Brno nabízí startovací byty se zvýhodněným nájmem

11.08.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Pokud žijete v Brně a rádi byste se postavili na vlastní nohy, město aktuálně nabízí startovací byty, a to nejen pro mladé rodiny. Jak se o byt přihlásit a jaké podmínky je třeba splnit?

Startovací byty jsou nemovitosti patřící městu, které je nabízí mladým rodinám a párům, aby jim alespoň trošku usnadnilo vstup do života v době, kdy ceny bydlení a energií neustále rostou. Určeny jsou pak k bydlení maximálně pro 5členné rodiny. Zájemci mohou podávat přihlášku do 18. srpna 2022.

Dozvíte se:

Na jak dlouho je startovací byt?

Startovací byty nejsou určeny k nájemnímu bydlení na dobu neurčitou. Mají totiž sloužit především k tomu, aby se zájemci stihli postavit na vlastní nohy a našetřili si např. na družstevní nebo vlastní bydlení, v dnešní době však spíše na kauci k nájmu u soukromé osoby nebo firmy.

Smlouva se standardně uzavírá na dobu určitou o délce tří let s možností prodloužení o 2 roky na žádost nájemce.

Co musí splňovat uchazeč o startovací byt?

Přihlašovat se mohou rodiny s dětmi, manželé, nesezdané páry i registrovaní partneři, kterým je ve chvíli podání přihlášky nejvýše 40 let. Žadatelé logicky nesmějí mít žádné vlastní bydlení a být nájemci jiného startovacího bytu v Brně. Je však povoleno, aby byla rodina nebo pár v době podání žádosti v nájmu, bude však muset doložit důvod, proč je pro ně stávající nájem nevyhovující, a to vzhledem k finanční nebo sociální situaci.

A dále také:

  • ve prospěch žadatele nesmí být zřízeno věcné břemeno k užívání nemovité věci,
  • žadatel nesmí protiprávně využívat nebytový prostor k bydlení,
  • v dosud užívaném bytě žadatel nesmí dlužit na nájemném nebo službách anebo hrubě porušovat povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy nebo dobré mravy, což platí i pro byty ve vlastnictví města Brna,
  • žadatel nesmí mít vůči městu Brnu dluh.

Pokud by byl žadatelem o startovací byt jiný státní příslušník, je nutné, aby měl na území České republiky povolen trvalý pobyt, a to v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

Čtěte také: Nájem nebo podnájem? Je v tom velký rozdíl

Startovací byty v Brně - žádost, podmínky, nájem

Zdroj: Depositphotos

 

Je nutné splňovat nějaký příjem?

Ano, je. Čistý měsíční příjem páru nebo rodiny musí dosahovat alespoň 0,8násobku průměrné hrubé mzdy, která byla Českým statistickým úřadem vyhlášena za rok 2021, čili alespoň 30 271 Kč. Maximální čistý příjem pak musí být do 1,7násobku průměrné mzdy, tedy do částky 64 326 Kč hrubého měsíčně.

Žadatelé budou své příjmy dokládat potvrzením o zdanitelných příjmech za předchozí rok anebo potvrzením příjmů obou žadatelů z předchozích tří kalendářních měsíců před podáním žádosti s tím, že oba musí doložit příjem za stejné časové období.

OSVČ příjem doloží posledním daňovým přiznáním, které bylo podáno na příslušný finanční úřad.

Do příjmu se mj. započítává peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, další sociální dávky a všechny typy podpor již nikoliv.

Čtěte také: Jak si zažádat o obecní byt v centru Brna

Jaké byty jsou nabízeny a za jaký nájem?

Zájemci mohou vybírat z bytů o dispozici 1+kk, 1+1, 2+kk a 2+1. Nájemné začíná na 65,92 Kč za m2 a končí na 96,41 Kč za m2. Výše nájemného pak bude každoročně k 1. červenci zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

Čtěte také: Podle jakých pravidel se zvyšuje nájemné za byt?

Jak se přihlásit do výběrového řízení?

Předně budete potřebovat Žádost o startovací byt, jejíž vzor najdete na webu bydleni.brno.cz. Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává na podatelnu Magistrátu města Brna v zalepené obálce s označením Startovací byt a jménem a kontaktní e-mailovou adresou jednoho z žadatelů, a to do 18. srpna 2022. Jednou žádostí lze žádat o více bytů.

Rozhodnutí proběhne losováním obálek na každý byt samostatně. Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce.

Čtěte také: Co potřebujete k zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu v centru Brna?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ