Bezdětné ženy mohou i přes celkově vyšší odvody na důchodové pojištění mít nižší důchod

10.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé bezdětné ženy zaplatí v produktivním věku výrazně více na sociálním pojištění než ženy, které vychovaly více dětí. Starobní důchod přesto budou mít v roce 2023 nižší, neboť nebudou mít k důchodu nárok na výchovné.

Legislativní novinkou roku 2023 je zvýšení důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě, přičemž nárok na zvýšení důchodu má jeden z rodičů, zpravidla ženy. Např. ženy, které vychovaly tři děti, budou mít tedy díky výchovnému měsíční částku starobního důchodu vyšší o 1500 Kč. 

Důvodem zavedení výchovného je snížení rozdílů ve výši důchodů mezi muži a ženami, kdy ženy z důvodu péče o děti měly horší pozici v budování pracovní kariéry. Bezdětné ženy výchovné neobdrží. Mnohdy tak dochází k situaci, že bezdětné ženy mají nižší důchody než ženy, které vychovaly několik dětí, přestože zaplatily výrazně více na sociálním pojištění. 

Zdroj: Depositphotos

Odvody dětí na pojistném se nesledují

Částka výchovného náleží ve stejné výši ženě, jejíž děti odvádí ze svého příjmu vysoké sociální pojištění, i ženě, jejíž děti dlouhodobě nepracují a pobírají pouze sociální dávky, a tedy ze státního systému více peněz čerpají, než do něj přispívají. Výchovné neovlivňuje průběh pojištění. To znamená, že výše dosahovaných příjmů v produktivním věku nebo počet odpracovaných let nemá na částku výchovného žádný vliv

Tip: Rozdíly ve výpočtu důchodu: prosinec 2022 versus leden 2023

Praktický příklad

Paní Kateřina odpracovala celkem 38 let, dalších 7 let pojištění získala formou náhradní doby pojištění (zejména formou studia). Celkovou dobu pojištění má tedy 45 let. Osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě) má 40 400 Kč. Paní Kateřina nevychovala žádné dítě. Paní Kateřina odešla do důchodu v dubnu 2022. 

Paní Kateřině byl v dubnu letošního roku přiznán řádný starobní důchod ve výši 19 543 Kč. Po dvou mimořádných valorizacích během letošního roku má paní Kateřina nyní v listopadu měsíční důchod ve výši 21 707 Kč. V lednu 2023 bude mít paní Kateřina díky další valorizaci měsíční důchod ve výši 22 756 Kč. 

Paní Monika odpracovala celkem 29 let a dalších 15 let pojištění získala formou náhradních dob pojištění (péčí o děti, studium). Celkovou dobu pojištění má paní Monika 44 let. Osobní vyměřovací základ měla paní Monika 38 400 Kč. Paní Monika vychovala tři děti

Paní Monice byl v dubnu letošního roku přiznán řádný starobní důchod ve výši 18 852 Kč. Po dvou mimořádných valorizacích během letošního roku má paní Monika nyní v listopadu měsíční důchod ve výši 20 921 Kč. V lednu 2023 bude paní Monice starobní důchod zvýšen z důvodu valorizace i výchovného na tři děti a bude činit 23 430 Kč

Pro zjednodušení budeme počítat celkové odvedené sociální pojištění z osobního vyměřovacího základu dle aktuální legislativy. Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo na sociálním pojištění 6,5 % a dalších 24,8 % za něj platí zaměstnavatel. Paní Kateřina tedy celkem zaplatila 5 766 576 Kč, a to včetně sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. Paní Monika celkem zaplatila na sociálním pojištění 4 182 960 Kč, rovněž včetně sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. 

Přestože tedy paní Kateřina zaplatila na sociálním pojištění o 1 583 616 Kč více než paní Monika, bude mít v příštím roce měsíční důchod nižší, protože jí, na rozdíl od paní Moniky, nenáleží výchovné na děti.


Čtěte také:

Jak si můžete v roce 2023 přivydělat v průběhu předčasného důchodu?

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2023 nezvýší, zvýší se v průběhu roku 2023?

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY