Konec úhrady zdravotního pojištění Ukrajincům s udělenou dočasnou ochranou. Jaké mají nyní možnosti?

15.08.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Občané z Ukrajiny si již musí dávat pozor na termín, kdy za ně přestane stát hradit zdravotní pojištění. Týká se to těch, kteří si po příchodu do České republiky zažádali o udělení dočasné ochrany (dříve tzv. vízum za účelem strpění).

Platnost udělení dočasné ochrany se chýlí ke konci. Na jaké varianty se připravit?

Konec úhrady zdravotního pojištění Ukrajincům

Zdroj: Depositphotos

150 dnů od zřízení dočasné ochrany = konec zdravotního pojištění hrazeného státem

Jestliže se občané z Ukrajiny chtějí na území České republiky zdržet déle než 150 dnů od uplynutí platnosti dočasné ochrany, musí si začít zdravotní pojištění hradit sami nebo se rozhodnout pro jinou variantu, u které stát nadále platí zdravotní pojištění. Veškeré změny musí pojištěnci nahlásit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od uplynutí dočasné ochrany.

Co je to dočasná ochrana?

Dočasná ochrana (vízum strpění) je udělována těm Ukrajincům, kteří pobývali před 24. únorem na Ukrajině a následně ji kvůli válečnému konfliktu museli opustit. Rovněž je dočasná ochrana poskytována také rodinným příslušníkům, kteří před výše uvedeným datem pobývali na Ukrajině (manžel/ka, dítě, registrovaný partner/ka, příbuzný závislý na péči…).

Osoby, kterým je poskytnutá dočasná ochrana, mají po dobu 150 dnů zdravotní pojištění hrazené státem.

Situace, kdy stát platí zdravotní pojištění i po uplynutí 150 dnů

Uplynulo sice 150 dnů od udělení dočasné ochrany (víza strpění), ale stále existují situace, kdy stát zdravotní pojištění za pojištěnce uhradí. O které se jedná?

Děti do 18 let

Dětem a mladistvým do 18 let hradí zdravotní pojištění nadále stát a jejich zákonní zástupci nemusí nic na zdravotní pojišťovnu dokládat.

Studenti 18–26 let

Jestliže dospělá osoba studuje během 18–26 let na území ČR nebo na území Ukrajiny, má nárok na úhradu zdravotního pojištění tehdy, když doloží zdravotní pojišťovně potvrzení o probíhajícím studiu.

Osoba pečující o dítě

Stát uhradí zdravotní pojištění také osobě, která celodenně pečuje o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku.

Zdravotní pojišťovně musí v takovém případě pečující osoba doložit čestné prohlášení nebo rodné listy dětí, o které pečuje.

Osoby evidované na Úřadu práce

Osoby s dočasnou ochranou se mohou po uplynutí 150denní doby registrovat na Úřadu práce, a to tím, že vyplní formulář o zprostředkování zaměstnání, který si lze stáhnout doma, nebo jej vyplnit až v prostorách Úřadu práce, kde jsou formuláře volně dostupné. Těmto osobám bude nadále stát platit zdravotní pojištění, pokud doloží zdravotní pojišťovně potvrzení o evidenci.

Na Úřad práce se mohou také registrovat takové osoby, které jsou zdravotně hendikepované nebo mají jiná zdravotní omezení. Osoby, které pečují o osoby se zdravotním hendikepem, se mohou registrovat rovněž.

Senioři nad 65 let

Za osoby, které překročily hranici 65 let věku, platí zdravotní pojištění stát. Zdravotní pojišťovně v takovém případě není nutné nic dokládat.

Osoby, které si musí zajistit platbu zdravotního pojištění samy

Ne za každého bude stát platit zdravotní pojištění. Kteří uprchlíci z Ukrajiny si platbu zdravotního pojištění musí zařídit sami?

Osoby v zaměstnaneckém poměru (19–64 let)

Jestliže chtějí mít osoby pobývající na území ČR nadále zaplacené zdravotní pojištění a nezapadají do žádné kategorie uvedené výše, musí se nechat zaměstnat. Při výkonu závislé práce odvádí za zaměstnance zdravotní pojištění sám zaměstnavatel, takže sám zaměstnanec nic řešit nemusí, měl by si ale skutečné plnění těchto odvodů alespoň ověřit u své zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojištění je za zaměstnance odváděno také při práci na dohodu o provedení práce od 10 001 Kč a dohodu o pracovní činnosti od 3500 Kč.

Osoby vykonávající tyto závislé práce nemusejí dokládat žádná potvrzení zdravotní pojišťovně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

OSVČ si musí myslet na úhradu zdravotního pojištění samy. Záloha na zdravotní pojištění se každý rok mění, v roce 2022 činí minimální záloha 2627 Kč. Platba na zdravotní pojištění musí být uhrazena nejpozději do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, za který se pojištění odvádí. Současně s touto zálohou hradí OSVČ také zálohu na sociální pojištění v minimální výši 2841 Kč.

Například u VZP mohou lidé z Ukrajiny podat oznámení o samostatně výdělečné činnosti prostřednictvím tohoto online formuláře.

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Pokud osoba nezapadá do žádné z výše uvedených kategorií, bude si muset hradit zdravotní pojištění jako OBZP, tedy jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Úhrada zdravotního pojištění u OBZP funguje téměř totožně jako u OSVČ, tedy v měsíčním odvodu plateb. Rozdíl je ovšem v částce, ta je pro OBZP v roce 2022 stanovená na 2187 Kč.

K OBZP se registruje formulářem dostupným u své zdravotní pojišťovny. Například u VZP se lidé z Ukrajiny mohou registrovat pomocí tohoto formuláře.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ