel může vyhovět žádosti tím snadněji, čím více má zaměstnanců, čím lépe se jeho zaměstnanci mohou vzájemně zastupovat a čím více má peněžních prostředků použitelných pro jejich odměňování. Nicméně pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele, lze mít za to, že uvolnění zaměstnance brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Čtěte také: Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?

Vyžaduje se celoroční neplacená práce s dětmi

Další podmínkou k získání volna k účasti na dětském táboře je, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Zaměstnanci, kteří se do práce s dětmi a mládeží nezapojují soustavně po celý rok, ale jen třeba v době konání letního dětského tábora, nebo jsou za svou činnost v průběhu roku placeni, si musejí k účasti na letním táboře vzít kupř. řádnou dovolenou, leda by šlo o tábor pro zdravotně handicapované děti.

Zaměstnavatel poskytuje zásadně volno neplacené. Případnou odměnu vyplácí zaměstnancům organizátor tábora. V kolektivních smlouvách sjednávaných s odbory nebo ve svých vnitřních předpisech se však mohou zaměstnavatelé zavázat, že zaměstnancům poskytnou výhodnější podmínky. Mohou volno prodloužit. Mohou ho poskytovat i placené, tj. s náhradou mzdy nebo platu.

Čtěte také: Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby?

Jeden týden zaplatí stát, ale jen za práci pro již déle fungující dětskou nebo sportovní organizaci

Jeden týden pracovního volna se poskytuje v určitých případech jako placený státem. Je to novinka od loňského roku 2021. Peníze vyplácí sice zaměstnavatel, ale požádá si o ně na okresní (v Praze Pražské a v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení příslušné podle jeho sídla (je-li právnickou osobou) nebo podle místa svého trvalého pobytu (je-li fyzickou osobou).

Placené pracovní volno čili s náhradou mzdy nebo platu pro práci s dětmi na táboře nebo sportovním soustředění získají takto zaměstnanci, pouze pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

  • zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a
  • pro niž je práce s dětmi a mládeží její hlavní činností.
  • TIP: Kalkulačka náhrady mzdy

Maximální výše státem poskytnuté náhrady mzdy nebo platu je omezena pro rok 2022 limitem ve výši průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 37 047 Kč. (Za týden se pochopitelně poskytne jen poměrná část peněz.) Vše navíc už musí případně dát zaměstnavatel ze svého.

Čtěte také: Jak dlouhý nepřetržitý odpočinek vám musí dopřát zaměstnavatel?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ