Které legislativní změny mohou očekávat zaměstnanci v roce 2023?

18.01.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Rok 2023 s sebou přináší i změny v zaměstnaneckých úvazcích. Některé jsou v platnosti již od začátku roku 2023, jiné by měly vstoupit v platnost již během letošního roku. Na jaké novinky se mohou pracovníci připravit?

Změny se dotknou jak zaměstnanců, kteří pracují na klasický hlavní pracovní poměr, tak těch, kteří využívají pracovních dohod.

Zdroj: Shutterstock

Zvýšení nezabavitelné částky

V souvislosti s úpravou pravidel pro výpočet příspěvku na bydlení a se zvýšením životního minima došlo od 1. 1. 2023 také ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí zůstat dlužníkům ze mzdy.

Dle nového výpočtu činí výše základní nezabavitelné částky od letošního roku 13 638 Kč.

Nezabavitelná částka se také navyšuje za každou vyživovanou osobu dlužníka. V případě, že dlužník pečuje o jedno vyživované dítě, bude jeho nezabavitelná částka 17 047,50 Kč.

Rozšíření čerpání otcovské dovolené

Od 1. 12. 2022 došlo k rozšíření poskytování otcovské dovolené. Tu ještě v měsíci listopadu minulého roku nemohl pobírat otec, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo po porodu. Od prosince 2022 má tedy otec nárok čerpat 2 týdny dovolené, které mu umožní se se ztrátou dítěte lépe vyrovnat. Za tuto dobu mu bude vyplacena náhrada ušlého příjmu.

Ukončení periodických prohlídek

Zaměstnancům nerizikových profesí skončila od 1. ledna 2023 povinnost docházet na periodické pracovnělékařské prohlídky. Ty mohou být u těchto zaměstnanců, jejichž práce se řadí do 1. a 2. kategorie rizikovosti, provedené pouze na samotnou žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance. Nadále ovšem zůstávají povinné vstupní prohlídky. I od nich ale plánuje Ministerstvo zdravotnictví u nerizikových profesí v budoucnu upouštět.

Lidé pracující na DPP/DPČ budou mít nárok na dovolenou i ošetřovné

V roce 2023 by se měl nárok na dovolenou rozšířit i na osoby pracující na dohody (DPP i DPČ). Stále se ale čeká na dokončení legislativního procesu.

Pro výpočet dovolené u DPP a DPČ je nutné v zákoně stanovit týdenní pracovní dobu, jako je tomu u klasického pracovního poměru.

U DPP návrh zákona navrhuje týdenní dobu pro výpočet dovolené stanovit na 10 hodin týdně a u DPČ na maximálně 20 hodin týdně, což vychází také z toho, že pracovník na DPČ nesmí týdně v průměru pracovat více než polovinu klasické týdenní pracovní doby. Za měsíc totiž může odpracovat maximálně 80 hodin.

Vzorové příklady, jak se bude nárok na dovolenou počítat, najdete v našem článku.

Současně by mohli mít tito pracovníci na dohody již během roku 2023 nárok na ošetřovné. To by získali ti, jejichž úvazek by ukládal účast na sociálním pojištění. Tedy u DPP při výdělku nad 10 000 Kč a u DPČ nad 3999 Kč.

Nová pravidla pro práci z domu

Nová pravidla pro zaměstnance využívající home office jsou stále v legislativním procesu. Nicméně se předpokládá, že účinnost zákona začne ještě během letošního roku.

Například zaměstnavatel bude muset adresu výkonu home office sjednat v pracovní smlouvě. Dále návrh zákona počítá s tím, že by se do smlouvy ujednávalo i rozmezí pracovní doby, rozsah úkolů i zajištění BOZP.

Zaměstnavatel by měl zaměstnanci rovněž paušální částkou proplácet náklady spojené s prací na dálku (elektřinu, vodu, náklady na vytápění, internet apod.). Výše paušální částky má činit 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce.

Očekávání veřejnosti je ovšem takové, že v případě, že návrh zákona projde, řada zaměstnavatelů kvůli novým pravidlům přestane home office nabízet, jelikož to pro ně nebude již výhodné.

Zaměstnavatelé by měli mít rovněž povinnost zdůvodnit odmítnuté žádosti o práci z domu, a to u těhotných zaměstnankyň, pracovníků, kteří pečují o dítě do 9 let, nebo o jinou osobu závislou na pomoci druhé osoby.

Sleva na sociálním pojištění na některé zaměstnance

Od 1. 1. 2023 mohou zaměstnavatelé pro některé skupiny zaměstnanců využít 5% slevy na sociální pojištění. Toto zvýhodnění se týká tedy pouze zaměstnavatelů, nikoliv zaměstnanců.

Podmínkou je to, aby zaměstnanec pracoval na částečný úvazek (v rozsahu 8 až 32 hodin týdně). Touto novinkou chce stát podpořit rozšíření nabídky zkrácených pracovních úvazků na pracovním trhu.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU