Kdy vám můžou prodat odtažené auto?

02.11.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Odtáhli vám zaparkovaný automobil? Pokud ano, s vyzvednutím byste neměli dlouho vyčkávat. Po určité době vám jej navíc mohou prodat.

O tom, za jakých podmínek lze odtáhnout motorové vozidlo, pojednává zákon č. 13/1997, o pozemních komunikacích. V § 19b lze pak vyčíst i to, co se s autem stane, pokud si ho včas nevyzvednete. Co tedy potřebujete vědět?

Dozvíte se:

Kdy lze omezit stání, zastavení nebo parkování na silnici?

Silniční úřad může dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavení na pozemní komunikaci, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby apod. podle zvláštního právního předpisu.

Vlastník silnice nebo její části pak na ono místo umístí dopravní značení v podobě značky zákazu zastavení. Ta musí být umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem zákazu či omezení, anebo pokud by to nebylo možné v takovém předstihu, značku umístí bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření.

Pokud by provozovatel vozidla toto opatření nedodržel, vlastník pozemní komunikace je oprávněn ponechané vozidlo odstavit.

Čtěte také: Jak zjistím, že bude blokové čištění, a kdy mi (ne)odtáhnou auto

Odtah vozidla: kdy vám můžou prodat auto

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy vám odtáhnou vozidlo?

V mnoha případech však k samotnému odtahu vozidla nedochází. Vlastník silnice totiž může vozidlo odtáhnout na jiné vhodné místo a např. po skončení blokového čištění jej vrátit zpět na původní místo. Další možností je vůz naložit na odtahové vozidlo a následně jej také vrátit zpět na místo.

Pokud by to však nebylo možné, vozidlo může být odtaženo, ale s tím, že vlastník silnice musí sdělit provozovateli vozidla prostřednictvím oznámení a i Policii České republiky, kde se vozidlo nachází a jakým způsobem je možné si jej vyzvednout. Oznámení provozovateli se pak odesílá do vlastních rukou.

Počítejte s tím, že přemisťování vozu něco stojí a jinak tomu není ani u odtahu. Kromě něj se vás však bude týkat ještě parkovné. V obou případech nelze stanovit jednotnou cenu. Sazba za odtah a parkovné se v jednotlivých městech a obcích liší. Dá se však říct, že čím větší vozidlo, tím dražší služba.

Čtěte také: Barevné parkovací zóny v Brně: kdy na nich můžete parkovat zdarma?

Do kdy si můžu odtažené vozidlo vyzvednout?

Čím dříve, tím lépe, a to už minimálně z hlediska nervů a peněz. Poplatek za parkovné je totiž za každý den. Pokud by navíc provozovatel vozidla nechal věci jen tak a auto si nevyzvedl, může dojít i k jeho prodeji.

Silniční správní úřad totiž může na návrh vlastníka pozemní komunikace povolit prodej vozidla ve veřejné dražbě, jestliže si jej jeho provozovatel nevyzvedne ve lhůtě 6 měsíců od doručení zmíněného oznámení. Pokud úřad prodej povolí, vlastník silnice prodá vůz na náklady jeho provozovatele.

Prodej však neproběhne, pokud provozovatel vozu projevil vůli si jej vyzvednout, anebo jej vyzvednout nemůže, protože mu v tom brání závažné důvody.

Čtěte také: Co dělat, když jste si koupili ojeté auto. Jak ho přepsat na sebe?

Co bude s penězi z prodeje vozidla?

Peníze získané z prodeje ve veřejné dražbě se předají provozovateli prodaného vozidla. Ještě předtím je však možné z částky uhradit náklady za odtah a parkovné. Zbytek náleží provozovateli auta, který si však musí peníze vyzvednout nejpozději do 1 roku od doručení opakované výzvy k vyzvednutí, popř. sdělení nezbytných údajů k jejich předání.

TIP: Srovnání povinného ručení online

Co když se odtažené vozidlo neprodá?

Jestliže by vozidlo nebylo ve veřejné dražbě prodáno, vlastník pozemní komunikace jej může předat do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností. Vše však musí do 10 dnů ode dne předání nahlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu bylo vozidlo ponecháno. Činí tak za účelem zápisu zániku vozidla v registru. Vše je opět na náklady jeho provozovatele.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel