Jak lze s pomocí historických map zjistit, na jakém místě měli vaši předci dům nebo pole?

06.10.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Sestavujete rodokmen a chcete zároveň zjistit, v jakých částech obce vaši předci žili? V současné digitální době to zjistíte jednoduše, stačí vám k tomu pouze internet a informace, jak postupovat.

O tom, jak a kde hledat své předky, jsme již informovali v našem předchozím článku. Nyní se posuneme o něco dál.

Vaše vyhledané matriční zápisy, ať už na matričních úřadech, v archivech, nebo digitalizovaných matrikách, obsahují u zápisů narození, úmrtí a oddání také popisná čísla domů, ve kterých předci žili.

Tato čísla budete nadále využívat pro hledání v jednotlivých historických mapách obcí.

Jak a kde hledat dům předka

Zdroj: Depositphotos

Na zobrazeném snímku z roku 1936 je zobrazený zápis z knihy oddaných a žlutě vyznačená popisná čísla domů, dle bydliště ženicha a nevěsty.

Čím starší zápisky budou, tím hůře jsou popisná čísla dohledatelná, u nejstarších tento údaj nenajdete vůbec, jelikož popisná čísla domů byla zavedena až v roce 1770 v době vlády Marie Terezie. Přičemž v bádání se lze dostat až do roku 1650, kdy se začaly matriky zakládat.

Matrika oddaných

Zdroj: Moravský zemský archiv

K vyhledání domu předka pomohou indikační skici a císařské otisky

Pro účely výběru daní (his. „berní“) do státní kasy byly sestavovány nejrůznější české katastry, které zachycovaly údaje o majetku hospodářů. Nejstarším takovým českým katastrem je berní rula, která pochází z roku 1654.

V roce 1860 byl zaveden stabilní katastr, jehož součástí měly být poprvé i mapy v měřítku 1 : 2880 dle historických měr. Účelem stabilního katastru bylo přesně vyměřit jednotlivé pozemky pro přesnější stanovení pozemkové daně.

V každé obci tak proběhlo trigonometrické měření, na jehož základě vznikla katastrální mapa obce se všemi jejími stavebními a nestavebními pozemky, jež byly poznačeny čísly.

Během tohoto měření byly vytvářeny také tzv. indikační skici, což byly letmé napodobeniny originálních map stabilního katastru.

Ze vzniklých map stabilního katastru musel být vyhotoven výtisk, který měl sloužit k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni, tyto výtisky jsou nazývány císařskými otisky.

Tip: Jak snadno a rychle najít majitele nemovitosti?

Kde lze indikační skici a císařské otisky nalézt?

Indikační skici a císařské otisky vašich obcí lze nalézt na webu Ústředního archivu zeměměřičství a katastru, kde stačí pouze do vyhledávače napsat vámi hledanou lokalitu. Po zobrazení mapy dané obce klikněte na pozemek, o který se zajímáte. Na základě toho se vám v pravé části obrazovky zobrazí veškeré dostupné mapy k tomuto místu, tedy i indikační skici a císařské otisky.

Jak se v mapách orientovat?

Pro vyhledání domu vašeho předka vám nejvíce poslouží indikační skici. Právě na nich jsou totiž zobrazená popisná čísla budov.

 Výřez indikační skici Stabilního katastru zachycuje intravilán obce Bílany před rokem 1830. Mapa je uložena v Moravském zemském archívu v Brně.

Výřez indikační skici Stabilního katastru zachycuje intravilán obce Bílany před rokem 1830. 

Zdroj: Martin Krčma, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Indikační skica byla barevně provedena stejně jako originální mapa a doplněna o jména majitelů pozemků, popisná čísla domů, druhy pěstovaných kultur a čísla mezníků hranic obce.

Stavební pozemek označuje červeně vybarvená plocha. Zároveň jsou na tomto stavebním pozemku k nalezení 2 čísla. Jedno červené a druhé černé. Červená barva označuje popisné číslo domu. Černá barva pak označuje parcelní číslo. Pokud tedy znáte popisné číslo domu, kde váš předek bydlel, jednoduše si podle červeného čísla najdete také to, kde stál jeho dům. Je běžné, že se bude shodovat se současnou mapou (mapy.cz).

Dále lze na indikační skici nalézt i nestavební pozemky, typicky v zelené nebo bílé barvě, určené k zemědělským účelům. Barevné značení čísel je tu ovšem odlišné od stavebních pozemků. Číslo popisné je vyznačené černou barvou, kdežto číslo parcely je červené. Díky popisným číslům na těchto nestavebních pozemcích můžete zjistit, které patřily do vlastnictví vašeho předka.

Součástí indikačních skic jsou i další barvy. Například žlutá barva označuje dřevěné stavby.

Dále:

  • Vodní toky: modrou barvou
  • Železnice: růžovou barvou
  • Lesy: tmavě šedé

Jestliže pro vaši hledanou obec neexistuje indikační skica, můžete využít i císařské otisky, ty ovšem neobsahují popisná čísla domů, jsou zde vyznačena pouze čísla parcel. Proto je nutné vědět, na jakém parcelním čísle se nacházel dům předka.

Číslo parcely můžete najít tak, že do vyhledávání katastru nemovitostí napíšete popisné číslo, kde váš předek bydlel, a na základě toho vám aplikace najde i parcelní číslo. Podle tohoto parcelního čísla pak už můžete v císařském otisku nalézt pozemek, na kterém váš předek bydlel.


Čtěte také:

Je legální hledat poklad detektorem kovu?

Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod v roce 2023

Jaké podmínky musíte splnit, abyste se stali provozovateli dronů?

Povinná centrální evidence psů byla konečně schválena. Do kdy musí majitelé nechat psa evidovat?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ