Rok pojištění navíc zvýší důchod u průměrné mzdy o 400 Kč

01.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši příjmů, ale i na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění hraje roli. U průměrné mzdy rok pojištění znamená přibližně o 400 Kč vyšší důchod. U nadprůměrných mezd je to ještě o další stokoruny navíc.

Při výpočtu starobního důchodu hrají roli nejenom rozhodné příjmy od roku 1986, ale i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se následně přepočítacími koeficienty vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Do doby pojištění se započítávají nejenom období, kdy bylo z příjmu zaplaceno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. nezaměstnanost v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Výpočet důchodu

Zdroje: Depositphotos

 

Výpočty důchodu u podprůměrné, průměrné a nadprůměrné mzdy

V přiložených tabulkách máme pro názornost vypočten starobní důchod od září u podprůměrné mzdy, cca průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy v závislosti na získané době pojištění. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2022 musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nelze starobní důchod dostávat na účet.

Tip: Vypočítejte si výši vašeho starobního důchodu

Výpočet důchodů je proveden od září, tedy již po zohlednění druhé letošní mimořádné valorizace z důvodu vysoké inflace. Jak je z tabulek názorně vidět, lidem s vyššími příjmy se z důvodu získání dalšího roku pojištění zvyšuje starobní důchod více než lidem s nižšími příjmy. 

Podprůměrné mzda

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

20 000 Kč

35 let

14 580 Kč

20 000 Kč

41 let

16 412 Kč

20 000 Kč

36 let

14 885 Kč

20 000 Kč

42 let

16 717 Kč

20 000 Kč

37 let

15 191 Kč

20 000 Kč

43 let

17 022 Kč

20 000 Kč

38 let

15 496 Kč

20 000 Kč

44 let

17 327 Kč

20 000 Kč

39 let

15 801 Kč

20 000 Kč

45 let

17 632 Kč

20 000 Kč

40 let

16 106 Kč

20 000 Kč

46 let

17 937 Kč

zdroj: vlastní výpočet autora

Průměrná mzda

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

40 000 Kč

35 let

17 688 Kč

40 000 Kč

41 let

20 052 Kč

40 000 Kč

36 let

18 081 Kč

40 000 Kč

42 let

20 445 Kč

40 000 Kč

37 let

18 475 Kč

40 000 Kč

43 let

20 840 Kč

40 000 Kč

38 let

18 869 Kč

40 000 Kč

44 let

21 233 Kč

40 000 Kč

39 let

19 263 Kč

40 000 Kč

45 let

21 627 Kč

40 000 Kč

40 let

19 657 Kč

40 000 Kč

46 let

22 021 Kč

zdroj: vlastní výpočet autora

Nadprůměrná mzda

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

80 000 Kč

35 let

23 902 Kč

80 000 Kč

41 let

27 332 Kč

80 000 Kč

36 let

24 474 Kč

80 000 Kč

42 let

27 904 Kč

80 000 Kč

37 let

25 046 Kč

80 000 Kč

43 let

28 475 Kč

80 000 Kč

38 let

25 617 Kč

80 000 Kč

44 let

29 046 Kč

80 000 Kč

39 let

26 188 Kč

80 000 Kč

45 let

29 618 Kč

80 000 Kč

40 let

26 759 Kč

80 000 Kč

46 let

30 189 Kč

zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem, jak ovlivní doba pojištění důchod?

Získaná doba pojištění ovlivňuje částku starobního důchodu mnohdy více, než žadatelé o starobní důchod očekávají. Dobu pojištění je potřeba si důsledně hlídat již během produktivního věku a nemít mezery v pojištění a případně je včas řešit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění. Vzhledem k tomu, že současným žadatelům o starobní důchod se hodnotí pro důchodové účely již doba studia, tedy velmi dlouhé období, je dobré si v dostatečném předstihu zkontrolovat údaje v databázi ČSSZ a případné nesrovnalosti vydokladovat, aby žádná doba pojištění nepropadla a starobní důchod následně nebyl zbytečně nižší.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY