Rok 2023 zvyšuje zdravotní pojištění pro OBZP

02.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby bez zdanitelných příjmů si musí každý měsíc samy platit zdravotní pojištění. V roce 2023 to bude vyšší částka než v roce 2022, konkrétně o 149 Kč. Kteří občané se považují za OBZP? Mohou osoby bez zdanitelných příjmů obdržet přeplatek? Jaký vliv má výše jejich příjmů na platbu zdravotního pojištění?

Každý občan s trvalým pobytem v Česku je u své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií, což ovlivňuje jeho měsíční platbu na zdravotní pojištění. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel, přičemž sráží zaměstnancům z hrubé mzdy 4,5 % a dalších 9 % za ně ještě platí. Osoby samostatně výdělečně činné platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Za státní pojištěnce (např. seniory, studenty, děti, příjemce rodičovského příspěvku) platí zdravotní pojištění stát. 

 

Zdroj: Shutterstock

OBZP – nová výše měsíční platby činí 2336 Kč

Kdo však není v registru své zdravotní pojišťovny veden v některé z těchto tří kategorií, je pro účely placení zdravotního pojištění považován za osobu bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si platí měsíční zdravotní pojištění samy, a to ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Pro rok 2023 se minimální mzda zvyšuje z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Nově tedy OBZP budou platit na zdravotním pojištění 2336 Kč (17 300 Kč × 13,5 %) místo 2187 Kč (16 200 Kč × 13,5 %). 

Kdo je v praxi nejčastěji OBZP?

Za osobu bez zdanitelných příjmů jsou v praxi nejčastěji považováni nezaměstnaní lidé, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, studenti starší 26 let (mimo doktorandů), lidé v domácnosti nesplňující podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let a občané pouze s pasivními příjmy nezakládajícími účast na pojištění.

Praktický příklad: OBZP a platba zdravotního pojištění

Pan Jakub je v registru své zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů, musí si tedy sám platit měsíční platby na zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Za leden 2023, tedy do 8. února 2023, již bude muset zaplatit zvýšenou částku 2336 Kč. Pan Jakub si tedy bude muset změnit svůj trvalý příkaz k úhradě. Případné neplnění povinností by bylo zdravotní pojišťovnou sankcionováno a dlužné pojistné i dlužné penále by bylo vymáháno exekučně.

Tip: Kdy vám vznikne dluh na zdravotním pojištění?

Majetková ani rodinná situace nerozhoduje

Na výpočet zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů nemá vliv, v jaké finanční, majetkové nebo rodinné situaci se pojištěnec nachází. Všechny OBZP platí stejně vysokou měsíční platbu na zdravotní pojištění bez ohledu na další okolnosti. 

Praktický příklad – OBZP: bohatý versus zadlužený člověk

Bývalá manažerka Lucie si udělá pro první polovinu roku 2023 volno. Pro účely zdravotního pojištění bude považována za OBZP. Přestože má paní Lucie několik nemovitostí, cenných papírů a vysoké úspory na účtu, bude na zdravotní pojištění platit měsíčně 2336 Kč. 

Stejnou částku 2336 Kč na zdravotní pojištění bude platit i paní Alena, která se nachází v tíživé finanční situaci, přesto se nechtěla kvůli jednomu či dvěma měsícům, kdy intenzivně hledá novou práci, registrovat na Úřadu práce. Neregistrovat se na Úřadu práce nebylo pro paní Alenu správným rozhodnutím, protože v takovém případě by byla státním pojištěncem a zdravotní pojištění by za ni platil stát. 

Měsíční platba není měsíční záloha

Osoby samostatně výdělečně činné platí během roku měsíční zálohy na zdravotní pojištění, přičemž se následně vypočte zdravotní pojištění za celý rok. Pokud je vypočtené roční zdravotní pojištění nižší než zaplacené zálohy, vzniká nárok na přeplatek. Tento přeplatek obdrží OSVČ od své zdravotní pojišťovny na účet nebo ho použijí na úhradu dalších měsíčních záloh. OBZP přeplatek obdržet nemohou, neboť neplatí měsíční zálohy, ale měsíční platby na zdravotní pojištění. Měsíční částka pro OBZP bude v roce 2023 činit 2336 Kč, a tato částka tedy nemůže být ani v poměrné výši vrácena.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ