Životní i existenční minimum se v roce 2023 opět zvýší

14.12.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Hned od začátku nového roku se zase setkáme s růstem životního minima. O kolik se zvýší a jakých dávek se to dotkne?

Životní, ale i existenční minimum se v letošním roce zvyšovalo hned několikrát. Další nárůst nás pak čeká ihned po Novém roce, díky čemuž se zvýší i některé sociální dávky, u jiných se zase naopak rozšíří okruh osob, které na ně nově dosáhnou. Pojďme se tedy společně podívat, jaké zvýšení můžeme očekávat, na co to bude mít vliv a jak se to dotkne sociálních dávek.

Dozvíte se:

Jak bude vypadat životní minimum v roce 2023?

Životní minimum blíže rozebírá zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. V letošním prosinci činí životní minimum na jednotlivce 4620 Kč. Od začátku nového roku pak vzroste o 5,2 %, a to na 4860 Kč, viz tabulka.

Životní minimum

Do konce roku 2022

Od roku 2023

Jednotlivec

4620 Kč

4860 Kč

První osoba v domácnosti

4250 Kč

4470 Kč

Druhá osoba v domácnosti

3840 Kč

4040 Kč

Dítě do 6 let

2360 Kč

2480 Kč

Dítě od 6 do 15 let

2900 Kč

3050 Kč

Dítě od 15 do 26 let

3320 Kč

3490 Kč

U druhé osoby v domácnosti se vychází z toho, že není nezaopatřeným dítětem. U dítěte od 15 do 26 let je pak vycházeno z toho, že je nezaopatřeným dítětem.

TIP: Orientační výši životního minima pro vaši domácnost si můžete vypočítat na naší kalkulačce

Zvýšení životního a existenčního minima 2023

Zdroj: Depositphotos

 

Podmínky nezaopatřenosti dítěte

Nezaopatřenost se určuje podle § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle něj platí, že se za nezaopatřené považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Dále je podmínka nezaopatřenosti splněna také tehdy, jestliže nemůže studovat ani vykonávat výdělečnost činnost kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu anebo pro nemoc nebo také úraz.

Dále může být za nezaopatřené považováno také takové dítě, které má ukončenou povinnou školní docházku nejdéle do 18 let věku, jestliže je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, ale nevznikl mu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Čtěte také: Přídavek na dítě vzroste od 1. ledna 2023 o 30 %. Dosáhne na něj více rodin

Jak v roce 2023 vzroste existenční minimum?

V příštím roce existenční minimum konečně přesáhne hranici tří tisíc korun. Z původních 2980 Kč, které platí do konce letošního roku, stoupne na 3130 Kč.

Co se odvíjí od výše životního minima?

Životní minimum, ale i to existenční je důležitým číslem v českém sociálním systému. Předně se jedná o ukazatele nároku na některé sociální dávky. V oblasti hmotné nouze, a zejména pak mimořádné okamžité pomoci, je zase jeho prostřednictvím určována přímo výše dávky.

V neposlední řadě se pak z tohoto institutu určují i nezabavitelné částky pro osoby v exekuci nebo insolvenci. Ty mají sloužit na pokrytí základních životních potřeb a nesmějí být exekutorem ani insolvenčním správcem sebrány.

Čtěte také: Jak podat žádost o příspěvek na bydlení online?

Jaké sociální dávky ovlivní zvýšení životního a existenčního minima?

  • Přídavky na děti – tyto příspěvky se v příštím roce zvýší i nezávisle na růstu životního minima, nicméně právě díky minimu na ně dosáhne daleko více rodin, neboť dochází k růstu rozhodného příjmu. Ten nesmí převýšit částky životního minima a koeficientu 3,40.
  • Porodné – na dávku dosáhne více maminek. Příjem rodiny musí být nižší než 2,4násobek jejich životního minima.
  • Mimořádná okamžitá pomoc – zvýší se přímo částky jednotlivých dávek, neboť jsou závislé na výši životního nebo existenčního minima.

Dále se pak růst dotkne třeba i příspěvku na živobytí, na péči, při pěstounské péči anebo doplatku na bydlení.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY