V které zemi EU pracují občané na stát nejkratší dobu?

11.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Den daňové svobody je datum, které pomyslně určuje, kdy občané přestávají „pracovat na stát“ a kdy začínají „pracovat na sebe“. Kdy nastává v Česku a kdy v dalších zemích EU? Jak dlouho pracujeme na stát? Kde nastává den daňové svobody nejpozději?

Z daňového hlediska lze kalendářní rok rozdělit na dvě části, v první pracují zaměstnanci na stát a ve druhé pro sebe. Den, kdy přestávají občané pracovat na stát, se nazývá dnem daňové svobody, přičemž toto datum zveřejňuje více organizací, jejichž „vzorec“ se liší. V textu budeme jednotlivé členské země EU porovnávat dle dne daňové svobody zveřejněného v publikaci „The Tax Burden on Global Workers - Institut Économique Molinari 2022“.

Celkové daňové zatížení z členských zemí EU je nejvyšší v Rakousku, Francii, Belgii a Německu, takže v těchto zemích nastává den daňové svobody až v červenci.

Zdroj: Depositphotos

Den daňové svobody – výpočet

Ve výše uvedené publikaci se den daňové svobody vypočítává v jednotlivých zemích u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku. Celkovými daňovými odvody se rozumí platby na dani z příjmů, sociálním pojištění (zaměstnance i zaměstnavatele), zdravotním pojištění (zaměstnance i zaměstnavatele) a DPH (základní sazba z 32,5 % čisté mzdy zaměstnance). 

Praktický výpočet dne daňové svobody v Česku

Za první čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá mzda 37 929 Kč, za celý rok tedy 455 148 Kč (zaokrouhleně na stokoruny 455 100 Kč). Právě u takto vysoké hrubé mzdy si vypočteme den daňové svobody. Pouze u Česka máme tedy uvedeny aktuální údaje, u ostatních zemí jsou uvedena data za loňský rok. 

Text

Částka

Roční hrubá mzda

455 100 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

20 480 Kč (455 100 × 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

29 582 Kč (455 100 × 6,5 %)

Daň z příjmů

37 425 Kč (455 100 × 15 % – 30 840 Kč)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

40 959 Kč (455 100 × 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

112 865 Kč (455 100 × 24,8 %)

Čistá mzda

367 613 Kč (455 100 − 20 480 − 29 582 − 37 425)

DPH

31 061 Kč (455 100 × 32,5 % × 21 %)

Čistý příjem po odpočtu DPH

336 552 Kč  (367 613 − 31 061)

Celkové daně

272 372 Kč (20 480 + 29 582 + 37 425 + 40 959 + 112 865 + 31 061) 

Mzdové náklady

608 924 Kč (455 100 + 40 959 + 112 865)

Celkové zdanění

44,73 % (272 372 : 608 924)

Počet dní práce pro stát

163 dní

„Den daňové svobody“ 

12. června

vlastní výpočet autora

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

Den daňové svobody v EU a ve světě? Od dubna do července

Dle studie „The Tax Burden on Global Workers – Institut Économique Molinari 2022“ se den daňové svobody v členských zemích EU pohybuje od 15. dubna na Kypru po 18. červenec v Rakousku. 

  • Z členských zemí EU nastává den daňové svobody v dubnu pouze na Kypru (15. dubna) a na Maltě (26. dubna). V dubnu však nastává den daňové svobody např. i v USA (10. dubna) nebo v Kanadě (30. dubna). 
  • V květnu nastává den daňové svobody v Irsku (14. května), v Bulharsku (24. května), v Litvě (29. května), v Estonsku (30. května) a v Dánsku (31. května). 
  • V červnu nastává den daňové svobody v Lucembursku (2. června), ve Španělsku (7. června), ve Slovinsku (8. června), v Chorvatsku (9. června), v Polsku (10. června), v Portugalsku (13. června), v Řecku (14. června), ve Finsku (14. června), v Lotyšsku (14. června), v Maďarsku (19. června), v Rumunsku (19. června), v Nizozemí (21. června), na Slovensku (21. června), ve Švédsku (22. června), v Itálii (27. června).
  • V červenci nastává den daňové svobody v Německu (6. července), v Belgii (15. července), ve Francii (17. července), v Rakousku (18. července).

Pramen: „The Tax Burden on Global Workers - Institut Économique Molinari 2022, Paris - Bruxelles“

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ