OSVČ: Výpočet daní při vedlejší činnosti v roce 2023

19.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


I OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí z dosaženého zisku vždy platit zdravotní pojištění. Jak je to v případě sociálního pojištění a daně z příjmů? Jak se liší daňové výpočty u podnikajícího zaměstnance nebo podnikajícího penzisty? Podívejme se na praktické výpočty.

Výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zvýhodněn, neboť nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní činnosti.

Výpočet daní v roce 2023 u vedlejší činnosti OSVČ

Zdroj: Depositphotos

Z vedlejší činnosti se sociální i zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sociální pojištění se dokonce z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý rok 2022 je limitem částka 93 387 Kč, pro celý rok 2023 se limit zvyšuje na 96 777 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. 

  1. Výpočet zdravotního pojištění v roce 2023
  2. Výpočet daně z příjmů v roce 2023
  3. Výpočet daní u podnikajícího důchodce

Příklad 1: Výpočet zdravotního pojištění

Zaměstnanec Robert si bude po celý rok 2023 přivydělávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti a dosáhne hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) ve výši 72 000 Kč. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný limit pro neplacení, roční zdravotní pojištění bude činit 13,5 % ze skutečného vyměřovacího základu, tedy částku 4860 Kč (13,5 % z 36 000 Kč). Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností doplatí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání přehledu. Pan Robert musí tedy zaplatit zdravotní pojištění ze svého podnikání, přestože je mu každý měsíc sráženo z jeho hrubé mzdy. Podnikající zaměstnanci nemají žádnou úlevu při výpočtu zdravotního pojištění.

Tip: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Zaměstnanci platí daň z příjmů

Zatímco zaměstnanci z dosaženého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů zpravidla platí, podnikající penzisté nebo studenti často nikoliv. Zaměstnanci totiž většinou vyčerpají všechny daňové slevy a odpočty pro příjmy ze zaměstnání. Každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která činí 30 840 Kč. Až do ročního daňového základu 205 600 Kč tak nevzniká povinnost platit daň z příjmů. 

Příklad 2: Různý výpočet daně z příjmů

Zaměstnankyně Lucie dosáhne z podnikání za rok 2023 hrubého zisku 180 000 Kč. Všechny daňové slevy uplatnila v plném rozsahu při výpočtu měsíčních daňových záloh a žádné daňové odpočty neuplatňuje. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tedy zaplatí na dani z příjmů 27 000 Kč (180 000 Kč × 15 %). Celkový daňový základ má paní Lucie v první 15% daňové sazbě. 

Student Jakub dosáhne z výkonu své vedlejší samostatné výdělečné činnosti rovněž hrubého zisku 180 000 Kč, ale na dani z příjmů fyzických osob nezaplatí nic. Žádné jiné zdanitelné příjmy za rok 2023 nebude mít a daňová sleva na poplatníka a daňová sleva na studenta sníží daň z příjmů až do nuly. 

Podnikání předčasných důchodců

I v předčasném důchodu je možné vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou starobní důchodci nijak příjmově limitováni. 

Praktický příklad 3: Podnikající předčasný důchodce

Pan Miroslav je v předčasném důchodu a řádného důchodového věku dosáhne v dubnu 2024. Po celý rok 2023 bude vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přičemž výdaje bude uplatňovat 60% výdajovým paušálem. Roční příjem bude mít 240 000 Kč. Výdaje tedy 144 000 Kč (240 000 Kč × 60 %). Roční hrubý zisk 96 000 Kč (240 000 Kč − 144 000 Kč) bude mít do limitu pro neplacení sociálního pojištění, a splňuje tedy zákonnou podmínku pro současné pobírání předčasného důchodu a zisku z podnikání.

Tip: Jak se vám zvýší důchod v roce 2023?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ