Kdy má OSVČ nárok na mateřskou?

25.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste OSVČ a zjistila jste, že jste těhotná? Určitě vás zajímá, na co v takové situaci máte nárok a jak je to s mateřskou u podnikatelek.

Nejen těhotným podnikatelkám vyvstává řada otázek, které jsou spojeny s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Tyto sociální dávky mají totiž nahradit výpadek příjmů ze zaměstnání nebo podnikání z důvodu konce těhotenství, porodu a péče o dítě. Nicméně na mateřskou bohužel nemá nárok každá podnikatelka. Podmínky jsou stanoveny v zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Dozvíte se:

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou?

Nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství má ta OSVČ, která splnila potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, čili dobrovolně si jej platila alespoň ve výši minimálních záloh. Taková účast musí být dlouhá alespoň 180 dnů v období jednoho roku před dnem nástupu na mateřskou. Současně však musí účast ještě trvat alespoň 270 kalendářních dnů v období posledních dvou let před nástupem na dávku.

Pokud jste si nemocenské neplatili vůbec, anebo platili, ale ne dostatečně dlouho, nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemáte. Můžete však namísto toho začít rovnou pobírat rodičovský příspěvek, případně může na mateřskou nastoupit otec dítěte, jestliže ten splnil potřebné podmínky.

Čtěte také: Kdy se do nároku na mateřskou může započítat i doba studia?

Peněžitou pomoc v mateřství je pak možné pobírat až 28 týdnů, 37 týdnů u dvojčat nebo vícerčat. Na dávku se „nastupuje“ 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Den nástupu si v tomto rozmezí určí sama žena. Žádost dostanete od ošetřující lékaře (gynekologa) a následně ji odnesete na příslušnou OSSZ.

OSVČ a mateřská 2022: výpočet, podnikání, nárok

Zdroj: Depositphotos

 

Těhotná bývalá podnikatelka na Úřadu práce

Mohou nastat i situace, kdy OSVČ pověsí podnikání na hřebík, protože se jí zkrátka nedařilo nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, a následně se přihlásí jako uchazeč o zaměstnání na Úřad práce. I v takových případech je na budoucí maminky myšleno. Aby nezůstala bez finančních prostředků, existuje ochranná lhůta, která činí 180 kalendářních dnů od zániku nemocenského pojištění. Pokud do této lhůty časově spadáte, o mateřskou nepřijdete.

Jestliže by doba účasti byla kratší než 180 kalendářních dnů, úměrně tomu se zkrátí i délka ochranné lhůty.

Čtěte také: Co je dobré vědět, když chce jít OSVČ na mateřskou

Jak se počítá výše mateřské u OSVČ?

U zaměstnankyň činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, který se zjišťuje z předchozích 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se pak k výpočtu výše dávky nevyužívá daňové přiznání, jak se někteří mylně domnívají, ale měsíční vyměřovací základy ze zaplaceného nemocenského pojištění. Ty se za posledních 12 kalendářních měsíců sečtou a vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období. Bude však nutné vyloučit dny, během kterých OSVČ nebyla účastna na pojištění anebo nebyla povinna platit pojistné na nemocenské.

Bohužel, právě proto nepočítejte s žádnými vysokými částkami. Výše peněžité pomoci v mateřství u podnikatelky se vůbec nedá srovnávat s výší u zaměstnankyně.

TIP: Kalkulačka výše mateřské u OSVČ

Můžete na mateřské podnikat?

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze souběžně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, z jejíhož titulu je vám mateřská vyplácena kvůli dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. Je si však možné určitě sehnat např. nějakou jinou práci z domova, a to třeba DPP, DPČ anebo se nechat zaměstnat na zkrácený úvazek. Dále je pak možné, aby za vás výdělečnou činnost vykonávala spolupracující osoba nebo zaměstnanci.

Čtěte také: Jak je to s odvody na pojistné během čerpání nemocenských dávek?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY