Význam LPG roste, potenciál mají obnovitelné plyny bioLPG i rDME

22.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V říjnu se v Praze uskutečnila akce českého předsednictví The Future of Gaseous Solutions in the EU Energy Market. Při této příležitosti Česká asociace LPG uspořádala kulatý stůl, který se týkal jen LPG a jeho biovariant. Cílem bylo připomenout význam LPG spolu s bioLPG coby ekologické, a hlavně ekonomické alternativy dnešních fosilních paliv. Kulatého stolu se účastnili zástupci České asociace LPG, evropské asociace Liquid Gas Europe, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Česká asociace LPG zastupuje výrobce a distributory nejen zkapalněného ropného plynu (LPG), ale také jeho biovariant, které vznikají díky obnovitelným zdrojům. Připomeňme, že LPG vzniká při rafinaci ropy nebo jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu. I když se tak stejně jako v případě zemního plynu jedná o ekologické palivo, stále jde o fosilní zdroj energie. Cílem EU je přitom spalování fosilních paliv omezovat a nakonec jej úplně zakázat.

Do hry tak vstupují varianty LPG vznikající z obnovitelných zdrojů. BioLPG může nadále představovat optimální zdroj energie pro lokality mimo distribuční sítě zemního plynu. Například v Česku se, možná překvapivě, nejedná jen o odlehlé horské či příhraniční oblasti. Dle dat Českého statistického úřadu je velký podíl neplynofikovaných obcí hlavně ve Středočeském a Jihočeském kraji, přičemž v některých tamních okresech nejsou dostupné plynové přípojky ve více než 80 % obcí. „V Evropské unii představují 83 procent území venkovské komunity, jde o téměř 50 milionů domácností, které většinou nejsou v dosahu rozvodů zemního plynu, jde tedy o domácnosti takzvaně off-grid,“ připomněla Ewa Abramiuk-Lété, generální ředitelka Liquid Gas Europe.

Zdroj: Shutterstock

 

Pomoc pro vytápění na venkově

V Evropské unii sílí tlak na využívání tepelných čerpadel jako jediného podporovaného otopného systému. Zástupci České asociace LPG tento stav připodobnili k situaci v automobilovém průmyslu, kdy by měl být do budoucna jediný podporovaný typ vozidla elektromobil. To je ale škoda. Nahrazovat stávající topnou soustavu zcela novou technologií je zbytečně nákladné. Kotel na plyn lze využívat i nadále pro spalování obnovitelných plynů. „Chemicky jde u bioLPG o stejný plyn z obnovitelného zdroje, který se bude stejně dobře spalovat jako plyn fosilní. Je potřeba pouze nahradit palivo v nádrži, kterou již máte, není třeba renovovat budovu či topný systém,“ konstatovala Ewa Abramiuk-Lété.

Výkonný ředitel České asociace LPG Ivan Indráček odhaduje, že v Česku je více než 10 tisíc domácností, které k vytápění využívají LPG. Zatímco dříve v českých poměrech představovalo LPG zejména alternativu v lokalitách, kde není dostupná distribuční soustava zemního plynu, v současnosti význam topného LPG roste. „LPG není primárně závislé na Rusku, takže jeho cenu ani dostupnost výrazně neovlivňuje geopolitická situace, jako je tomu u zemního plynu,“ upozornil Ivan Indráček s tím, že zatímco ceny zemního plynu letos narostly do dříve nepředstavitelných výšin, cena LPG je v tomto kontextu mimořádně stabilní.

Řada domácností, ale i firem se proto letos rozhodla pro přechod ze zemního plynu na LPG. Zejména firmy si mnohdy pořizují zásobník LPG jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Stávající plynové spotřebiče – kondenzační kotel, průtokový ohřívač vody nebo sporák – není nutné při přechodu na LPG měnit. „Rozdíl je pouze v nutnosti instalace plynového zásobníku. Stávající plynový kotel a spotřebiče lze využívat dál, a to s jednoduchou úpravou – přetryskováním – pro spalování jiného typu plynu,“ vysvětluje Ivan Indráček s tím, že jde o velmi zajímavé nezávislé off-grid řešení využitelné i v odlehlých oblastech a dle situace například také v kombinaci se solárními panely a podobně.

Tip: Kdy se vyplatí přechod vaší domácnosti či auta na LPG?

Obnovitelné plyny – cesta k dekarbonizaci

Nedostatek plynů z obnovitelných zdrojů nehrozí. Průmysl plánuje nahradit ropný plyn obnovitelnými zdroji kolem roku 2050. Stejně jako klasické fosilní LPG je i bioLPG vedlejším produktem. Ivan Indráček připomněl, že na český trh se již bioLPG dodává a každoročně se v tuzemsku spotřebují desítky tun této komodity ve formě autoplynu. „V loňském roce se v Česku spotřebovalo 45 tun biopropanu, který vznikl při výrobě HVO a jenž nahrazuje biopaliva první generace a ve stále větší míře se přimíchává do nafty. O rok dříve bylo na český trh dodáno 33 tun propan-butanu vyprodukovaného ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primárně na výrobu bioethanolu,“ upřesnil Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas, která bioLPG na český trh dodává.

Již nyní se rozvíjejí nové metody, jak z obnovitelných zdrojů vyrábět i jiné plyny. Největší evropští dodavatelé LPG – SHV Energy (v ČR vlastní společnost Primagas) a UGI International (v ČR vlastní společnost Flaga) – loni za účelem urychlení vývoje a produkce rDME zahájili spolupráci. Jejím výsledkem je první závod pro komerční produkci rDME. Vznikl ve Spojeném království a bude zásobovat domácnosti i firmy, které k vytápění využívají LPG, protože nejsou připojeny k rozvodné síti zemního plynu. První komerční dodávky rDME se uskuteční na konci tohoto roku a v plánu je vyrábět 50 tisíc tun rDME ročně.

Vlastnosti rDME jsou velmi podobné vlastnostem LPG, takže může tvořit dvacetiprocentní až třicetiprocentní příměs LPG. Jeho výroba je jednodušší a potenciální objem produkce vyšší než u bioLPG, přitom vykazuje podobnou uhlíkovou úsporu. Technická norma, která by měla umožnit i jeho přimíchávání do autoplynu, bude vydána do půlroku.

Pozn. redakce: LPG nejde využívat podobně jako elektřinu, která umožňuje zajistit chod domu i domácí „čerpání“ automobilu. Domácí čerpací stanice na LPG by se nevyplatila, ale firemní pro více aut již ano.

Zákaz kotlů na plyn je kontraproduktivní

Zástupci Asociace LPG se rovněž pozastavili nad tím, že končí podpora plynových kotlů, ba dokonce že by jejich používání mělo být zakázáno. Asociace LPG požaduje otevřenou směrnici EU, díky níž by mezi obnovitelné zdroje byly uznány i bioplyny a topení, které je využívá, jako podporované. „Lidé na venkově často nemají dostatek finančních prostředků na přechod na tepelná čerpadla. Zákaz kotlů není správná cesta kupředu,“ připomněla Ewa Abramiuk-Lété. „Lidé musejí mít k dispozici různé technologie. Pokud bude zákaz kotlů, bude o jednu technologii méně,“ uzavřela.

 

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ