Jak zažádat o Milostivé léto

01.09.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Chcete využít milostivého léta, abyste vyřešili své exekuce? Pokud ano, pojďte se podívat na malý návod, jak vlastně v takové situaci postupovat.

Dnešním dnem započalo druhé kolo Milostivého léta. Abyste mohli možnosti využít, je třeba o ni nejprve zažádat. Řešení situace pak není nijak náročné. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Dozvíte se:

Základní informace o Milostivém létu

Během Milostivého léta mohou dlužníci splatit jistinu dluhu s tím, že jim budou odpuštěny úroky z prodlení, penále, sankce a případné pokuty spojené s dluhem.

Jak dlouho trvá? Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022, celkem tedy 3 měsíce.

Dluhy u koho půjde takto vyřešit? Půjde o pohledávky u veřejnoprávních subjektů, čili u krajů, obcí, dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu apod.

Jakých exekucí se to týká? Týká se to exekucích vzniklých před 28. říjnem 2021, čili před prvním kolem ML s výjimkou daňových exekucí.

Jak vysoká je jistina? Každý ji má jinou. Jedná se o částku, kvůli které vůbec dluh vznikl.

Stojí to něco? Kromě jistiny je ještě nutné zaplatit poplatek exekutorovi, který činí 1500 Kč bez DPH. Pokud je exekutor poplatníkem daně z přidané hodnoty, částka bude činit 1815 Kč.

Co potřebuji k žádosti o Milostivé léto?

Abyste mohli Milostivého léta využít, je potřeba do 30. listopadu (ideálně do 15. listopadu) písemně kontaktovat exekutora s tím, že si přejete možnosti využít. K tomu však potřebujete znát svého exekutora a jeho kontaktní údaje. Ty můžete vyčíst např. z exekučního příkazu nebo výzvy exekutora. Pokud dokumenty nemůžete najít, je možné k hledání jména a kontaktních údajů využít portál Centrální evidence exekucí.

Dále byste měli znát také svou spisovou značku. To je číslo, pod kterým je vaše exekuce vedena na úřadu. Tu můžete taktéž vyčíst ze zmíněných dokumentů anebo z Centrální evidence exekucí. Nápomocný vám však bude i Czech POINT. Důležité je vědět, že je výpis z Centrální evidence zpoplatněn, a to částkou 60 Kč.

Čtěte také: Kdy se musí doplatit poplatek z prodlení?

Jak zažádat o milostivé léto

Zdroj: Depositphotos

 

Jak podat žádost o Milostivé léto?

Neexistuje předepsaný formulář, přes který je nutné žádat. Můžete si sepsat vlastní dopis anebo využít vzor žádosti z webu exekuceinfo.cz. Důležité však je, aby byla žádost vždy písemná. Obsahovat by měla:

  • identifikační údaje exekutora i vás,
  • spisovou značku,
  • důvod, čili že chcete využít milostivého léta,*
  • výši jistiny a výši poplatku,
  • pokud nevíte přesnou výši jistiny anebo zda je exekutor plátcem DPH, přidejte žádost o tyto informace,
  • požadavek o sdělení platebních údajů,
  • kontaktní adresu, e-mail nebo datovou schránku, kam platební údaje odeslat.

*postup na základě zákona č. 214/2022 Sb.

Pokud máte u daného exekutora vedeno více exekucí, nezapomeňte je všechny zmínit. Jestliže máte víc exekucí u různých exekutorů, každému budete muset odesílat dopis zvlášť.

Dokument můžete odeslat prostřednictvím pošty, anebo datovou schránkou. E-mailem odeslat žádost nelze, lze jím však dodat kopii žádosti.

Čtěte také: Jak jsou vysoké a jak se počítají úroky z prodlení?

Do kdy musí exekutor odpovědět?

Exekutor má ze zákona 15 dnů na odpověď. Tato doba se počítá ode dne doručení. Právě proto je vhodné, aby byl listinný dopis odeslán doporučeně a abyste neztratili podací lístek kvůli vyhledání zásilky.

Pokud by se exekutor s odpovědí opozdil, lhůta k úhradě dluhu se prodlužuje na 5 dnů od doručení odpovědi exekutora. Toto prodloužení však platí jedině tehdy, jestliže jste žádost odeslali do 15. listopadu.

Pokud znáte přesnou výši jistiny i poplatku, rozhodně nikam nic neposílejte bez obdržení odpovědi. Hrozí totiž riziko, že peníze nebudou do Milostivého léta započítány, stejně jako kdybyste je odeslali, aniž byste exekutora o zájmu využít možnosti ML vůbec informovali.

Čtěte také: Co nejdříve splácíte u dluhu? Úroky?

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU