Jak klesá zdanění lidí s vysokými příjmy v letech 2020 až 2023?

30.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Lidé s velmi vysokými příjmy platí na dani z příjmů fyzických osob rok od roku méně. Důvodem je změna výpočtu, zvyšování slevy na poplatníka a zvýšení limitu pro horní sazbu daně. Podívejme se na praktické příklady v letech 2020, 2021, 2022 a 2023.

Níže v textu si vypočteme roční daň z příjmů fyzických osob zaměstnance s roční hrubou mzdou ve výši 2 000 000 Kč v letech 2020, 2021, 2022 a 2023. Jak je z výpočtů níže názorně vidět, lidé s velmi vysokými příjmy na dani z příjmů fyzických osob výrazně šetří. Při stejně vysokém daňovém základu zaplatí za rok 2023 na dani z příjmů o 108 564 Kč méně než v roce 2020.

Zdroj: Depositphotos

Výpočet vysoké mzdy pro rok 2020

Za celý rok 2020 se daň z příjmů fyzických osob odváděla z daňového základu, kterým byl součet hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Roční sleva na poplatníka činila 24 840 Kč. Sazba daně činila 15 %, pro roční hrubou mzdu nad 1 672 080 Kč potom platila ještě 7% solidární daň. Povinné pojistné odváděl zaměstnavatel za zaměstnance do dosažení maximálního vyměřovacího základu, v roce 2020 do částky 1 672 080 Kč.

Výpočet hrubé mzdy ve výši 2 milionů korun v roce 2020

Text

Částka

Roční hrubá mzda

2 000 000 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

565 164 Kč (1 672 080 × 33,8 %)

Základ daně

2 565 164 Kč (2 000 000 + 565 164)

Zaokrouhlený základ daně (na stokoruny dolů)

2 565 100 Kč

Daň z příjmů

384 765 Kč (2 565 100 × 15 %)

Solidární daň

22 954,40 Kč ((2 000 000 − 1 672 080) × 7 %)

Souhrnná daň z příjmů

407 720 Kč (384 765 + 22 954,40)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020

382 880 Kč (407 720 − 24 840)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Výpočet vysoké mzdy pro rok 2021

Od roku 2021 se již neplatí solidární daň, ale byla zavedena dvě daňová pásma. Do ročního daňového základu ve výši 1 701 168 Kč byla sazba daně 15 % a od této částky potom 23 %. Roční sleva na poplatníka činila 27 840 Kč. 

Výpočet hrubé mzdy ve výši 2 milionů korun v roce 2021

Text

Částka

Roční hrubá mzda

2 000 000 Kč

Základ daně

2 000 000 Kč  

První daňové pásmo

255 175,20 Kč (1 701 168 × 15 %)

Druhé daňové pásmo

68 731,36 Kč ((2 000 000 − 1 701 168) × 23 %)

Souhrnná daň z příjmů

323 907 Kč (255 175,20 + 68 731,36)

Sleva na poplatníka

27 840 Kč

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021

296 067 Kč (323 907 − 27 840)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Výpočet vysoké mzdy v roce 2022

Do ročního daňového základu ve výši 1 867 728 Kč je sazba daně 15 % a od této částky potom 23 %. Roční sleva na poplatníka činí 30 840 Kč.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2022

Výpočet hrubé mzdy ve výši 2 milionů korun v roce 2022

Text

Částka

Roční hrubá mzda

2 000 000 Kč

Základ daně

2 000 000 Kč  

První daňové pásmo

280 159,20 Kč (1 867 728 × 15 %)

Druhé daňové pásmo

30 422,56 Kč ((2 000 000 − 1 867 728) × 23 %)

Souhrnná daň z příjmů

310 582 Kč (280 159,20 + 30 422,56)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022

279 742 Kč (310 582 − 30 840)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Výpočet vysoké mzdy v roce 2023

Do ročního daňového základu ve výši 1 935 552 Kč bude sazba daně 15 % a od této částky potom 23 %. Roční sleva na poplatníka bude shodná s rokem 2022, tedy 30 840 Kč.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2023

Výpočet hrubé mzdy ve výši 2 milionů korun v roce 2023

Text

Částka

Roční hrubá mzda

2 000 000 Kč

Základ daně

2 000 000 Kč  

První daňové pásmo

290 332,80 Kč (1 935 552 × 15 %)

Druhé daňové pásmo

14 823,04 Kč ((2 000 000 − 1 935 552) × 23 %)

Souhrnná daň z příjmů

305 156 Kč (290 332,80 + 14 823,04)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023

274 316 Kč (305 156 − 30 840)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Legislativní změny pomáhají lidem s vyššími mzdami

Legislativní změny v posledních letech upravující výpočet daně z příjmů fyzických osob nejvíce finančně pomohly lidem s velmi vysokými příjmy, jejichž zdanění každoročně významně klesalo. Celková daň z příjmů při roční hrubé mzdě 2 000 000 Kč bude za rok 2023 dokonce o 108 564 Kč nižší než v roce 2020.

Tip: Pro přehled změn v roce 2023 sledujte Finance.cz na Facebooku.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ