Jak můžete pracovat na mateřské nebo rodičovské?

12.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jste na mateřské nebo rodičovské a chtěli byste si přivydělat něco k dobru? Pokud ano, pojďme se společně podívat, zda je to vůbec možné.

Peněžitá pomoci v mateřství anebo rodičovský příspěvek mají do jisté míry kompenzovat příjmy za dobu, kdy jeden z rodičů celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v domácnosti, které ještě nedosáhlo 4 let věku. Přesto právě v tomto období bohužel dochází ke snížení příjmů rodiny, a právě proto se obvykle pečující osoba snaží najít nějaký přivýdělek k dobru. Ne vždy je to však možné.

Dozvíte se:

Kdy je možná práce na mateřské?

Dle § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, není možné, aby osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nadále vykonávala výdělečnou činnost, ze které náleží výplata mateřské. Toto pravidlo se netýká jen zaměstnanců, ale i OSVČ. Ty nesmějí vykonávat podnikání, ze kterého si platily dobrovolné nemocenské pojištění. Je však možné, aby za ně práci vykonávali jejich zaměstnanci nebo spolupracující osoby.

Dále také nesmíte vykonávat ani práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, jestliže se vám z ní odvádělo nemocenské pojištění a z tohoto nemocenského pojištění plyne nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud byste však byli zaměstnáni, z tohoto zaměstnání plynul nárok na mateřskou a souběžně s tím jste ještě v rámci přivýdělku pracovali např. na některou z dohod do limitu, nebudete moci na mateřské vykonávat ono zaměstnání, práci na dohodu už ano.

To stejné platí, pokud byste místo dohody vykonávaly jako druhou práci samostatně výdělečnou činnost. Její započetí pak pro vás může být na mateřské také forma přivýdělku. Pro pojistné účely bude na mateřské (i rodičovské) brána jako činnost vedlejší. První rok podnikání nebudete muset platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jednorázově obě doplatíte po podání přehledu s tím, že se vás nebudou týkat žádné minimální zálohy platné pro činnost hlavní. Zdravotní pojištění se odvede ze skutečně dosaženého zisku a sociální pojištění se do příjmu 93 387 Kč za rok 2022 neodvede vůbec.

Pokud tedy chcete během pobírání peněžité pomoci v mateřství pracovat, možné to je, ale musíte si zkrátka najít jiné zaměstnání, popř. brigádu. Dobré je vědět, že během tohoto období můžete zůstat u stejného zaměstnavatele, nicméně je nutné založit jiný pracovněprávní vztah (jinou smlouvu), kde druh pracovní náplně nesmí být shodný s druhem činnosti v rámci původního pracovního poměru.

OSVČ si pak namísto podnikání může najít zaměstnání, popř. práci na dohodu. V každém případě je však nutné zajistit péči o dítě za dobu, kdy pracujete.

Čtěte také: Co je dobré vědět, když chce jít OSVČ na mateřskou

Práce a podnikání na mateřské a rodičovské dovolené 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Jak je to s prací při pobírání rodičovského příspěvku?

U rodičovského příspěvku již nejsou podmínky vykonávání samostatné ani závislé činnosti tak přísné, jako je tomu u peněžité pomoci v mateřství. Je tomu tak proto, že nárok na rodičovský příspěvek není nijak vázán na pojištění. Nárok na něj mají ti, kteří celodenně a řádně pečují o nejmladší dítě v rodině, které ještě nedosáhlo věku 4 let.

Při pobírání příspěvku je tak možné vykonávat zaměstnání, podnikání i práci na dohody. Má to však jednu podmínku. Tou je, že dítě, které je mladší 2 let, nenavštěvuje jesle nebo obdobné zařízení ve větším rozsahu než 92 hodin v jednom kalendářním měsíci. Zdravotně postižené dítě pak nesmí pravidelně navštěvovat předškolní zařízení ve větším rozsahu než 6 hodin denně.

Pokud by pak byli oba rodiče anebo osamělý rodič osobou závislou na pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni, dítě může navštěvovat předškolní zařízení 4 hodiny denně. Jestliže je dítě zdravotně postižené a pravidelně navštěvuje léčebné rehabilitační zařízení, mateřskou školu nebo jesle, rozsah nesmí přesáhnout 4 hodiny denně.

U dětí starších 2 let se již nepřihlíží k tomu, jak často navštěvují zmíněná zařízení.

Čtěte také: Jak a kde žádat o mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ