Jak velké jsou rozdíly mezi důchody? Liší se moc, nebo málo?

27.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu je v Česku výhodný pro lidi s nízkými příjmy, pro lidi s vysokými příjmy je nevýhodný. Rozdíly v přiznaných starobních důchodech nejsou příliš velké. Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě.

Dřívější příjmy se při výpočtu osobního vyměřovacího základu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. V první redukční hranici (do 17 121 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) jen z 26 %. Součtem zápočtu z obou redukčních hranic se získá výpočtový základ.

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad

Paní Věra má osobní vyměřovací základ za odpracované roky ve výši 17 000 Kč, výpočtový základ má tedy ve stejné výši. Paní Alena má osobní vyměřovací základ 68 000 Kč, výpočtový základ 30 350 Kč (17 121 Kč + 13 229 Kč).

Přestože má paní Alena osobní vyměřovací základ čtyřnásobně vysoký oproti paní Věře, výpočtový základ má vyšší jenom 1,8krát. Právě existence druhé redukční hranice je hlavním důvodem, proč jsou mezi všemi důchody nižší rozdíly než u mezd.

Jak se vypočítá starobní důchod?

Každý starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v letošním roce činí 3900 Kč. Stejná částka základní výměry důchodu bez ohledu na konkrétní průběh pojištění je rovněž důvodem nižších důchodových rozdílů. Procentní výměra důchodu se získá z výpočtového základu, když každý rok pojištění činí zápočet 1,5 % z výpočtového základu. Současně se aktuálně vypočtená procentní výměra důchodu násobí příslušnými koeficienty zohledňujícími mimořádnou červnovou a zářijovou valorizaci.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod u jednotlivých osobních vyměřovacích základů v září 2022, tedy při zohlednění obou mimořádných valorizací. Pro porovnatelnost ve všech případech počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 45 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

Hrubý náhradový poměr

17 000 Kč

45 let

16 962 Kč

99,8 %

25 000 Kč

45 let

18 631 Kč

74,5 %

30 000 Kč

45 let

19 630 Kč

65,4 %

35 000 Kč

45 let

20 627 Kč

58,9 %

40 000 Kč

45 let

21 627 Kč

54,1 %

45 000 Kč

45 let

22 625 Kč

50,3 %

50 000 Kč

45 let

23 624 Kč

47,2 %

60 000 Kč

45 let

25 622 Kč

42,7 %

70 000 Kč

45 let

27 620 Kč

39,5 %

80 000 Kč

45 let

29 618 Kč

37,0 %

90 000 Kč

45 let

31 615 Kč

35,1 %

100 000 Kč

45 let

33 613 Kč

33,6 %

150 000 Kč

45 let

43 601 Kč

29,1 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Z přiložené tabulky názorně vidíme, že většina státních důchodů se pohybuje v rozmezí od 17 000 Kč do 23 000 Kč. Při hrubé měsíční mzdě za všechny odpracované roky ve výši 17 000 Kč je starobní důchod 16 962 Kč a při hrubé měsíční mzdě za všechny odpracované roky ve výši 45 000 Kč potom 22 625 Kč. To znamená, že 2,65krát (45 000 Kč : 17 000 Kč) vyšší průměrná hrubá mzda za odpracované roky zaručí měsíční důchod vyšší jen 1,33 krát.

Hrubý náhradový poměr (tj. poměr vypočteného měsíčního starobního důchodu vůči hrubé měsíční mzdě) s rostoucím příjmem citelně klesá. Při hrubé měsíční mzdě 25 000 Kč je náhradový poměr ještě necelých 75 %, zatímco při 80 000 Kč jen 37 %.


Čtěte také:

Co se počítá do náhradní doby pojištění v rámci nároku na důchod?

Kdo by neměl zapomenout na dobrovolné důchodové pojištění?

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát